Asiakastieto Media

Tilintarkastuksesta on hyötyä myös mikroyrityksille

Tiedote04.04.2018

Tilintarkastuksesta on hyötyä myös mikroyrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastustyöryhmä on 16.1.2018 julkaisemassaan muistiossa ehdottanut, että ns. mikroyritykset vapautettaisiin kokonaan tilintarkastusvelvollisuudesta. Suomen Asiakastieto Oy ja Yritystutkimus Ry vastustavat ehdotusta, koska pienyritysvaltaisessa taloudessamme muutos laskisi tilintarkastusvelvollisten yritysten lukumäärän alle puoleen nykyisestä.
”Tilintarkastaja katsoo yritystä ja sen taloushallintoa ulkopuolisen silmin, mistä hyötyy myös yrittäjä itse. Ennen kaikkea tilintarkastus varmistaa, että rahoittaja saa päätöksensä tueksi kolmannen osapuolen varmistamat tiedot yrityksen taloudellisesta tuloksesta. Rahoituksen saamista ei kannata vaarantaa tilintarkastuksesta luopumalla”, Yritystutkimus Ry:n puheenjohtaja ja Suomen Asiakastieto Oy:n palvelujohtaja Risto Kallio korostaa.
Tilintarkastusvelvollisuudesta luopumisella haetaan kevennystä byrokratiaan ja pienten yritysten kustannuksiin. Yritystutkimus Ry:n arvion mukaan tilintarkastuksen teettäminen maksaa yrityksille kuitenkin vain 0,1-0,2 prosenttia liikevaihdosta.
”Haluamme kannustaa suomalaisia yrittämään. Päästäkseen mukaan suurten yritysten toimitusketjuihin pienten yritysten on pystyttävä osoittamaan luotettavuutensa ja taloudellinen vahvuutensa. Jos rahoittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden on pakko luottaa pelkästään yrityksen omaan sanaan, voi paljon sopimuksia jäädä jatkossa tekemättä”, Risto Kallio varoittaa.

Muutos heijastuisi luottoluokituksiin

Markkinat hinnoittelevat epävarmuutta ja tilintarkastuksen puuttuminen kasvattaa yrityksen riskisyyttä rahoittajien ja tavarantoimittajien silmissä. Todennäköisesti tämä myös heikentäisi yrityksen luottoluokitusta ja sitä kautta edelleen heijastuisi rahoituksen hintaan.
”Potentiaaliset hallinnolliset kustannussäästöt jäävät saavuttamatta ja pahimmillaan heikentävät moninkertaisesti yritysten tulosta kohonneiden lainamarginaalien muodossa”, Risto Kallio ennakoi.
Tilintarkastuksella on sellaisenaan merkittävä rooli harmaan talouden torjunnassa, Suomen Asiakastieto Oy ja Yritystutkimus Ry muistuttavat.

Lisätietoa:
Palvelujohtaja Risto Kallio, Suomen Asiakastieto Oy, 010 2707 350, risto.kallio@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi