Asiakastieto Media

Maksuhäiriöisten suomalaisten määrä pysyy loivassa laskussa

Tiedote06.04.2022

Maksuhäiriöisten suomalaisten määrä pysyy loivassa laskussa

Maksuhäiriöisiä henkilöitä on nyt 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten, yhteensä 388 600. Pahimmissa maksuvaikeuksissa olevien kuluttajien määrä kääntyi laskuun vuoden 2021 alussa ja suunta on sen jälkeen ollut alaspäin. Enimmillään maksuhäiriöitä oli vuoden 2020 lopussa 392 200 henkilöllä.

”Maksuhäiriöisiä ihmisiä on edelleen paljon, mutta onneksi näyttää siltä, että kehityksen suunta on oikea. Positiivisen luottotiedon kattava hyödyntäminen luottopäätöksissä ja maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoihin tulossa olevat lyhennykset todennäköisesti vahvistavat laskutrendiä”, arvioi viestintäpäällikkö Ville Kauppi Asiakastiedosta.

Tutustu tarkemmin maksuhäiriöiden kehitykseen: TILASTOPAKETTI

Velka kannattaa aina maksaa, vaikka siitä olisi tullut jo merkintä

Eduskunta käsittelee parhaillaan luottotietolain muutosta, jonka myötä maksuhäiriömerkintä poistuisi kuukauden kuluttua siitä, kun henkilö on maksanut merkinnän perusteena olevan velan ja luottotietorekisterin pitäjä on saanut tästä tiedon.

Asiakastiedon rekisterissä on tällä hetkellä noin 10 000 henkilöä, joiden kaikkien maksuhäiriömerkintöjen syynä olevat velat on maksettu. Heidän merkintänsä poistuvat viimeistään silloin, kun tätä koskeva luottotietolain muutos astuu voimaan.

”Velka kannattaa aina maksaa, vaikka siitä olisi jo ehtinyt tulla maksuhäiriömerkintä. Toivottavasti lakimuutos kannustaa maksuvaikeuksiin joutuneita kuluttajia entistä vahvemmin hoitamamaan asiat kuntoon ja omalla aktiivisuudella palauttamaan oman luottokelpoisuuden”, Ville Kauppi toteaa.

Positiivinen luottotieto jo nyt aktiivikäytössä

Asiakastieto mallintaa jatkuvasti suurista tietomassoista yksittäisen henkilön ja yrityksen luottoriskiin vaikuttavia tekijöitä. Tilastollinen tutkimus osoittaa, että maksuhäiriöisen kuluttajan luottoriski pysyy keskimääräistä korkeampana, vaikka merkintä olisi useita vuosia vanha tai sitä koskeva velka olisi maksettu.

Maksuhäiriömerkintöjen tarkistaminen on vain yksi osa luottopäätöstä. Vastuullinen luotonantaja tekee kuluttajia koskevat päätökset mahdollisimman laajan tiedon pohjalta. Tärkeää tietoa kuluttajan tilanteesta tarjoavat ns. positiiviset luottotiedot. 

”Positiivinen luottotieto tarkoittaa tietoa luotonhakijan olemassa olevista lainoista, niiden käyttötarkoituksesta, jäljellä olevista pääomista, maksueristä sekä lainoihin mahdollisesti liittyvistä maksuviiveistä. Näiden tietojen avulla vastuullinen luotonantaja pystyy varmistamaan, että hakijan maksukyky riittää uudenkin luoton maksamiseen”, kehitysjohtaja Johanna Kurikka kertoo.

Asiakastiedon positiivisen luottotiedon palvelua hyödyntää tällä hetkellä nelisenkymmentä pankkia ja kuluttajaluottoyhtiötä, jotka tekevät tällä tiedolla yli 500 000 luottopäätöstä joka kuukausi. Verottajan ylläpitämä positiivinen luottotietorekisteri on suunnitelmien mukaan tulossa käyttöön vuonna 2024.

”Selvitämme jatkuvasti mahdollisuuksia edelleen laajentaa positiivisen luottotiedon palvelumme tietosisältöä. Uuden viranomaisrekisterin data on yksi mahdollisuus kehittää meidänkin palveluamme. Ydinosaamistamme on datan kerääminen useista eri lähteistä ja muotoileminen palveluiksi, joiden avulla asiakkaidemme on sitä helppo hyödyntää”, Kurikka huomioi.

Lue lisää positiivisista luottotiedoista

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Ville Kauppi, 010 270 7504, ville.kauppi@asiakastieto.fi
Kehitysjohtaja Johanna Kurikka, johanna.kurikka@asiakastieto.fi

 

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi