Asiakastieto Media

Vastuullisuus näkyy Säästöpankkiryhmässä myös luotonmyönnössä

Artikkeli29.03.2019

Vastuullisuus näkyy Säästöpankkiryhmässä myös luotonmyönnössä

(ARTIKKELIN SAA VAPAASTI UUDELLEENJULKAISTA)

Vastuullisuus näkyy kaikessa Säästöpankkiryhmän tekemisessä ja Suomen Asiakastiedon palveluiden avulla se pyrkii tuntemaan sekä henkilö- että yritysasiakkaansa mahdollisimman hyvin.

Vastuullinen luotonmyöntö on noussut julkisuudessa esiin voimakkaasti viime vuosina erityisesti kuluttajien lisääntyneiden velkaongelmien myötä. Velkaantumista pyritään rajoittamaan lainsäädännön keinoin, ja kuluttajaluottojen hintasääntely onkin muuttumassa ensi syyskuusta alkaen. Luotonantaja voi kuitenkin tehdä monia asioita vastuullisen luotonmyönnön eteen myös oma-aloitteisesti.

”Nykyisin tavarat ja palvelut halutaan ostaa yhä useammin heti, mikä johtaa siihen, että hankinnat rahoitetaan usein luotolla. On hyvä, että tästä aiheutuviin velkaongelmiin puututaan muuttamalla lainsäädäntöä, mutta ylivelkaantuminen ei tietenkään kokonaan ratkea sääntelyä lisäämällä, vaan myös luotonantajien tulisi toimia aktiivisemmin. Meille vastuullisuus on perusarvo, ja pyrimmekin olemaan edelläkävijä vastuullisessa luotonannossa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen Asiakastiedon palveluista on meille merkittävää hyötyä”, kertoo palvelujohtaja Manu Kauppila Säästöpankkiryhmästä.

Säästöpankit haluavat toimia talouden valmentajina ja tärkeiden päätösten sparraajana juuri siinä kanavassa, jonka asiakas kulloinkin valitsee. Kuluttajat haluavatkin asioida yhä useammin sähköisesti konttorikanavan sijaan, mutta myös heidän kulutuskäyttäytymisessään on tapahtunut muutoksia, jotka Säästöpankkiryhmässä nähdään läheltä.

Asiakkaan näkökulmasta luoton myöntämättä jättäminen voi olla hyvä päätös

Säästöpankkiryhmässä luottopäätös perustuu muun muassa hakemustietoihin ja asiakassuhteesta kertyneisiin tietoihin. Tämä lisäksi Säästöpankkiryhmä käyttää korttiluotoissa Asiakastiedon kyselyjärjestelmää, mistä asiakkaan suostumuksella kysytään tiedot myös hänen muista kulutusluotoistaan. Lopputuloksena saadaan nopea, mutta samalla vastuullinen ja huolellinen luottopäätös.

”Asiakastiedon kyselyjärjestelmän kautta saamme nopeasti tietoa hakijan muista kulutusluotoista, jolloin kokonaiskuva maksukyvystä on aiempaa kattavampi. Näin pystymme tekemään aiempaa parempia luottopäätöksiä, mikä on sekä pankin että asiakkaan etu. Pankin näkökulmastahan kannattavuus luonnollisesti paranee luottotappioiden pienentyessä. Ylivelkaantuneen asiakkaan näkökulmasta luoton myöntämättä jättäminen on parempi päätös kuin luoton myöntäminen. Mikäli asiakkaalla on ongelmia selvitä olemassa olevista luotoistaan kannattaa hänen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käydä omaan talouteensa liittyvä keskustelu esimerkiksi oman pankkinsa kanssa. Pankkeja ei tulisikaan nähdä näissä tilanteissa asiakkaan vastapuolena, vaan enemmänkin neuvonantajina ja sparrauskumppanina. Kyky selvitä veloista on molempien yhteinen etu”, Kauppila korostaa.

Myötä- ja vastamäessä – arvojen mukaista toimintaa odottaen

Myös Säästöpankkiryhmän yrityspuolella käytetään Suomen Asiakastiedon vastuulliseen luotonmyöntöön liittyvää palvelua. Palvelu on ryhmän tarpeet huomioiden rakennettu ja se tukee pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden luottoprosessia. Palvelusta muun muassa tarkistetaan, onko yritys tuomittu rikoksista tai onko sille määrätty seuraamusmaksuja.

”Mitä enemmän tietoa meillä on, sen paremmin voimme neuvoa ja tukea yrityksiä heidän päätöksissään ja yhdessä löytää parhaat ratkaisut”, korostaa Säästöpankkiryhmän kehittämispäällikkö Tapani Lehti ja jatkaa:

”Esimerkiksi ympäristörikostuomiot vaikeuttavat yrityksen toimintaa ja seuraamusmaksut voivat vaarantaa koko liiketoiminnan jatkumisen. Lisäksi väärinkäytökset voivat aiheuttaa suurta mainehaittaa myös rahoittajalle ja muille kumppaneille. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän Asiakastiedon palveluun, sillä muuten näitä tietoja olisi mahdotonta kattavasti kerätä”, kertoo Lehti.

Säästöpankki hyödyntää palvelua jatkuvasti yritysasiakkaidensa tietojen ja niissä tapahtuvien muutosten osalta. Tarvittaessa tehdään uusi liiketoiminta-arvio, jonka perusteella päätetään asiakkuuden jatkosta.

”Myötä- ja vastamäessä me haluamme olla asiakkaidemme mukana, mutta totta kai odotamme heiltä omien arvojemme mukaista toimintaa. Me kohtelemme asiakasta aina reilusti ja se edellyttää, että saamme tiedon myös mahdollisista muutoksista ja reagoimme niihin”, Lehti summaa.

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat 23 paikallista Säästöpankkia sekä Helsingin Vallilassa toimiva Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. Säästöpankkiryhmä työllistää noin 1400 ihmistä eri puolilla Suomea.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804