Asiakastieto Media

PKVIENTI: Valvonta on hyvää riskienhallintaa myös viennissä ja tuonnissa

Blogi03.02.2020

PKVIENTI: Valvonta on hyvää riskienhallintaa myös viennissä ja tuonnissa

Suomessa on noin 20 000 yritystä, jotka harjoittavat vientiä, tuontia tai molempia. Ne ovat Asiakastieto Groupin viime vuonna tekemän selvityksen mukaan vakavaraisia ja suhteellisen hyvin kannattavia, mutta kasvavat käytännössä yhtä hitaasti kuin suomalaisyritykset yleensäkin.

Vienti- ja tuontitoiminnan mahdollisuus on globalisoituvassa maailmassa yhä suurempi niillekin yrityksille, jotka itse mieltävät toimivansa vain kotimarkkinoilla. Käytännössä vain harvan yrityksen tuote tai palvelu on sellainen, ettei sitä voisi myydä myös ulkomaille.

Minusta moni yrittäjä pelkää kansainvälistymistä aivan turhaan. Yleinen harhaluulo on esimerkiksi se, että ulkomaisten asiakkaiden, kumppaneiden ja tavarantoimittajien luotettavuutta ja maksukykyä ei pystyisi luotettavasti selvittämään. Kyllä pystyy!

Kun asiakkaita ei tunneta kunnolla, ollaan vientikaupassa liiankin varovaisia. Finnveran ja Kauppakamarin viime vuonna tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin joka kolmas vastaaja oli viimevuosina kokenut merkittäviä luottotappioita vientikaupassa.

Totuus kuitenkin on, että useimmista maailman maista yrityksiä koskevaa tietoa saa käytännössä yhtä helposti ja samassa muodossa kuin Suomestakin. Myös samat riskienhallinnan periaatteet pätevät. Uudesta kumppanista tai asiakkaasta kannattaa aluksi hankkia kattavat tiedot ja asettaa yritys sitten valvontaan koko liikesuhteen elinkaaren ajaksi. Riskin muuttuminen ei silloin pääse yllättämään, vaan yritys pystyy reagoimaan siihen heti.

Asiakastieto Group kuuluu maailmanlaajuiseen BIGnet-allianssiin, jonka kautta yritystietoa saadaan kymmenistä eri maista, Yhdysvalloista Venäjälle. Voit siis varmistua etukäteen asiakkaan maksukyvystä ja tarvittaessa suojautua riskiltä tai kieltäytyä kaupasta.

Valvontapalvelu seuraa tauotta esimerkiksi asiakasyritysten taloudellisessa asemassa tapahtuvia muutoksia ja ilmoittaa niistä automaattisesti. Toki valvonta on oleellinen osa myös toimitusketjuun liittyvän riskin hallintaa. Monilla suomalaisyrityksillä on ulkomaisia alihankkijoita, joiden toimintaa ja taloutta täytyy pystyä seuraamaan.
Ja loppuun vinkki: Valvontapalvelun avulla on helppo pitää myös valvottujen yritysten yhteystiedot ajan tasalla.

Tutustu ulkomaankauppaan tarkoitettuihin palveluihimme

Simo Peho
Product Owner

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504