Asiakastieto Media

Pidetään etäisyyttä, mutta ei jätetä hädässä olevia yksin

Blogi22.12.2020

Pidetään etäisyyttä, mutta ei jätetä hädässä olevia yksin

Vuosi on ollut aikamoinen ja muuttanut monella tavalla ihmisten tapaa olla ja elää. Jos suomalaisia on ennen syytetty varautuneisuudesta kanssa ihmisiä kohtaan, on siitä tullut nyt valttikorttimme taistelussa viheliäistä virusta vastaan.

Tietyllä tavalla virus on kuitenkin alleviivannut niitä ongelmia, joita meillä on ennestäänkin ollut. Vanhusten tai hätää kärsivien yksinäisyys ei ole mikään uusi juttu. Yhteiskunnan polarisoituminen ja siitä syntyneet lieveilmiöt ovat myös pitkän ajan kehitystä. Kun tilanteessa ollaan pakon edestä, on tähän kiinnitetty enemmän huomiota.

Keskitytään niihin, jotka apua tarvitsevat

Maksuhäiriöiden valossa Covid-19 ei ole vielä näyttänyt täyttä voimaansa. Pahoin pelkään, että sen se tulee vielä tekemään. Monet ovat jo menettäneet tai tulevat menettämään työnsä nykyisen tilanteen takia. Moni yrittäjä taistelee kynsin ja hampain, jotta säilyisi pystyssä ja valo tunnelin päässä voimistuisi. Tärkeää olisi, etteivät henkilöt tai yritykset ajautuisi liian pahaan velkakierteeseen, jota on vaikea selvittää yleisen tilanteen parantuessa.

Nyt on tärkeää löytää ne henkilöt, jotka apua tarvitsevat. Yksi iso ryhmä ovat aikuistuvat nuoret, joiden elämänhallinta on tavalla tai toisella luisumassa käsistä. He tarvitsevat neuvoja ja apua ajoissa. Talousongelmat löytyvät hyvin monen muun ongelman taustalta, joten niihin on puututtava ja panostettava kovalla kädellä. Siitä olen varma, että kiinnostus oman talouden hallintaan on olemassa. Moni ei vaan yksinkertaisesti osaa tai kehtaa tietoa ja apua hakea.

Toinen huomiomme arvoinen joukko ovat avun antajat. Suomessa on monta tahoa, jotka tässä tilanteessa antavat kaikkensa auttaakseen taloushuolien kanssa painivia selviämään arjestaan. Voin kuvitella, että näissä organisaatioissa työskentelevistä henkilöistä tuntuu aidosti pahalta, jos ja kun heidän aikansa ei riitä kaikille avun tarvitsijoille.

Vastaan itse Asiakastiedossa #TarkkaFyrkka-hankkeesta, jossa kehitämme yhdessä Nuorten Akatemian kanssa keinoja jakaa tietoja taloudenhallinasta ja opettaa sitä kouluissa. Tänä vuonna maustoimme TarkkaFyrkkaa opettajille suunnatulla ”Näin pidät #TarkkaFyrkka-tunnin” -webinaarilla, joka oli osallistujilta saatujen palautteiden perusteella onnistunut. Webinaari osoitti, että koulun henkilökuntaa kiinnostaa saada tällaista tietoa ja voi auttaa heitä heidän haastavassa työssään.

Hyvää joulua ja uutta vuotta toivottaen
Heikki Ruponen

TarkkaFyrkka-hankkeeseen voit tutustua täältä

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi