Asiakastieto Media

Yli 150 000 osakeyhtiötä jätti lakisääteisen edunsaajailmoituksen tekemättä

Uutinen01.07.2020

Yli 150 000 osakeyhtiötä jätti lakisääteisen edunsaajailmoituksen tekemättä

Yli 150 000 osakeyhtiötä jätti tekemättä edunsaajailmoituksen heinäkuun alun määräaikaan mennessä. Laiminlyönnit voivat vaikuttaa mm. yritysten rahoitusneuvotteluihin.

Osakeyhtiöt ovat laiminlyöneet raskaasti velvollisuutensa ilmoittaa edunsaaja- eli omistajatiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle. Määräaikana eli heinäkuun alussa PRH:lta puuttui tiedot yli 150 000 osakeyhtiöstä. Ilmoituksen oli tehnyt noin 110 000 yhtiötä. Osakeyhtiöiden lisäksi ilmoitusvelvollisia ovat pääosin osuuskunnat. Sen sijaan pörssiyhtiöillä tai toiminimiyrittäjillä ilmoitusvelvollisuutta ei ole.

Edunsaajailmoitus perustuu rahanpesulakiin. Näin ollen tuhansissa yrityksissä rikotaan lakia ja toimitaan vastoin vastuullisen liiketoiminnan pelisääntöjä.

PRH:n neuvontalakimies Kati Huovinen ihmettelee syntynyttä tilannetta. Hänen mukaansa osa omistajista ajattelee, että ilmoitusvelvollisuus ei heitä koske. Toisena syynä voi olla tiedonkulku, vaikka PRH on lähettänyt aiheesta vuoden aikana useita asiakastiedotteita. PRH alkoi ottaa ilmoituksia vastaan vuosi sitten heinäkuussa.

”Itse ainakin ajattelisin lain noudattamisen olevan hyvin tärkeää yrityksille. Käytännössä liiketoiminta voi vaikeutua, jos edunsaajatietoa ei ole ilmoitettu. Yritykset luultavasti aktivoituvat vasta sitten, kun esimerkiksi pankki kieltäytyy yhteistyöstä sen kanssa. Pankit ovat jo tehneet meille ilmoituksia puutteellisista tiedoista”, Huovinen kertoo.

Edunsaajailmoituksen tekemättä jättämisen suurin pelotevaikutus onkin se, että yrityksen ulkopuolisen rahoituksen saatavuus vaikeutuu. Lisäksi ilmoituksen laiminlyönnistä seuraa negatiivinen merkintä kaupparekisteritietoihin.

Asiakastiedon kehitysjohtajan Jyrki Korhosen mukaan pankeilla, muilla rahoittajilla ja tilitoimistoilla on erittäin tiukka yritysasiakkaiden tuntemisvelvollisuus. Sen laiminlyömisestä voi tulla suuria seuraamusmaksuja.

"Edunsaajatieto luo yritykseen luottamusta ja vaikeuttaa rikollisten toimintaa. Se on varmasti kaikkien rehellisesti toimivien yritysten etu", Korhonen sanoo.

5000 suurimmasta vähän ilmoituksia

Asiakastiedon analyysin mukaan Suomen 5 000 suurinta listaamatonta osakeyhtiötä on kertonut omistajatietojaan hyvin vaihtelevasti. Näistä yrityksistä oli ilmoitettu 2 576 edunsaajahenkilöä määräaikaan mennessä. Liikevaihdoltaan suurin edunsaajailmoituksen tehnyt yritys oli öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaan erikoistunut North European Oil Trade Oy. Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.

Lähes neljästätuhannesta yrityksestä ei ole kuitenkaan ilmoitettu tietoja lainkaan tai niillä ei ole edunsaajia.

"Suurissa yrityksissä omistus on tietysti hajautuneempaa, jolloin kriteerien mukaisia edunsaajahenkilöitä ei välttämättä ole. Top 5 000 -listalle Suomessa pääsee kuitenkin jo runsaan seitsemän miljoonan euron liikevaihdolla, ja tämän kokoisilla yrityksillä on yleensä vähän omistajia. On siis syytä olettaa, että aika moni yritys on jättänyt ilmoituksen kokonaan tekemättä", Jyrki Korhonen arvioi.

Edunsaajatietojen hyödyntämiseen tarvitaan rahanpesulaissa kerrottu käyttötarkoitus eli ne eivät sovellu jokapäiväiseen taustojen tarkistukseen normaalissa liiketoiminnassa.

"Yrityksen taustahenkilöt ovat monessa liikesuhteessa tärkeä tuntea ja niihin tilanteisiin tarjoamme Asiakastiedon oman päättelymallin tuottamaa edunsaajatietoa. Se perustuu suoraan yrityksiltä hankkimaamme osakastietoon", Korhonen kertoo.

 

LUE LISÄÄ: Tunne asiakkaasi taustat

Teksti: Kimmo Koivikko

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804