Asiakastieto Media

Uusien yritysten määrä kasvoi ja konkurssien määrä väheni Pohjoismaissa vuonna 2021

Artikkeli24.03.2022

Uusien yritysten määrä kasvoi ja konkurssien määrä väheni Pohjoismaissa vuonna 2021

Vuoden 2021 aikana konkurssihakemusten määrä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa oli alhaisempi verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Asiakastiedon emoyhtiön Enento Groupin ja Experianin keräämän datan mukaan Pohjoismaat ovat osoittaneet sitkeyttä haastavina aikoina ja ovat nyt valmiita tarttumaan pandemian jälkeisiin mahdollisuuksiin.

Enento Group ja Experian ovat käyneet läpi vuosien 2019–2021 konkurssitilastoihin sekä perustettujen yritysten määrään liittyvää dataa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Datan perusteella konkursseja tapahtui vähemmän ja uusia yrityksiä perustettiin enemmän kuin vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa.

– Pohjoismaissa into perustaa uusia yrityksiä kasvoi pandemian myötä. Perustettujen yritysten kasvanut lukumäärä ja samanaikaisesti laskenut konkurssien lukumäärä osoittavat, että Pohjoismaat ovat sitkeitä ja selviytyivät myös haastavina aikoina. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut äkillisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja siksi tulevaisuuden näkymät ovat epäselviä monilla toimialoilla, sanoo Enento Groupin toimitusjohtaja Jeanette Jäger.

Vuoden 2021 aikana Pohjoismaissa uusia yrityksiä perustettiin eniten tutkimus-, kiinteistö- ja teknologia-aloilla. Hieman yllättäen myös majoitus- ja ravintola-alalla oli keskimääräisesti korkein kuukausittainen kasvu Pohjoismaissa. Eniten konkursseja tapahtui rakennusalalla.

Suomessa uusia yrityksiä perustettiin enemmän verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan 
Koronapandemia toi kovia rajoituksia Suomeen maaliskuussa 2020 ja yritysten tulevaisuuden näkymät muuttuivat epävarmoiksi. Pandemian puhkeamisen jälkeen Suomessa perustettiin lähes viisi prosenttia enemmän uusia yrityksiä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Vuosien 2020–2021 aikana uusia koulutus-, kiinteistö-, sekä informaatio- ja viestintäalan yrityksiä perustettiin eniten. 

Vuonna 2021 uusia yrityksiä perustettiin eniten tieteen ja teknologian toimialoille. Eniten konkurssiin ajautui rakennusalan ja toiseksi eniten vähittäiskaupan yrityksiä. 

Pohjoismaissa eroja menestyneiden toimialojen välillä pandemian aikana 

Norjassa uusien perustettujen yrityksien määrä kasvoi Pohjoismaista eniten ja kasvua oli kymmenen prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Ruotsissa perustettiin yhdeksän prosenttia enemmän uusia yrityksiä. Hitainta uusien yritysten määrän kasvu oli Tanskassa, noin neljä prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Ruotsissa eniten uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2021 pandemian kurittamille hotelli- ja tapahtuma-aloille. Konkurssien lukumäärä puolittui pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna, mutta eniten konkursseja nähtiin kaupanalalla sekä rakennusalalla. Eniten uusia yrityksiä perustettiin kaupanalalle, laki- ja taloudenaloille, sekä tieteen ja teknologian aloille.

Norjassa eniten uusia yrityksiä perustettiin vuosina 2020–2021 palvelu-, kuljetus- ja logistiikka-aloille. Vuonna 2021 uusia yrityksiä perustettiin eniten kiinteistöalalla sekä tieteen ja teknologian aloilla. Ennen pandemian alkua vuonna 2019 Norjassa yritysten lukumäärä oli laskenut 3,5 prosentilla, kun taas vuoden 2021 aikana kasvua oli 6,15 prosenttia. Myös Norjassa eniten konkursseja nähtiin vuoden 2021 aikana rakennusalalla sekä vähittäiskaupan ja kaupan aloilla, mutta yllättäen myös kuljetus- ja logistiikka-alalla.

Tanskassa eniten konkursseja nähtiin viime vuonna rahoitus- ja vakuutusalalla sekä kaupan alalla ja rakennusalalla. Toisaalta rahoitus- ja vakuutusalalla perustettiin 15 prosenttia aiempaa enemmän uusia yrityksiä. Vuosien 2020–2021 aikana rahoitus- ja vakuutusalalle perustettiin yhteensä 26,5 prosenttia enemmän uusia yrityksiä. Tapahtuma- ja viihdetoimialalle uusia yrityksiä perustettiin 8,6 prosenttia ja koulutusalalle 7,2 prosenttia enemmän vuoteen 2019 verrattuna.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi