Asiakastieto Media

Yrittäjä - huolehdi ihmisistä ja varmista kassavirta

Blogi24.03.2020

Yrittäjä - huolehdi ihmisistä ja varmista kassavirta

Koronaepidemian rajoittamiseksi yhteiskunnassa tehdään erittäin poikkeuksellisia toimia, jotka heijastelevat nopeasti yritysten talouteen. Tärkein tehtävämme on tietenkin huolehtia ihmistä, mutta heti tämän jälkeen tulee varmistaa kassavirta. Siihen tarvitaan faktoja ja realismia. On mm. huomioitava maksuaikojen väistämätön piteneminen ja asiakkaiden muut maksuvaikeudet, jotka voivat johtaa mittaviinkin luottotappioihin.

Tarvitaan kaksi skenaariota eli näkemystä siitä, mitä voi tapahtua: Perusskenaario on tämän hetken paras arvaus, jonka pohjalta yritys mitoittaa heti tarvittavat leikkaukset kuluihinsa. Kassavirtaa vaarantavat kulut kannattaa leikata mahdollisimman nopeasti. Tämä arvio toimii myös pohjana rahoittaja- ja toimittajaneuvotteluissa. Välttämättä asiat eivät kuitenkaan mene niin kuin nyt arvaamme. Siltä varalta on hyvä miettiä, mitä pahimmillaan voi tapahtua. Tällainen ns. worst case -skenaario auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan jatkotoimia, jos vaikea tilanne pitkittyy. Koronaepidemian kohdalla jo perusskenaariossa on syytä ennakoida, että tilanteen rauhoittuminen vie enemmän kuin viikkoja.

Etsitään yhdessä ratkaisuja

Kulukurin lisäksi on hyvä pitää keskusteluyhteys auki rahoittajien sekä tavaran- ja palvelutoimittajien kanssa. Yhdessä rahoittajan kanssa voitte pohtia, onko limiittiä tarvetta ja mahdollisuutta korottaa tai voiko maksuaikaa tarvittaessa saada lisää. Entä onko vuokranantajallasi mahdollisuutta joustaa? Sama toimii toiseen suuntaan – tarvitsevatko sinun asiakkaasi joustoja ja pystytkö niitä tarjoamaan? Maksukykyinen yritys voi auttaa verkostonsa muita toimijoita maksamalla itse ajoissa.

Maksukyvyn turvaamiseen kannattaa ryhtyä heti. Erittäin moni yritys joutuu näitä keskusteluita käymään yhtä aikaa, jolloin rahoittajien ja toimittajien prosessit helposti tukkeutuvat. Toiseksi kun asioita ryhtyy hoitamaan ajoissa, niin myös vastaanotto on positiivisempi.

Lisäksi on hyvä muistaa, että muutos luo myös mahdollisuuksia. Asiakkailla on uusia tarpeita ja kriisin aikana yritykset pohjustavat niitä asetelmia, joista aaltojen laannuttua lähdetään uuteen nousuun.

Jukka Ruuska
Toimitusjohtaja, Asiakastieto Group

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi