Asiakastieto Media

Luottolista.fi: Maksukyky on ehdoton vaatimus rahoittajalle

Uutinen20.09.2017

Luottolista.fi: Maksukyky on ehdoton vaatimus rahoittajalle

Yritysten rahoittajalle asiakkaan maksukyky on kaikki kaikessa. Siksi rahoituspäätös ei rakennu haaveille tai olettamuksille liiketoiminnan tulevasta kasvusta. Maksukyvyn säilyminen lasketaan tarkasti etukäteen, jolloin yllätysten mahdollisuus jää minimiin.

Maksukyky ja sen säilyminen on rahoittajalle keskeisen tärkeä vaatimus, erityisesti kun puhutaan vakuudettomista luotoista. Kyse on paitsi riskinhallinnasta myös rahoittajan näkökulmasta vastuullisesta liiketoiminnasta. Lainan ottaminen ei saa vaarantaa yrityksen toimintakykyisyyttä.

-Jos näyttää, että suunniteltu hanke tai otettavan lainan hoitaminen vaarantavat yrityksen maksukyvyn, emme voi rahoitusta välittää. Meille tärkeää on myös jatkuvasti seurata laina-asiakkaidemme maksukykyä, Joutsen Rahoituksen toimitusjohtaja Antti Suorsa linjaa.

Joutsen Rahoituksen prosessi on rakennettu mahdollisimman automaattiseksi. Merkittävä osa rahoituspäätöksissä ja asiakasyritysten seurannan pohjana toimivasta datasta tulee Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Luottopäätökset tehdään tarkkaan harkintaan ja laajaan dataan perustuen. Joutsen Rahoitus edellyttää luottoa hakevalta yritykseltä vähintään luokitusta A.

-Yleisesti ottaen asiakkaat maksavatkin meille hyvin ajallaan. Toisaalta he myös ottavat yhteyttä, jos alkaa näyttää siltä, ettei eräpäivää pystytä pitämään. Olemme myös itse tästä tarkkoja ja soitamme kyllä asiakkaalle nopeasti, jos maksut viivästyvät. Kaksi viikkoa myöhässä olevat maksuerät siirrämme perintään, jos niistä ei ole asiakkaan kanssa muuta suunnitelmaa tehty, Joutsen Rahoituksen rahoitusjohtaja Paula Salokoski kertoo.

Joukkorahoitusyhtiön voi nähdä myös hankkeita seulovana ja sparraavana konsulttina.

-Meille on tärkeää ymmärtää, mitä asiakas rahoitusta tarvitsevalla hankkeellaan tavoittelee. Jos tuntuu, että emme ymmärrä hanketta, emme rahoitustakaan myönnä, Suorsa painottaa periaatetta, joka on monelle sijoittajallekin tuttu.

Asiakas tavoittelee kasvua

Rahoitettavat hankkeet perustuvat useimmiten kasvun tavoitteluun tai perusedellytysten vahvistamiseen. Asiakaskuntaan kuuluu Antti Suorsan mukaan yrityksiä laidasta laitaan. Pienimmillään rahoitusta on myönnetty kymmenen tuhatta euroa parturikampaamon remonttiin, mutta suurimmilla asiakkailla liikevaihto on kymmeniä miljoonia euroja. Tyyppitapauksessa hakijan liikevaihto pyörii kahden miljoonan euron tuntumassa.

Joutsen Rahoitus Oy rahoittaa myös yrityskauppoja. Antti Suorsan mukaan ehtona on mm. se, että ostava yritys eli käytännössä rahoituksen hakija on jo vakiintunut toimija, jonka maksukyky pystytään luotettavasti laskemaan. Yrityskauppaa varten perustettavalle yritykselle emme toistaiseksi välitä rahoitusta. Yrityskauppojen rahoituksessa ja ylipäätään onnistumisessa vaikein kohta on Suorsan mukaan ostokohteen arvonmääritys, johon on paneuduttava huolella.

-On niin monta tapaa laskea ostokohteen arvo ja sen vaikutus ostajan liikevaihtoon. Yleensä kuitenkin lähdemme rahoituspäätöksessä maltillisesta oletuksesta, että kasvua ei tule pelkästään omistajaa vaihtamalla.

Joukkorahoitus ei tarkoita luopumista

Suomessa perinteisesti hyvin suuri osa yritysten ulkopuolisesta rahoituksesta on nostettu pankeista. Suurille yrityksille on toki tarjolla joukkovelkakirjalainoitusta, mutta pienten ja keskisuurten yritysten vaihtoehdot ovat olleet vähissä, vaikka markkinoille on vähitellen tullut lisää toimijoita.

-Pankkien ulkopuolisia rahoittajia on edelleen liian vähän. Pidän hyvänä, että joukkorahoitukseen perustuvia rahoituksentarjoajia on tullut ja tulee lisää, Antti Suorsa toteaa.

Joutsen Rahoitus kerää varansa sijoittajilta. Mukana on Suorsan mukaan noin tuhat sijoittajaa, joista noin puolet on ammattimaisia, institutionaalisia sijoittajia ja puolet yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Nämä sijoittavat rahansa joko yksittäisiin lainoihin tai salkkuun, jolle saavat asettaa omaan riskitasoonsa perustuvat reunaehdot. Tyypillisesti yhden lainan osuus tällaisessa hajautetussa salkussa on noin 7-8 prosenttia, jolloin riski pysyy kohtuullisena.

-Meidän alamme isoin ongelma on, että meitä ja mahdollisuuksia ei tunneta. Esimerkiksi joukkorahoitus nähdään usein vain yhtenä mallina, jossa yrittäjä joutuu luopumaan osasta yritystään. Sehän koskee vain osakepohjaista joukkorahoitusta. Me myönnämme lainaa, joka ei vaikuta yrityksen omistukseen, Antti Suorsa korostaa.

Vakuudelliset luotot tulossa

Joutsen Rahoitus on juuri saanut Finanssivalvonnalta virallisen rekisteröinnin joukkorahoituksen välittäjäksi.

- Jatkossa aiomme laajentaa palveluitamme myös vakuudellisten lainojen myöntämisen.

-Uskon, että tässä on hyvä mahdollisuus meille, sillä pystymme jatkossa yhdistelemään vakuudellista ja vakuudetonta luottoa. Lisäksi vakuus voisi mahdollistaa myös riskisempien, B-luokituksen saaneiden yritysten rahoittamisen.

Ville Kaupin kirjoittama artikkeli on julkaistu Luottolista.fi-lehdessä 9/2017.

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804