Asiakastieto Media

PÄIVITETTY: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen Asiakastieto Groupissa

Tiedote12.03.2020

PÄIVITETTY: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen Asiakastieto Groupissa

Uutisen liitteenä 3.4.2020 päivitetyt kysymykset ja vastaukset.

Asiakastieto Group noudattaa liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua, johon sisältyvät kriisisuunnitelma ja erilaisiin yleisiin vakaviin häiriötilanteisiin pohjautuva liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmissa esitetään tarkasti, mitä tehdään ennalta määritettyinä aikoina, mikäli yksi tai useampi ennakoiduista häiriötilanteista toteutuisi.

Asiakastieto korostaa, että koronaviruksen leviämiseen liittyvät päätöksemme eivät vaaranna palveluidemme saatavuutta tai heikennä henkilöstömme tavoitettavuutta.

Tällä hetkellä koronavirus ei vaadi näiden suunnitelmien aktivointia. Asiakastieto Group seuraa kuitenkin tiiviisti tilanteen kehittymistä ja on valmistautunut toteuttamaan suunnitelmat.

Asiakastieto Groupin toteuttamat toimenpiteet: 

  • Asiakastieto Group on nimittänyt työryhmän, joka kokoontuu päivittäin ja seuraa tilanteen kehittymistä sekä ajankohtaisia päivityksiä ja viranomaisten ohjeistuksia. Ryhmä raportoi päivittäin Asiakastieto Groupin toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. 
  • Asiakastieto Group seuraa tiiviisti WHO:n, ECDC:n ja paikallisten terveysviranomaisten tiedotteita. Näiltä tahoilta saatujen tietojen perusteella Asiakastieto Group ohjeistaa henkilökuntaa ja konsultteja koronavirukseen liittyvien riskien hallitsemiseksi.
  • Asiakastiedossa työskennellään etänä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista
  • Ulkomailta palannut työskentelee vähintään kahden viikon ajan etänä. Tämä koskee kaikkia työtehtäviä
  • Linkki WHO:n koronaviruksen leviämisestä kertovalle verkkosivulle sekä kaikille työntekijöille tarkoitettua yleistä tietoa julkaistaan erillisellä tietosivulla Asiakastieto Groupin intranetissä, ja henkilökuntaa ohjeistetaan lukemaan tietoa suojautumistoimista.
  • Kaikissa neljän maamme (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) kahdeksassa toimipisteessä informoidaan sisäänkäynneillä myös vieraita siitä, että he eivät saa tulla tiloihimme, mikäli he ovat vierailleet riskimaissa/riskialueilla. 

Lisää tietoa Q/A-dokumentissa tämän uutisen liitteenä (englanniksi).

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi