Asiakastieto Media

Automaattinen tuntemisprosessi vahvistaa asiakaskokemusta

Uutinen30.10.2017

Automaattinen tuntemisprosessi vahvistaa asiakaskokemusta

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellyttää suurelta osalta yrityksistä erittäin tarkkaa asiakkaan tunnistamista ja tuntemista. Muun muassa pankkien, vakuutusyhtiöiden, kiinteistönvälittäjien, tilitoimistojen, lakitoimistojen, perintäyhtiöiden sekä yli 10 000 euron käteiskauppoja tekevien yritysten on tiedettävä, ovatko niiden asiakkaat esimerkiksi poliittisesti vaikutusvaltaisia, mukana jollakin kansainvälisellä pakotelistalla tai verovelvollisia Yhdysvalloissa. Myös asiakkaan liiketoiminnan laajuus ja laatu on tunnettava. Taustaselvityksiä varten yritysasiakkaista täytyy lisäksi tunnistaa ns. tosiasiallinen edunsaaja eli henkilö, joka yrityksen toiminnasta saa hyödyn ja joka sen päätöksiä ohjailee.

”Lakiin perustuva tuntemisvelvoite on hyvin laaja ja selvitysten tekeminen manuaalisesti työlästä. Asiakkaiden mielestä kyselyt esimerkiksi poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta voivat tuntua oudoilta, jopa tungettelevilta. Liiketoiminnassa avainsana on asiakaskokemus. Sitä ei kannata vaarantaa kysymyksillä, joihin saadut vastaukset eivät anna aitoa lisäarvoa asiakassuhteen kehittämiselle”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Ruuska Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Erityisesti pankit ovat viime aikoina kertoneet aikovansa lähivuosina voimakkaasti tehostaa toimintaansa digitalisoimalla ja automatisoimalla toimintojaan. Esimerkiksi rahoitukseen liittyvät prosessit ja luottopäätökset ovat jo pitkälle automatisoituja.

”Asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen, kokonaisuutena asiakkaaksi tulemiseen liittyvä prosessi on seuraava merkittävä automatisoinnin alue monilla toimialoilla. Laki ei velvoita hoitamaan asiaa kysymällä sitä asiakkaalta itseltään, vaan tarkistukset voidaan toteuttaa automaattisesti taustalla. Silloin toiminta on nopeaa, eikä kaikkia asiakkaita tarvitse vaivata kysymyksillä, jotka todellisuudessa koskevat vain hyvin harvoja”, Jukka Ruuska kertoo.

Mitä lain mukaan asiakkaasta on tiedettävä? Kuinka yrityksen tosiasiallinen edunsaaja tai asiakkaan verotuksellinen kotimaa selvitetään? Mitä rahanpesuun torjuntaan ja asiakkaan tuntemiseen liittyvät termit ja lyhenteet ylipäätään tarkoittavat? Asiakastiedon uudella sivustolla asiantuntijamme kertovat lisää: www.asiakastieto.fi/tunne-asiakkaasi

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504