Asiakastieto Media

Mitä yrityssopimus tarkoittaa ja miksi taustaselvitys on niin tärkeää?

Artikkeli29.03.2022

Mitä yrityssopimus tarkoittaa ja miksi taustaselvitys on niin tärkeää?

Hyvin tehty yrityssopimus luo selkänojan kaikille osapuolille asioiden sujuvuudesta. Yritysten väliset sopimukset pitää tehdä aina kirjallisesti.

Yrityssopimus on yritysten välisen kaupankäynnin kivijalka. Sopimukseen pitää kirjata selkeästi osapuolten väliset keskeiset odotukset ja vastuut. Yrityssopimuksessa keskitytään yksinkertaisimmillaan kolmeen asiakohtaan, joita ovat toimitus, suoritus ja maksu.

Suurilla yrityksillä on käytössään hyvät sopimusmallit ja pienemmille yrityksille on niin ikään tarjolla valmiita sopimuspohjia. Siitä huolimatta osa pk-yrityksistä tekee yhä suullisia sopimuksia, jotka ovat riskialttiita ja voivat aiheuttaa riitatilanteita. Riitoja syntyy, jos suullisesti sovittuihin asioihin liittyy tulkinnanvaraisuutta.

Tyypillisimpiä yrityksen tekemiä sopimuksia ovat yritystilin avaus, rahoitushakemus, vuokra-, kauppa- tai palvelusopimus.

Asiakastiedon asiantuntijat kertovat seuraavassa tärkeimmät havainnot yrityssopimuksista. 

Selvitä osapuolen taustat

Yrityssopimuksesta puhuttaessa tulisi aina huomioida sopimuskokonaisuus. Se tarkoittaa sitä, että sopimukseen lisätään mukaan tärkeät liitteet. Näitä voivat olla muun muassa projektikuvaus ja -suunnitelma.

Taustatarkistus on myös tärkeä osa sopimuskokonaisuutta ja yrityksen riskienhallintaa. Sillä on vaikutusta sopimusehtoihin. Neuvotteluosapuolen taustat pitää tarkastaa. Onko hän töissä kyseisessä yrityksessä ja mikä on hänen asemansa.

Lisäksi taustaselvitys on syytä tehdä yrityksen tosiasiallisista edunsaajista, vastuuhenkilöiden sidoksista muihin yrityksiin ja yrityksen luottokelpoisuudesta. Yrityksen maksukyvyllä ja -halulla on merkitystä, sillä suurin osa yritysten välisestä kaupasta käydään luotolla.

LUE, miten verkkomaksamisen asiantuntija Paytrail tarkistaa yli 8 000 yritysasiakkaansa taustat.

Vältä yrityssopimuksen viimeinen sudenkuoppa

Yrityssopimuksen suunnittelu-, tarjous-, neuvottelu- ja laadintavaiheen jälkeen sopimus on valmis allekirjoitettavaksi.

Ennen allekirjoitusta on kriittistä tarkastaa yrityksen nimenkirjoitusoikeutetut eli henkilöt, jotka saavat allekirjoittaa sopimuksen. Yksi räikeimmistä virheistä on nimittäin jättää tarkastus tekemättä. Jos sopimuksen on allekirjoittanut yrityksen nimissä henkilö, jolla ei ole yrityksen edustamisoikeutta, koko sopimus on mitätön.

Esimerkiksi Asiakastieto tarjoaa tehokkaan ratkaisun nimenkirjoitusoikeuden tarkistukseen. LUE LISÄÄ

Allekirjoitus voidaan toteuttaa sähköisten allekirjoituspalvelujen avulla. Markkinoiden suosituimmat palveluntarjoajat ovat Visma Sign, Signicat ja Docu Sign.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804