Asiakastieto Media

Yrityksen riskianalyysin avulla minimoit yritystoiminnan riskit ja teet parempia päätöksiä

12.04.2024

Yrityksen riskianalyysin avulla minimoit yritystoiminnan riskit ja teet parempia päätöksiä

Yrityksen riskianalyysin avulla osaat tunnistaa, arvioida ja priorisoida yritystoimintasi kannalta merkittävimpiä riskejä, jotka voivat liittyä esimerkiksi oman yrityksesi tai yhteistyökumppaneidesi taloudelliseen tilaan. 

Tässä artikkelissa asiantuntijamme kertovat, miksi oman yrityksen riskianalyysi kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Lisäksi kuulet, miksi yhteistyökumppaneidesi riskianalyysin tarkistaminen voi parantaa merkittävästi oman yrityksesi riskienhallintaa.

Riskianalyysi on tehokas tapa yritystoiminnan kehittämiseen ja yrityksen riskien hallintaan 

Yrityksen riskianalyyseihin tutustumalla opit ymmärtämään, mitkä kaikki asiat vaikuttavat liiketoiminnan riskitasoon. Kun perehdyt oman yrityksesi riskianalyysiin esimerkiksi Rating Alfa -yritysanalyysin kautta, saat kattavan kuvan yrityksesi tilanteesta aina taloudellisista seikoista riskitasoon asti. 

Rating Alfa -raportista näet yrityksen luottoluokituksen, taloustilanteen sekä maksutottumusten pohjalta arvioidun riskitason. 

Raportista saamasi tiedon avulla saat parannettua riskien hallintaa yrityksessäsi. Tutustumalla tilinpäätösanalyysiin  saat lisäksi hyviä vinkkejä oman yritystoimintasi kehittämiseen. 

Kun tarkistat yrityksesi riskianalyysin säännöllisesti, huomaat nopeasti, jos riskitasossa tapahtuu muutoksia. Samalla pysyt kartalla siitä, millainen kuva yrityksestäsi välittyy ulospäin. Tällöin esimerkiksi kilpailutustilanteissa esiin nousevat huomiot eivät tule yllätyksenä. 

Tutustu Rating Alfa -yritysanalyysiin

Kolme syytä, miksi yrityksen riskianalyysiin perehtyminen kannattaa

1. Luottoluokitus paljastaa maksuhäiriöihin sekä vastuullisuuteen liittyvät riskit

Rating Alfa punnitsee kattavasti yrityksen tausta- ja taloustiedot ja laskee niiden perusteella yritykselle luottoluokituksen (AAA-C). Mitä korkeampi luottoluokitus yrityksellä on, sitä pienempi maksuhäiriöriski on. Parhaiden eli AAA- ja AA+-yritysten maksuhäiriöriski on vain 0,18 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana, kun taas heikoimpien eli B- ja C-yritysten maksuhäiriöriski on 66,7 prosenttia. 

Mitä korkeampi luottoluokitus yrityksellä on, sitä pienempi maksuhäiriöriski on. 

Luottoluokitukseen vaikuttavat maksutapatietojen ja -häiriöiden lisäksi tilinpäätöstiedot, yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöiden taustat sekä uutena aineistona ESG-tiedot. ESG-tietojen avulla voidaan havaita ongelmia yrityksen ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä toimissa. Niillä on yhä useammin vaikutusta rahoituksen saatavuuteen. Jos yritys on syyllistynyt esimerkiksi ympäristörikokseen tai saanut merkinnän työturvallisuuden laiminlyönnistä, kannattaa tietoihin suhtautua vakavasti.

Luottoluokitukseen vaikuttavat yrityksen taustatiedot, kuten maksukäyttäytyminen, maksuhäiriöt, talousluvut, tilinpäätökset sekä ESG-tiedot.

Lue lisää ESG-tiedoista

2. Yritysanalyysista näet sopimuksen tekoon vaikuttavat haasteet

Yritysanalyysin avulla huomaat nopeasti, jos yrityksesi tiedoissa on jotain, joka voisi vaikuttaa esimerkiksi sopimusten tekemiseen, laskulla ostamiseen tai lainan saantiin. Tällaisia asioita voivat olla muun muassa alhainen luottoluokitus tai viiveet maksutottumuksissa. Esimeriksi myöhässä maksetut laskut heikentävät yrityksen luokitusta, vaikka niistä ei olisi maksuhäiriötä ehtinyt vielä tullakaan.

Sopimuksen tekoon, laskulla ostamiseen tai lainan saantiin voivat vaikuttaa muun muassa alhainen luottoluokitus tai viiveet maksutottumuksissa.

Kun tunnet oman yrityksesi riskitason ja tiedät tärkeimmät luokitukseen vaikuttavat asiat, osaat ennakoida mahdolliset haasteet sopimusten teon yhteydessä ja varautua niihin jo ennalta. Tunnistamalla kehityskohdat, voit tehdä tietoisia valintoja oman yrityksesi luokituksen kehittämiseksi. Tästä syystä oman yrityksen riskianalyysi kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

3. Rating Alfa -yritysanalyysiraportti on pätevä todiste kilpailutuksissa 

Kilpailutuksissa Rating Alfa on pätevä todiste yrityksesi taloustilanteesta. Sen avulla voit todistaa asiakkaillesi tai yhteistyökumppaneillesi yrityksesi tilanteen ja siten poistaa kysymysmerkkejä päätöksenteon taustalta. Näyttämällä kilpailuttavalle taholle oman yrityksesi raportin, helpotat heidän työtään ja luot luottamusta osoittamalla rehellisesti oman yrityksesi taloudellisen tilanteen.

Asiantuntijan vinkki: Rating Alfa -raporttia kannattaa hyödyntää kilpailutuksissa, vaikka sitä ei erikseen vaadittaisikaan. Avoimuudella yrityksesi taloudellisesta tilasta lisäät luottamusta kilpailuttavan tahon silmissä.

Tutustu ja tilaa Rating Alfa -yritysanalyysi

Tehosta yrityksen riskienhallintaa tarkistamalla yhteistyökumppaneiden taustat

Kun teet isompia sopimuksia tai myyt laskulla, kannattaa aina selvittää sopimuksen toisen osapuolen taustat. Yksinkertainen tapa yritysten taustojen tarkistamiseen on Rating Alfa -raportti, joka ennustaa tehokkaasti sopimukseen liittyviä riskejä.

Rating Alfa -yritysanalyysin saat karsittua turhia riskejä ja vältettyä yhteistyön sellaisten yritysten kanssa, jotka saattaisivat aiheuttaa omalle yrityksellesi maine- tai muuta haittaa. Jos sopimuksen arvo on merkittävä tai yhteistyötä on tarkoitus tehdä pidemmän aikaa, riskianalyysi on pieni investointi yrityksesi riskien hallinnan tehostamiseksi. 

Rating Alfa -riskianalyysi on pieni investointi yrityksesi riskien hallinnan tehostamiseksi. 

Tunne yhteistyökumppaneidesi taustat

Tuleviin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin kannattaa tutustua ennen sopimusten tekoa. Asiakastiedon raporttien avulla voit tehokkaasti punnita yritykseen liittyvää luottoriskiä. Rating Alfa on erittäin kattava tietopaketti, joka huomioi eri asiat yrityksen taustalla. Maksuhäiriöiden tarkastaminen voi riittää monessa tapauksessa, mutta isommissa sopimuksissa asiakkaaseen kannattaa tutustua kattavammin.

Rating Alfa -luokitus ennustaa maksuhäiriöitä tehokkaasti. Kahteen parhaimpaan luokkaan (AAA ja AA+) kuuluvien yritysten riski saada maksuhäiriö seuraavan 12 kuukauden aikana on erittäin alhainen (0,18 %). Jos yritys kuuluu taas kahteen heikoimpaan luokkaan C tai B on maksuhäiriön riski erittäin korkea (66,7 %). 

Yhteistyö heikosti luokitellun yrityksen kanssa on iso riski

Myymällä laskulla heikosti luokitellulle yritykselle, otat ison riskin, että laskusi jää osittain tai kokonaan maksamatta. Voi myös olla, että sovittu työsuoritus jää kesken tai tekemättä, jos yritys ajautuu konkurssiin.

Yhteistyö heikossa taloustilanteessa olevan yrityksen kanssa on monelta kantilta riskialtista: vaikka yritys olisi muuten luotettava, voi heillä olla hankaluuksia maksaa laskuja tai hankkia tavaroita tai työntekijöitä. Mitä paremmin tunnet yhteistyökumppanisi ja asiakkaasi taustat ennen sopimuksen tekoa, sitä tietoisempi olet riskitekijöistä.

Myymällä laskulla heikosti luokitellulle yritykselle, otat ison riskin, että laskusi jää osittain tai kokonaan maksamatta. 

Rating Alfa -raportti toimii päätöksenteon tukena

Kun selvität yrityksen taustatiedot hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä, osaat huomioida ne esimeriksi sopimuksen ehdoissa tai siinä teetkö sopimusta lainkaan kyseisen yrityksen kanssa. 

Voit kertoa avoimesti etukäteen, että tulet selvittämään yrityksen tilanteen ennen sopimuksen tekoa. Jos yrityksen taustat ovat kunnossa, luottotietojen ja luottoluokituksen tarkastamisen ei pitäisi olla kumppanille ongelma. Jos yrityksellä on haasteita, voidaan nekin käydä yhdessä läpi ja miettiä, miten yhteistyö olisi kaikkien kannalta silti mahdollista ja vähäriskistä.

Tilaa Rating Alfa -yritysanalyysi omasta tai yhteistyökumppanisi yrityksestä

Rating Alfa on erittäin kattava raportti, joka huomioi laajasti yrityksen taustatiedot. Tuoreen yritysanalyysiraportin voit hankkia omasta tai potentiaalisen asiakkaasi yrityksestä useamman kerran vuodessa, jotta pysyt ajan tasalla yritysten riskitasosta ja osaat tehdä parempia päätöksiä riskit minimoiden.

Asiantuntijan vinkki: Rating Alfa -yritysanalyysi kannattaa ostaa niistä yrityksistä, joiden kanssa teet pidempiä tai arvoltaan suurempia sopimuksia.

Tutustu ja tilaa Rating Alfa -yritysanalyysi
 

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi