Asiakastieto Media

Yksi yritys on jo hakeutunut varhaiseen yrityssaneeraukseen

Uutinen31.08.2022

Yksi yritys on jo hakeutunut varhaiseen yrityssaneeraukseen

Suomalaiset yritykset ovat voineet 1.7.2022 lähtien hakeutua ns. varhaiseen yrityssaneeraukseen. Asiakastiedon tietokannan mukaan toistaiseksi yksi yritys on tätä mahdollisuutta hyödyntänyt heinäkuun lopulla.

Varhainen yrityssaneeraus on EU-direktiivin myötä Suomen lainsäädäntöön lisätty uusi saneerausmalli yrityksille, jotka ovat vasta vaarassa lähiaikoina ajautua maksukyvyttömyystilaan, mutta eivät vielä ole varattomia. Uuden prosessin on tarkoitus auttaa yrityksiä entistä nopeammin ja edullisemmin, kun liiketoiminta vielä on pelastettavissa. Rinnalla säilyy edelleen ns. perusmuotoinen yrityssaneeraus.

Uusi saneerausmenettely on huomioitu Asiakastiedon ylläpitämässä, kaikki suomalaiset yritykset kattavassa rekisterissä. Uusina tietoina Asiakastiedon rekisteriin tullaan merkitsemään koodit FVA (varhaisen saneerauksen aloittamispäätös) ja FKA (varhaisen saneerauksen kieltojen asettaminen). Kieltojen osalta palvelussa kerrotaan myös päivämäärä, johon asti asetetut kiellot ovat voimassa.

Saneeraustiedot toimittaa Oikeusrekisterikeskus, jonka kanssa Asiakastieto rakentaa parhaillaan rekisteröintiprosessia uusien tietojen tuomiseksi asiakkaidensa käyttöön. Väliaikaisena ratkaisuna yritysten tiedoissa varhaisesta yrityssaneerauksesta huomioidaan FHI-merkinnällä (velallisen jättämä saneeraushakemus), jonka yhteyteen on lisätty tieto (ns. ref-merkintä) siitä, että hakemus koskee varhaista yrityssaneerausta.
 

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804