Asiakastieto Media

Laatu on meille sitä, että sovitaan mitä tehdään ja tehdään mitä sovitaan

Blogi01.02.2018

Tämä on kiteytys Asiakastiedon laatupolitiikasta ja sen tärkeimmästä periaatteesta, joka on ohjannut toimintaamme hyvin laatujärjestelmän kehittämisessä 2010-luvun alusta lähtien. Nyt käytössä on ISO9001:2015 versio, jossa uutena asiana on mm. sidosryhmien tarkempi huomiointi ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Asiakkaamme ovat olleet aivan laatuajattelumme ytimessä heti alusta lähtien. Asiakastiedon laatujärjestelmä käsittelee ja kuvaa juuri tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja toimittamisen.  
Miksi sitten halusimme kehittää laatujärjestelmän ja miksi otimme sen käyttöön? Tässä yksi merkittävä asia oli asiakasnäkökulman lisäksi oman toiminnan selkeyttäminen ja yhtenäisyys ja prosessimainen toiminta, jossa on selkeät roolit ja vastuut. Asiakastiedossa kehittäminen on pitkälti IT-kehitysprojektien toteuttamista ja sitä kautta uusien palveluiden ja ominaisuuksien tuomista asiakkaiden käyttöön. Palveluiden toimittaminen taas on saumatonta myynnin, tuotehallinnan, palvelutuotannon ja IT:n yhteistyötä, jolla varmistamme, että asiakas saa katkotonta, tasaisen laadukasta palvelua.
Vuosien kehitystyö on tuottanut tulosta. Tämä näkyy asiakastyytyväisyydessä, sisäisen organisaation tyytyväisyydessä, palveluiden laadussa ja uusien palveluiden kehittämiskyvyssä. Kun laatu ja sen seuranta ovat vakiintuneet päivittäiseksi osaksi toimintaamme, on organisaatio omaksunut aina paremmin omat tehtävänsä ja prosessinsa. Laatu on meille mahdollisuus parantaa toimintaa. Toiminta kehittyy, kun korjaamme puutteita ja jaamme parhaita käytäntöjä. Tämä on myös vahva pohja uusien asioiden kehittämiseen.
Seuraava laadullinen tavoitteemme on asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien entistäkin vahvempi mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen. Haluamme oppia vielä paremmin ymmärtämään asiakkaidemme liiketoimintaa ja tarpeita, jotta pystymme kehittämään heille hyödyllisiä palveluita. Hyvä esimerkki tästä on pian tuotantoon tuleva GDPR-palvelumme, jota olemme alusta pitäen kehittäneet tulevien käyttäjien kanssa.
Nyt uusittu laatusertifikaatti on todiste toimintamme laadusta. ”Sovitaan, mitä tehdään ja tehdään mitä sovitaan” toimii käytännössä – aina omasta toiminnastamme lähtien asiakkaan parhaaksi.

Jari Julin
CIO
Suomen Asiakastieto Oy

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi