Asiakastieto Media

Kassanhallinta: Toimialoilla on isot erot myyntisaatavien kierrossa

Artikkeli11.11.2020

Kassanhallinta: Toimialoilla on isot erot myyntisaatavien kierrossa

Myyntisaatavien kierron nopeus vaihtelee toimialoittain. Asiakastiedon dataan perustuvan vertailun mukaan laivojen ja veneiden rakentajien rahojen kotiuttaminen kestää yli kaksi kuukautta, kun vähittäiskaupassa rahat ovat tilillä kolmessa päivässä.

Myyntisaatavien nopea kotiuttaminen yrityksen pankkitilille on elintärkeää kassanhallinnassa.
Kassa on kuitenkin koetuksella, sillä suomalaiset yritykset saavat kotiutettua rahat keskimäärin 27 päivässä. Hajontaa toimialojen välillä on paljon.

Tiedot ilmenevät Asiakastiedon keräämästä aineistosta, jossa on mukana noin kahdeksan tuhatta tänä vuonna vahvistettua tilinpäätöstä. Tarkempaan tarkasteluun pääsivät toimialat, joilta käytettävissä oli yli kymmenen tilinpäätöstä. Näitä toimialoja oli 374.

Talouden asiantuntijayritys Gallantin toimitusjohtajan Tuomas Tahvanaisen mukaan 27 päivän kierto on melko realistinen kuvaus suomalaisten pk-yritysten tilanteesta.

– Pk-sektorilla tyypillinen maksuehto on 7–14 päivää. Kun mennään tuotannollisiin ja kansainvälistä kauppaa tekeviin yrityksiin, maksuajat ovat usein pidempiä, Tahvanainen sanoo.

Hänen mukaansa kansainvälisessä kaupassa 30–60 päivän maksuehdot eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Myös isompien yhtiöiden maksuajat ovat usein lähempänä 30 päivää.

Asiakastiedon datan perusteella pitkät, noin 50–70 päivän myyntisaatavien kierrot ovat tyypillisiä muun muassa laivojen ja veneiden valmistajille, muiden kulkuneuvojen valmistajille ja asianajotoimistoille.

Katsaus osoittaa, että nopein, kahden päivän mittainen myyntisaatavien kierto on puolestaan jalkineiden vähittäiskaupassa, huoltamotoiminnassa ja isoilla supermarketeilla. Tätä Tahvanainen pitää loogisena tuloksena. Vähittäiskaupan luonteelle tyypillistä on nopeus: raha liikkuu heti ostoksen yhteydessä.

Mistä erot johtuvat?

Maksuehdon pituuteen vaikuttavat usein yrityksen itsensä, sen toimialan ja asiakaskunnan käytös.

– Pk-yrityksen on mahdollista vaikuttaa maksuehtoihin itse, mutta myyntisaatavien kierto riippuu myös asiakaskunnasta. Jos tehdään kansainvälistä kauppaa tai asiakaskunta pääsääntöisesti koostuu suuremmista yhtiöistä, vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät, Tahvanainen sanoo.

Kuluttaja-asiakkaiden tai pk-sektorin yritysten kanssa toimiessa maksuehtoihin on hänen mukaansa helpompi vaikuttaa.
Isoimmat erot toimialojen välillä heijastelevat erityisesti toimialan omaa dynamiikkaa.

Yksi pitkien myyntisaatavien kierron aloista on asianajotoimistot. Asiakastiedon datan perusteella rahat kotiutuvat niissä keskimäärin 61 päivässä. Tätä selittää Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen Oy:n perustajan Antti Piispasen mukaan usea tekijä. Riidat ja niiden sovittelu voivat kestää pitkään. Joskus tapaukset etenevät tuomioistuimeen, mikä voi olla kestoltaan vuosien prosessi.

– Jotkut odottavat työstään maksua jopa vuosia, kun he ovat sopineet saavansa palkan silloin, kun vakuutusyhtiö maksaa oikeusturvavakuutuksesta korvauksia, Piispanen kertoo.

Varsinkin pienissä toimistoissa leipätyö ja mahdollinen kiire saattavat haukata valtaosan ajasta.

– Niissä keskitytään toimeksiannon tekemiseen. Laskujen lähettämistä ei muisteta priorisoida.

Tätä hän pitää tyypillisenä pienten toimijoiden ongelmana laajemminkin toimialasta riippumatta.

Vuonna 2018 perustetulla Asianajotoimisto Honkanen & Piispasella on käytössä 14 päivän maksuehto. Suomalaisyritysten mediaania, 27 päivän myyntisaatavien kiertoa Piispanen pitää pitkänpuoleisena.

– Meillä on toimeksiantosopimus, joka tehdään ennen kuin työ palautetaan. Laskutamme kalenterikuukausittain jälkikäteen. Marraskuun aikana tehdystä työstä lähetämme laskun, joka erääntyy joulukuun puolivälissä. Näin asiakas tietää tarkalleen jo etukäteen, milloin eräpäivä tulee, Piispanen sanoo.

Maksuehto ja mahdolliset sanktiot saattavat kuitenkin unohtua. Tärkeää on miettiä priorisointijärjestystä.
– Itse laitan laskuttamisen aivan prioriteettilistan kärkeen, Piispanen sanoo.

Kannattavuus ei korreloi

Asiakastiedon data osoittaa, ettei lyhyt myyntisaatavien kierto näytä olevan yhteydessä parempaan kannattavuuteen.

– En olettanutkaan, että sillä olisi väliä, onko lyhyet vai pitkät maksuehdot. Meidänkään asiakaskunnassamme ei ole merkittäviä eroja kannattavuudessa, käytetään sitten 14 tai 30 päivän maksuehtoa, Tuomas Tahvanainen sanoo.

Lähinnä pitkät maksuajat vaativat yrityksiltä tarkkaa kassan- ja taloudenhallintaa ja yllätyksiin varautumista.

Antti Piispasen mukaan pitkät maksuehdot ovat toimiva ratkaisu varsinkin silloin, jos yritystoiminta on jatkunut pitkään ja vakaana ja yrityksen kassa on hyvä, eikä suunnitelmissa ole investointeja. Lyhyempi maksuehto voi tukea investointien tekemistä ja aloittavaa yritystä, kun kassa on tyhjä.

– Jos myyntisaatavien kierto kiihtyy, kassan saldon saa paranemaan nopeammin. Silloin investoinnin voi tehdä omilla rahoillaan ottamatta rahoitusta ulkopuolelta, eikä rahoituksesta tarvitse maksaa korkoa.

Teksti: Silja Eisto

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504