Asiakastieto Media

Rahoittajat haluavat tietää yritysten vastuullisuudesta: Pahimmillaan voi olla lainansaannin este

Artikkeli14.09.2021

Rahoittajat haluavat tietää yritysten vastuullisuudesta: Pahimmillaan voi olla lainansaannin este

ESG-tiedot ovat LähiTapiolassa osa lainan myöntämisen kokonaisriskiarviota. Asiakastieto tarjoaa vastuullisuustietoa, jota kerätään julkisista ja yksityisistä tietolähteistä.

Yritysten on syytä ottaa vastuullisuustoimenpiteet heti osaksi liiketoiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa. Niiden huomioiminen koskee etenkin pk-yrityksiä.

Tarkempaa raportointia ja viestintää edellyttävät paitsi rahoittajat myös suuryritykset, jotka joutuvat itsekin kertomaan julkisesti vastuullisuustoimistaan. Rahoittajat tarvitsevat ESG-tietoja arvioidessaan laina- ja sijoituspäätöksiin liittyviä riskejä. ESG on lyhenne, joka tarkoittaa yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta sekä hyvää hallintotapaa.

– Tämä on nyt kolmas vuosi, kun käytämme Asiakastiedon Vastuullisuusraporttia osana yrityksen luottopäätöstä. Raportti otetaan ulos kaikista yrityksistä, joille teemme luottopäätöksen. Sen lisäksi kysymme osana yritysanalyysiä ESG-tietoja henkilökohtaisesti, sanoo LähiTapiolan yritysrahoitustoiminnan johtaja Matti Kiviniemi.

Hänen mukaansa suuryritykset raportoivat ESG:stä säännöllisesti, mutta pk-yrityksistä tietoja saa lähinnä vain henkilökohtaisesti kysymällä. 

– Ideaalitilanteessa saisimme peruspaketin kaikista yrityksistä yhdestä luukusta, ja sitä tietoa rikastetaan asiakkaan kanssa keskustellen, Kiviniemi jatkaa.

Edullisemmin lainaa tai jopa este lainalle

LähiTapiola tarjoaa yrityksille pankkiryhmäneutraalia täydentävää rahoitusta. Vakuutusyhtiö ei ole ainoa rahoittajalähde, vaan toimii yhteistyössä pankin kanssa. 

LähiTapiolan osuus suorasta rahoituksesta on keskimäärin 1–10 miljoonaa euroa.

Lainan hinnoittelussa on mukana vastuullisuuskysymysmittaristo, joka on toistaiseksi käytössä vain yksittäistapauksissa. Vastuullisesti toimivat yritykset voivat saada pienen alennuksen lainakorkoihin. Toisessa ääripäässä lainansaanti voi jopa estyä, jos yrityksellä on toistuvia ongelmia viranomaisten kanssa.

Asiakastiedon datan perusteella vastuullisuuteen liittyviä rikkomuksia on vuosittain noin 400 yrityksessä.

Ympäristörikokset syöksivät kantahämäläisen maanrakennusliikkeen vaikeuksiin - Lue lisää

– Selkeää mittaria vastuullisuustoimille ei ole vielä olemassa. Se on subjektiivinen näkemys. Ymmärrämme tässä yritysten haasteet, ja tahtotila on tärkeintä. Yrityksissä joudutaan vastuullisuuskysymyksiä kuitenkin pohtimaan, kun niistä kysymme, Kiviniemi kertoo.

Suomalaisyritykset toimivat kansainvälisen vertailun perusteella vastuullisesti. Kulttuuriin kuuluu lakien noudattaminen. 

Kiviniemi kannustaa kuitenkin jokaista yritystä miettimään, kuinka suuri rooli ESG:llä on tulevaisuuden kannalta. Jos esimerkiksi yrityksen raaka-ainehankinnat ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, se voi heikentää kannattavuutta ja koitua jopa liiketoiminnan kohtaloksi.

– Oma missioni on, että yritykset tietäisivät hiilidioksidipäästönsä ja hiilijalanjälkensä, hän sanoo.  


FAKTA: Vastuullinen yritys

Asiakastieto julkaisee yritysten vastuullisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa osoitteeseen: vastuullinenyritys.fi.

Asiakastiedon Vastuullisuusraportti on saatavilla tiedot kaikista suomalaisista yrityksistä. Raportista löytyy ESG-tietojen lisäksi yritykselle mahdollisesti langetetut rikostuomiot, seuraamusmaksut ja laiminlyöntimaksut.

Asiakastieto kerää yritysten vastuullisuustietoa julkisista ja yksityisistä lähteistä.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi