Asiakastieto Media

Haluatko tietää metsäsi arvon: palvelu huomioi sijainnin, puuston ja hakkuukypsyyden

Artikkeli16.11.2022

Haluatko tietää metsäsi arvon: palvelu huomioi sijainnin, puuston ja hakkuukypsyyden

Asiakastiedon tarjoaman Metsän hinta-arvio -palvelun tietoa hyödyntävät muun muassa pankit, lakitoimistot ja kiinteistönvälittäjät. Nyt palvelusta saatavat raportit ovat kaikkien saatavilla Asiakastiedon verkkokaupassa.

Metsän arvo herättää suomalaisissa tunteita, sillä metsiin on sitoutunut paljon sijoitusvarallisuutta. Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa, jotka omistavat metsää vähintään puoli hehtaaria. Lisäksi kuolinpesät ja erilaiset yhtymät ovat suuria metsänomistajia.

Asiakastiedon kehittämästä Metsän hinta-arvio -palvelusta haetaan kuukausittain tuhansia hinta-arvioita eri metsäalueista. Palvelun tuottamia raportteja käyttävät etenkin pankit vakuuksien arviointia varten. Myös lakitoimistot ja kiinteistönvälittäjät etsivät tietoa muun muassa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin sekä perunkirjoituksiin.

Nyt Asiakastieto tuo Metsän arvoraportin myös yksityishenkilöiden saataville verkkokaupassaan. 

– Emme halua rajata, ketkä tietoa tarvitsevat. Ainakin yksityiset metsänomistajat ja kuolinpesät haluavat tietää omistamansa metsän arvon, perustelee Asiakastiedon johtaja Vesa Arjovuo.

Tutustu Metsän hinta-arvio -raporttiin


Metsän arvo muodostuu useista palasista

Metsän arvoon vaikuttavia tekijöitä on paljon, kuten metsäalan sijainti, koko, maapohjan laatu, puusto, puuston hakkuukypsyys ja mahdolliset hakkuurajoitukset. 

Asiakastieto käyttää hinta-arviota laskiessaan päätietolähteenä Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoa. Puuston hinnan määrittelyssä on puolestaan käytössä Luonnonvarakeskuksen ylläpitämiä alueellisia kantohintatilastoja puutavaralajeittain.

Vesa Arjovuon mukaan hinta-arvion laskeminen vaatii erityisosaamista ja perehtymistä.

– Lopullinen hinta muodostuu summa-arvomenetelmällä kiinteistön puuston, metsämaan maapohjan ja taimikon arvon summasta, hän kertoo.

Hän kuitenkin suosittelee, ettei raportin hinta-arviota kannata käyttää suoraan kauppahintana. Luvuissa ei ole huomioitu puuston arvon tulevaa kehitystä eli odotusarvoa, joka yleensä lasketaan mukaan myyntihintaan.

Metsän arvoon linkittyy läheisesti myös peltotilojen arvo ja arvonmääritys. 

Asiakastiedon laskema pellon hinta-arvio perustuu kiinteistöjen kaupparekisterin tietoihin vastaavista toteutuneista peltokaupoista kohteen lähialueella. 

– Huomioimme kohteen etäisyyden, pinta-alan, tiedot lähiympäristöstä ja kaupan ajankohdan, kun arvioimme samankaltaisuutta. Raportti sisältää kolmiportaisen tähtiluokituksen hinta-arvion tarkkuustasosta, Arjovuo sanoo.

Lisäksi raportissa on huomioitu maaperän pintakerroksen maalajit ja peltoa ympäröivien peltoalueiden laajuus.

Lue lisää Asiakastiedon hinta-arviopalveluista


Jatkuva kehitystyö käynnissä

Arjovuon johtamassa Asiakastiedon Digital Processes -liiketoimintayksikössä työskentelee hänen lisäkseen viisi henkilöä. Erilaiset hinta-arviopalvelut ovat yksi osa tiimin kehitystyötä ja vastuualuetta.

Johtajan mukaan hinta-arviopalvelujen ytimessä ovat asuntokauppaan liittyvät ratkaisut. Metsän ja peltojen arvonmäärityksen kaltaisia raportteja on kehitetty myös huoneistoista, kiinteistöistä ja vapaa-ajan asunnoista. 

Jos tietoa metsän ja peltojen arvosta haetaan tuhansia kertoja kuukausittain, niin asuntopuolella haut nousevat moninkertaisiksi.

– Pankkien tarpeet ovat olleet alun perin kaiken lähtökohtana. Teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä jo kehitysvaiheessa ja kehitystyö jatkuu myös palvelun käyttöönoton jälkeen. Samalla valvomme laatua. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, sillä he ovat pystyneet tehostamaan omia prosessejaan, Arjovuo kertoo.

 
Fakta: Metsän hinta-arvio -raportti sisältää seuraavat tiedot:

•    Kiinteistön tiedot

•    Hinta-arvio

•    Mahdolliset hinta-arvioon vaikuttavat tekijät

•    Kuvaus hinta-arvion muodostamisesta

•    Kuvioluettelo

•    Kuvioiden arvot

•    Metsänkäyttöilmoitukset

•    Arvioissa käytetyt yksikköhinnat

•    Kiinteistön puuston vuosikasvu

•    Kehitysluokkajakauma ja kasvupaikkatyyppijakauma

•    Karttakuvat

Tutustu ja osta Metsän hinta-arvio -raportti

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt medialle: Viestintäpäällikkö Ville Kauppi, puh. 010 270 7504, ville.kauppi@asiakastieto.fi

 

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi