Asiakastieto Media

Miten tuottaa voittoa vastuullisesti?

Blogi27.12.2018

Miten tuottaa voittoa vastuullisesti?

Juristina olen monet kerrat käynyt juupas-eipäs-tyylisen väittelyn yritysvastuun tarpeellisuudesta. Väittelyn pohjana on tyypillisesti osakeyhtiölain ensimmäisen luvun viidennen pykälän säännös: “Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”. Piste. Miksi siis esimerkiksi osakeyhtiön hallitus kuuntelisi puhetta yritysvastuusta, joka voidaan katsoa kulueräksi ja siten sotivan osakeyhtiölain voitontuottamistarkoitusta vastaan?

Usein on hyvä raaputtaa pintaa syvemmältä, tässä tapauksessa hakea perusteluja lainsäädännön esitöistä, joissa on selitetty lainsäätäjän ajatusmaailmaa. Mitä tämä lain edellyttämä voiton tuottaminen oikeastaan tarkoittaa lain esitöiden näkökulmasta?

Voiton tuottamisella ei tarkoiteta voiton maksimointia lyhyellä aikavälillä, vaan sen tuottamista ja yhtiön arvon kasvattamista pidemmällä tähtäimellä. Lainsäätäjä siis kannustaa kehittämään yhtiön toimintaa pitkäjänteisesti. Esimerkkinä tällaisesta pitkäjänteisestä kehittämisestä on eräs suomalainen tekstiiliteollisuuden yritys, jonka osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun yrityksen arvomaailman mukaisesti on tuonut yritykselle uutta nostetta ja asiakkaita, vaikka vanhoja onkin karsiutunut pois.

Voiton tuottaminen pitkässä juoksussa pitää lain esitöiden mukaan sisällään myös vaatimuksen siitä, että liiketoiminnassa on usein syytä noudattaa yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä menettelytapoja – silloinkin, kun lainsäädäntö ei siihen velvoita. Esimerkiksi valtionyhtiöiltä edellytetään omistajaohjauksen periaatepäätöksen mukaisesti vastuullista veronmaksua, eli aggressiivista verosuunnittelua ei näissä yhtiöissä hyväksytä. Samainen periaatepäätös linjaa yleisemminkin valtionyhtiöiden vastuullisuudesta.

Toiminnan lähtökohtana on jo lain sanamuodon pohjalta taloudellinen kannattavuus, mutta kannattavuus tulee lain esitöiden nojalla rakentaa kestävästi ympäröivän yhteiskunnan ja muiden sidosryhmien hyväksymällä tavalla. Osakeyhtiön johdon tulisikin esittää itselleen se tuhannen taalan kysymys: miten tuottaa voittoa vastuullisesti?

Vastuullinen voiton tuottaminen tarvitsee sekä jarrua että kaasua

Jarrupoljin on käytössä siinä vaiheessa, kun arvioidaan toiminnan riskit ja esimerkiksi huolehditaan kilpailunrajoitussääntöjen noudattamisesta. Jos jarru pettää, niin seurauksena ovat usein mittavat taloudelliset sanktiot ja johdon henkilökohtaisen vastuun realisoituminen. Tällöin voitosta voidaan vain haaveilla.

Kaasupoljin taas on pohjassa silloin, kun haetaan kilpailuetua vastuullisuus edellä rakennetuilla tuotteilla ja palveluilla. Tuote- ja palvelukehityksessä onkin keskeistä huolehtia lopputuotoksen taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.

Lainsäädäntö asettaa monissa paikoin perälaudan vastuulliselle toiminnalle ja sen pitävyydestä tuleekin huolehtia ensin. Tälle vankalle pohjalle onkin sitten hyvä rakentaa kasvua ja kehitystä – se vastuullinen kiihdytyskaista.

Anne Vanhala
Kirjoittaja on yritysvastuun asiantuntija. Teksti on julkaistu alun perin blogissa ”Havuja perkele

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804