Asiakastieto Media

Vastuullisuuden 3 pointtia jokaiselle yritykselle

Blogi08.05.2020

Vastuullisuuden 3 pointtia jokaiselle yritykselle

1. Lainsäädäntö lisääntyy

Euroopan Unioni on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen hiilineutraaliuden 2050 sekä sitoutunut saavuttamaan kolme merkittävää tavoitetta vuoteen 2030 mennessä liittyen ilmaston muutokseen. Nämä tavoitteet ovat
• 40 % leikkaus kasvihuonekaasupäästöihin vuoden 1990 tasolta
• vähintään 32% sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energian lähteillä
• 32,5% säästöt energian kulutuksessa.

Samalla on todettu, että tarvitsemme 175 - 290 miljardia lisäinvestointeja vuosittain, jotta nämä tavoitteet saadaan täytettyä. Tähän ei päästä pelkästään julkisilla investoinneilla, vaan mukaan tarvitaan myös yksityistä rahaa.

Tehokkain työkalu kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen on lainsäädäntö. Hyvänä esimerkkinä on Euroopan Unionin komission kestävän kehityksen toimintasuunnitelma. Tämä kolmen kohdan toimintasuunnitelma pyrkii ohjaamaan markkinoiden pääomavirtoja kohti kestävämpää kehitystä mm. sisällyttämällä tavoitteet osaksi yritysten riskienhallintaa ja helpottamalla vihreiden sijoituskohteiden löytämistä niin kutsutun taksonomian avulla sekä suosimaan taloudellisessa ja rahoitustoiminnassa läpinäkyvyyttä sekä pitkäjänteisyyttä.

2. Vastuullinen sijoittaminen ja lainaaminen on täällä

Tutkimusten mukaan vastuullisesti toimivat yritykset tuottavat pitkällä aikavälillä paremmin kuin sellaiset, jotka eivät kestävän kehityksen lähtökohdista niin välitä. Varsinkin nollakorkojen aikana tämä korostuu, koska rahalle pitäisi pystyä löytämään tuottavia sijoituskohteita korkomarkkinoiden ulkopuolelta. Sijoituskohteina yritykset, jotka toimivat todistettavasti vastuullisesti ovat tällaisessa tilanteessa etulyöntiasemassa.

Vastuullisuus on vahvistuva trendi myös lainamarkkinoilla. Lainaa ottava yritys sitoutuu tiettyihin vastuullisuustavoitteisiin ja tätä kautta lainan myöntäjä saa eräänlaisia vakuuksia yrityksen liiketoiminnan kannattavasta jatkumisesta. Nämä vakuudet taas heijastuvat lainan marginaaliin laskevasti ja tällöin yritys saa edullisemmin lainaa.

Kiteyttäen voisikin sanoa, että vastuullisuus ei ole vain maineen tai brändin kautta saatavia mahdollisia lisähyötyjä, vaan parhaimmillaan vastuullinen yritys saa selkeää kilpailuetua edullisempien lainanhoitokulujen kautta ja on samalla myös kiinnostava sijoituskohde. Lähitulevaisuudessa vastuullisuus saattaa olla jopa lainan myöntämisen ehto.

3. Ihmiset ovat entistä tietoisempia vastuullisuudesta

Suurta mediahuomiotakin saaneet liikkeet, kuten Greta Thunbergin globaali ilmastolakko, heijastavat osaltaan ihmisten tietoisuuden lisääntymistä vastuullisuuteen liittyen. Varsinkin ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat pinnalla. Tietoisuuden lisääntyminen ja erilaiset ilmastoteot luovat yrityksille valtavan paineen toimia vastuullisesti, mutta myös viestiä siitä.
Milleniaalien maailmassa ei ole enää tilaa vastuuttomalle toiminnalle. Yritysten on pakko muuttua ja pystyä vastaamaan tähän haasteeseen, muutoin työvoiman palkkaaminen sekä tuotteiden myyminen vaikeutuu huomattavasti.

”Kasva vastuullisesti tai lakkaa olemasta” on todellisuutta jo varsinkin kuluttajakauppaa käyville yrityksille. Vastuuttomaan toimintaan syyllistyneitä yrityksiä rokotetaan ja liiketoiminnalle aiheutuva mainehaitta voi olla suurikin. Varsinkin korkeiden päästöjen toimialalla toimivien kuluttajaliiketoimintaa harjoittavien yritysten liiketoimintaedellytykset ovat vuosi vuodelta tulleet entistäkin haastavimmiksi. Esimerkiksi lentoliikenne kärsii huomattavasti ihmisten kärsiessä ilmastohäpeää. Uudistumiskyky on tässäkin suhteessa ensiarvoisen tärkeää.

Mika Nikkilä
Kehityspäällikkö, vastuullisuuspalvelut

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi