Asiakastieto Media

Tekoäly askel askeleelta tutummaksi

Blogi09.04.2018

Tekoäly askel askeleelta tutummaksi

Olemme eläneet jo pitkään yhteiskunnassa, jossa kulutamme ja tuotamme päivittäin valtavan määrän tietoa. On arvioitu, että vuonna 2018 liikutamme Internetissä dataa 151 triljoonaa (=10^18) tavua kuukaudessa. Vuonna 2020 luvun arvioidaan olevan jo noin 230 triljoonaa.

Tämä asettaa suuria haasteita tietojärjestelmille. Teknologian keinoin valtavasta tietomassasta pitää pystyä erottelemaan omalle liiketoiminnalle kaikista olennaisimmat tiedot. Keinoja ongelman ratkaisemiseksi etsitään muun muassa robotiikasta ja muista tekoälyn tuomista mahdollisuuksista, kuten koneoppimisesta.

Tekoälysovellutukset vodaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: suppeaan ja yleiseen. Suppean tekoälyn ratkaisut ovat olleet jo pitkään läsnä arjessamme. Esimerkiksi kauppakeskuksen parkkihallissa kamera lukee auton rekisterikilven ja yhdistää sen parkkilipukkeeseen automaattisesti. Sosiaalisessa mediassa meille tarjotaan sisältöä omiin mieltymyksiimme pohjautuen ja puhelin reitittää meidät näppärästi perille uuteen paikkaan. Suppean tekoälyn sovellukset ratkaisevat yksittäisiä ongelmia tehokkaasti.

Yleisen tekoälyn sovellutuksen pitäisi pystyä ratkaisemaan mikä tahansa älykästä ajattelua vaativa tehtävä, kuten ihminenkin sen ratkaisee. Tällaista kyvykkyyttä näemme toistaiseksi vain tieteiselokuvissa, vaikkakin joidenkin hurjimpien teorioiden mukaan saatamme elää jo nyt yleisen tekoälyn tuottamassa maailmassa sitä itse tiedostamatta.

Koneoppiminen auttaa asiakaspalvelussa

Tekoäly on nyt pinnalla, koska koneoppimisen saralla on saatu valtavan hyviä tuloksia aikaan. Suurena oivalluksena voidaankin pitää sitä, ettei ongelmien ratkaisemisessa tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, vaan enemmänkin riittävän hyvään tasoon. Tämä on mahdollistanut koneoppimisen hyödyntämisen laaja-alaisesti - esimerkiksi asiakaspalvelukeskusteluiden automatisoinnissa. Ihmisiä ei siis haittaa, jos he tietoisesti keskustelevat koneen kanssa, kunhan asiakaskokemus säilyy riittävän hyvällä tasolla ja kysyttyyn ongelmaan saadaan tyydyttävä ratkaisu. 

Elämme tällä hetkellä tekoälyn kolmatta aaltoa, jossa suurimpana veturina toimii koneoppiminen ja mahdollisesti olemme matkalla kohti konetietoisuutta eli pistettä, jossa kone ymmärtää ympäröivää maailmaa sekä osaa toimia siinä itsenäisesti.

Tekoälyn kehityksen aallot:

• Koneellinen päättely (ehtolauseet)
• Koneäly (luonnollisen kielen tunnistaminen, robotiikka ja automatisointi)
• Koneoppiminen (konvoluutioverkot, neuroverkot)
• Konetietoisuus

Loppujen lopuksi tekoäly on melko helposti ymmärrettävä asia. Sen ostaminen voi kuitenkin tuntua hankalalta, koska monesti erilaisia sovellutuksia markkinoivat tahot sekoittavat joko tahallaan tai tahattomasti suppean ja yleisen tekoälyn keskenään. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ovat jo nyt erittäin kattavat ja tuovat yrityksille monia tapoja parantaa asiakaskokemusta ja omia prosesseja.

Asiakastieto haluaa olla johtava tekoälyn hyödyntäjä

Olemme nostaneet Asiakastiedossa tekoälyn yhdeksi strategiseksi painopisteeksemme. Visiomme on olla Suomen johtava tekoälyn hyödyntäjä. Tähän meillä on loistavat edellytykset, sillä olemme keränneet monenlaista tietoa jo yli sadan vuoden ajan. Laaja ja laadukas tietopohja onkin ensiarvoisen tärkeä, rakennettaessa tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia. Koneesta tulee juuri niin laadukas ongelmien ratkaisija, kun sille tarjottu opetusmateriaali on.

Mika Nikkilä

Liiketoiminnan kehityspäällikkö

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504