Asiakastieto Media

Palvelukokemus ja luotettavuus ohjaavat PSD2:n onnistumista

Artikkeli19.08.2019

Palvelukokemus ja luotettavuus ohjaavat PSD2:n onnistumista

PSD2-maksupalveludirektiivi mahdollistaa syyskuusta lähtien pankkitilitietojen hyödyntämisen mitä moninaisimmissa palveluissa. Tietojen omistaja on kuluttaja tai yritys itse ja hänen suostumuksensa tarvitaan aina, kun tiliä halutaan tutkia tai dataa hyödyntää.

Pankkitoimintaan ja rahoitusmarkkinoille on syyskuussa luvassa pöhinää, kun pankkien tilitiedot voidaan avata asiakkaan suostumuksella kolmansien osapuolten tarkasteltavaksi. Myös laskujen maksaminen onnistuu toisen pankin tai asiakkaan yhteistyökumppanin tarjoaman liittymäpinnan kautta. Taustalla on EU:n maksupalveludirektiivi 2, eli PSD2 Payment Services Directive 2. Sen tarkoitus on edistää kilpailua pankkitoimialalla, lisätä rahoitusalan palveluvalikoimaa sekä parantaa kuluttajien oikeuksia.

Pankeille PSD2 ja datan luovuttaminen kolmansille tahoille vaatii panostuksia, mutta antaa samalla uusia mahdollisuuksia.
– Pankkien välisiä rajapintoja avattaessa kilpailu asiakaskaskokemuksesta kiristyy, mihin haasteeseen meidän on vastattava, OP Ryhmän maksamisesta, tileistä ja taloudenhallinnasta vastaava johtaja Masa Peura sanoo.

Palveluiden ydin tili-informaatiossa

Masa Peura kertoo, että palveluihin rakennettavat rajapinnat ovat varsin standardinmuotoisia ja että ensi vaiheessa palvelut muodostuvat tili-informaation ympärille.

– Teknisten rajapintojen avaamisen jälkeen tili-informaation jakaminen tulee olemaan varsin suoraviivaista ja yksinkertaista toimintaa, Peura pohtii.

Myöhemmin mukaan tulee taloudenhallinnan palveluita, joita laajemmat tilirajapinnat mahdollistavat. Maksamiseen syntyy palveluita, jotka mahdollistavat suoraan tililtä maksamisen.

Peura ennakoi, että markkinoille tulee kolmenlaisia toimijoita:

• Pankkeja, jotka hyödyntävät muiden finanssipalveluiden tarjoajien rajapintoja
• Aggregaattipalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka kokoavat yhteen pankkien rajapintoja
• Omia palveluitaan pankkien ja aggregaattien rajapintojen päälle kehittäviä yrityksiä

PDS2:n käyttöönoton jälkeen nähdään, miten uudet tavat ja tilipohjaiset palvelut maksujen tekemiseen alkavat käynnistyä.

– Tilipohjaisten palveluiden suosioon tulee vaikuttamaan niiden tarjoama käyttökokemus osana maksamisen laajaa kirjoa, Peura toteaa.

Turvallisuus lisääntyy

Käytännössä kaikki maksutapahtumat hoidetaan vahvan tunnistamisen. Vahva tunnistaminen mahdollistaa aikaisempaa turvallisemman maksamisen, joka on oleellinen asia yrittäjien ja kuluttajien välisessä toiminnassa.

– Turvallisuuden lisääntymisestä huolimatta kuluttajan tulee jatkossakin miettiä palveluntarjoajien luotettavuutta ja sitä, kenelle tietonsa antaa, Peura korostaa.

PSD2 tulee muuttamaan myös lainansaanti- ja -hakuprosessia. Uudentyppiset ja entistä luotettavimmat riskiarviot tulevat mahdollisiksi, koska asiakas voi antaa kolmansille osapuolille luvan tutkia omia tilitietojaan eri pankeissa. Näin lainanhakijan maksukyvyn laskeminen tarkentuu, jolloin lainaa saavat varmemmin ja mahdollisesti paremmilla ehdoilla ne, jotka pystyvät maksamaan lainansa myös takaisin.

Valta asiakkaalle

Tutkija Mikko Riikkinen ennustaa, että PSD2:n käyttöönotto merkitsee murrosta finanssialaan liittyvien teknologioiden käyttöönotossa ja uusien rahoituspalveluiden nopeaa maihinnousua. Voimakkaimmin uudet innovaatiot ovat näkyneet maksupalveluissa, mutta uusia sovelluksia on myös rahoittamisessa, sijoittamisessa ja vakuuttamisessa.

PSD2:n myötä valta siirtyy asiakkaalle, joka voi antaa kolmannelle osapuolelle luvan noutaa hänen tilitapahtumansa tai mennä tilille ja maksaa sieltä jotakin tai katsoa, että onko tilillä tietty summa rahaa. Muutos on iso. Oikeus asiakkaan tietoon on asiakkaalla itsellään, ei pankilla, Riikkinen sanoo.

Pankit pääsevät myös itse hyötymään muissa pankeissa olevista tiedoista. Esimerkiksi luottopäätöksiä tehtäessä asiakkaan katetiedot pankissa voidaan hakea yhdellä rajapinnalla ja toisella rajapinnalla tarkastaa luottotiedot. Päätöksenteko nopeutuu ja perustuu entistä kattavampaan tietoon.

Pankkien ja startup-yritysten yhteistyö tiivistyy. PSD2-direktiivi puhuu maksamisen ja tilitapahtumien rajapinnoista, mutta direktiivi ei estä pankkeja avaamista muunkinlaisia rajapintoja. Riikkinen kertoo, että jo nyt pankit suunnittelevat esimerkiksi sijoittamiseen ja lainaamiseen liittyvien rajapintojen avaamista.

Aggregaatit välittäjiksi

Asiakaskokemuksella alkavat kilpailla pankkien ohella myös uudet palveluntarjoajat, aggregaatit, joiden roolina on toimia luotettavana kolmantena osapuolena pankkien sekä asiakkaiden välillä. Esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy hakee Finanssivalvonnalta lupaa toimia tällaisena aggregaattina ja rakentaa parhaillaan uutta palvelua yhdessä finanssiteknologiaan erikoistuneen Enfucen kanssa.

- Palvelu avaa yhteyden kaikkiin pankkeihin ja luotonmyöntäjiin yhdellä integraatiolla luotettavasti ja turvallisesti. Sen tavoitteena on tarjota keinoja laskea kuluttaja-asiakkaiden maksuvara entistä luotettavammin, kertoo Suomen Asiakastieto Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Reetta Sinelampi.

Matti Vallin kirjoittama artikkeli on julkaistu alun perin Luottolista-lehdessä 7/2019.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi