Asiakastieto Media

Yrityspäättäjä – tieto auttaa kasvamaan

Artikkeli15.05.2019

Yrityspäättäjä – tieto auttaa kasvamaan

Maailma on täynnä dataa, mutta sitä pitää osata yhdistellä ja jalostaa. Asiakastiedon avulla voit tehdä entistä parempia päätöksiä ja kehittää yrityksesi liiketoimintaa. 

Yritysten tiedoissa vuosittain tapahtuvien muutosten määrä on hurja. Osoitteenmuutoksia ja vastuuhenkilövaihdoksia rekisteröidään yli 100 000, toimiala vaihtuu 15 000 yrityksellä ja yhtiömuoto kahdeksalla tuhannella. Maksuhäiriö kasvattaa lähes 40 000 yrityksen riskiä vuosittain. Joukossa on sinunkin asiakkaitasi, joita koskeviin päätöksiin muutokset vaikuttavat. Miten muutoksia voi järjestelmällisesti seurata, jotta asiakasrekisteri pysyy ajan tasalla? Entä miten muutokset voi valjastaa luomaan kasvua?

– Asiakastieto Groupin perustehtävä on huolehtia siitä, että asiakkaamme tekevät oikeita päätöksiä käyttäen parasta tietoa ja että asiakasrekisteri on ajan tasalla. Keräämme, analysoimme ja ylläpidämme asiakkaan puolesta sellaista tietoa, jonka hän kokee oman liiketoimintansa kannalta relevantiksi ja päivitämme muuttuneet tiedot automaattisesti, Asiakastiedon myyntijohtaja Mikko Karemo kertoo.

Ota haltuun verkossa vellova data!

Virallisista rekistereistä löytyvän tiedon lisäksi internetissä on valtavasti ns. strukturoimatonta eli jäsentymätöntä dataa. Kun sen merkitystä osaa päätellä, pystyy liiketoiminnan kannalta oleellisia muutoksia ennakoimaan ja hyödyntämään.

– Hyvä esimerkki on yrityskuvaus. Usein kaupparekisteriin merkitty toimiala ei kuvaakaan todellisuutta, koska toiminnan kehittyessä yrityksen palvelut ovat laajentuneet tai painottuneet eri suuntaan. Silloin ulkopuoliset arvioivat yritystä täysin väärin perustein. Me haemme yrityksiä koskevaa dataa myös sosiaalisesta mediasta ja verkkosivuilta, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme paremmin tarvetta ja tarjontaa vastaavia myynnin ja markkinoinnin yrityskohderyhmiä. Tiedämme, mitä yritykset todella tekevät.

– Kasvumittari-palvelumme peilaa yrityksen aiempaa liiketoimintaa, mutta kykenee ennustamaan yrityksen kasvupotentiaalin. Kasvua hakeva asiakas on aina kiinnostava, Karemo täsmentää.

Pihvinä uudet palvelut

Suurin osa Asiakastiedon palveluista on sellaisia, jotka asiakas voi ottaa heti käyttöön, mutta tarvittaessa niitä myös räätälöidään.

– Meille voi myös ulkoistaa päätösprosesseja, jotka helpottavat ja automatisoivat liiketoimintaa. Tästä hyvä esimerkki on taloushallinto, jossa saattaa työskennellä useita henkilöitä luottopäätösten parissa. Luottopäätös- ja taloushallintaprosessi on mahdollista automatisoida yhdessä asiakkaan kanssa luodun päätösmallin perusteella ja vapauttaa näin taloushallinnon ammattilaisten työpanos pois rutiinitöistä.

Karemo muistuttaa, että taloushallinnon kehittämisen näkökulmasta yhteistyötä kannattaa tehdä sellaisen kumppanin kanssa, jolla on tarpeeksi kompetenssia ja muskeleita tuottaa asiakkaan tarpeisiin uusia palveluja ja tarjota apua myös kansainvälistymiseen.

– Tavoitteemme on tuottaa muutosvauhdista ja datan sirpaloitumisesta huolimatta sellaisia palveluja, joiden avulla yritykset voivat tehdä entistä parempia päätöksiä.

Teksti: Mia Heiskanen

Kuva: Mikael Ahlfors

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi