Asiakastieto Media

FATCA - Dataa verojenkkiydestä

Blogi24.03.2017

FATCA - Dataa verojenkkiydestä

Suomen allekirjoittama FATCA-sopimus Yhdysvaltain kanssa velvoittaa verotusta koskevien tietojen vaihtoon. Finanssilaitosten on tunnettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevia vara- ja tulotietoja sekä tunnettava asiakkaidensa kansalaisuustausta ja -kytkökset.

Yhdysvaltoihin liittyvät FATCA-kytkökset raportoidaan vuosi-ilmoituksella, mutta verotuksellista tiedonvaihtoa tapahtuu myös muun muassa EU- ja OECD-maiden kesken. Raportoinnin tarve on finanssilaitoksille yhteinen ja se tulee lainsäädännöstä, mikä kärjistää tarkistuksen luonteen velvoitteeksi. Itse FATCA-tiedot raportoidaan ainoastaan, jos verotuksellisia USA-kytköksiä havaitaan.

Veroraportointivaatimukset ja KYC

Suomessa katsotaan olevan n. 50 000 FATCA:n piiriin kuuluvaa väestötietojärjestelmästä löytyvää henkilöä. Nimenomaisen FATCA-raportoinnin velvoite voi täyttyä, mikäli

  • henkilö on Yhdysvaltain kansalainen
  • syntynyt Yhdysvalloissa tai
  • jos henkilön tämänhetkinen vakinainen, tilapäinen tai postiosoite on Yhdysvalloissa.

Nämä indikaattorit tuntemalla porataan verotuksellisesti tärkeään asiakkaan tuntemisen ytimeen ja täytetään dataa hyödyntäen raportoinnin vaateet.

Kyseinen FATCA-joukko on tunnistettavissa joko kertaotantana koko asiakasrekisteristä, tai vaihtoehtoisesti FATCA-kytköksen voi tunnistaa FATCA-kyselyllä varsinaisen asioinnin yhteydessä.

Leikkaa – liimaa – lopputulos?

Ymmärrys asiakkaan tuntemisesta alkaa olla erilaisten tuntemis- ja raportointivaateiden vuoksi erityisesti finanssisektorilla kuumimmassa keskiössä, sillä parhaimmat ratkaisut ja päätökset saavuttavat ne toimijat, jotka huomioivat koko kokonaisuuden. Kuten kaikessa muussakin, mitä pirstaloituneempi tuntemisprosessi on, sitä haastavampaa on ratkaista erilaisten velvoitteiden ja asiakkaan tuntemisen vaiheiden tuomia haasteita. Onneksi fiksu data auttaa.

Reetta Sinelampi

Business Development Manager, Suomen Asiakastieto Oy

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

[]

[]

Väliaikaiskuva

Suomen Asiakastieto Oy

Lehdistökontakti

[]

[]