Asiakastieto Media

"Kertoisitko vielä, onko sinulla verotuksellisia kytköksiä muihin maihin?"

Blogi27.10.2017

Tunne asiakkaasi

Avoimuus ja sitäkin suurempi läpinäkyvyys

Suomi kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti sekä saa että luovuttaa verotusta koskevia tietoja muille maille. Finanssilaitosten (mm. pankit, rahastoyhtiöt, sijoituspalveluyritykset ja henkivakuutusyhtiöt) on kaiken muun asiakkaan tuntemisen lisäksi tunnettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio sekä luovutettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevia ajantasaisia vara- ja tulotietoja vuosi-ilmoituksella. Verotuksellisen asuinvaltion selvittämisessä asiakasta koskevat perustiedot ovat keskiössä – sekä luonnollisen henkilön, elinkeinonharjoittajan että yhteisöasiakkaan kohdalla.

Tietojenvaihdon tausta on vankasti verovalvonnan tehostamisessa ja veronkierron vaikeuttamisessa. Veroraportointivelvollisuuksilla yhtä lailla kuin muilla tuoreilla finanssialaa koskevilla sopimuksilla ja lainsäädännöillä on yksi yhteinen nimittäjä – läpinäkyvyys. Rahan ja omaisuuden kanssa tekemisissä olevat yritykset toimivatkin vastuullisessa tehtävässä tietojenvaihdon keskiössä.

Veroraportointikolmikko: FATCA, CRS ja DAC2

Automaattisesta verotietojenvaihdosta on sovittu sekä Yhdysvaltojen kanssa (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act), että lisäksi OECD-maat noudattavat yhteistä raportointistandardia (CRS, Common Reporting Standard). Myös EU-mailla on niitä yhdistävä direktiivi DAC2, joka puolestaan velvoittaa EU-maat keskenään vaihtamaan niitä tietoja, joita ne luovuttavat EU-maiden ulkopuolelle koskien mm. edellä mainittuja sopimuksia. DAC2:ssa noudatetaan pitkälle CRS:n standardeja.

Asiakaskokemus tuntemisvelvoitteiden sijaiskärsijänä – turhaan

”Kertoisitko vielä näin loppuun, onko sinulla verotuksellisia kytköksiä muihin maihin?” ”Entä asutko Yhdysvalloissa?” Veroraportointivelvoitteet tuottavat finanssilaitosten asiakkaille tarpeettoman usein edellisenkaltaisia erikoisia kysymyksiä, vaikka käytettävissä olevalla asiakastiedolla voitaisiin taklata näistä iso osa. Kaikella velvoitteiden tuomalla taakalla ei ole tarpeellista rasittaa itse asiakasta. Merkittävän osan tiedosta voi tarkistaa taustalle ja automatisoida osaksi asiointia. Asiakaskokemusta ei kannata turhaan vaarantaa yhdellä saati useammalla asiointikontekstistaan irrallisella kysymyksellä, jos tiedonhankinnan voi hoitaa toisinkin.

Veroraportointivelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot koostuvat pitkälle nykyisellään saatavilla olevista henkilö- ja yritysasiakkaan tuntemistiedoista sekä finanssilaitoksen omasta datasta. Tietojen kerääminen, analysointi, päivittäminen sekä varsinainen veroraportointi voidaan suorittaa joko vaikean kautta taikka helpotetusti. Käsiteltävien tietomäärien ollessa suuria useimmat toimijat valitsevat automatisoidun, helpotetun polun, mikä näyttäytyy monesti myös asiakasystävällisenä.

Velvoitteista myönteinen erottuvuustekijä

Asiakkaan tuntemisen, veroraportoinnin sekä rahanpesun estämisen toimet tarkoittavat väistämättä finanssilaitoksille lisätöitä. Monenlaisen lakipykälän ja sopimuksen ristitulessa vakiintuneiden käytäntöjen löytäminen voi ottaa hetkensä – ja se on ihan OK. Kuitenkaan kaikkien lieveilmiöiden ei tarvitse näkyä asiointia hankaloittavalla tavalla esimerkiksi asuntolainaansa kilpailuttavalle asiakkaalle asti. Helppoudella ja automatisoidulla tiedonhankinnalla voi tänä päivänä erottua – hyvinkin myönteisesti. Useat toimijat erottuvatkin, sillä myös velvoitteesta voi tehdä myönteisen erottuvuustekijän.
 

Reetta Sinelampi
kehityspäällikkö, Suomen Asiakastieto Oy

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804