Raportoi yrityksesi vastuullisuudesta

- helposti ja turvallisesti

ESG-palvelu on uusi helppokäyttöinen ja maksuton verkkopalvelu, jonka avulla voit raportoida yrityksesi ESG-tiedot turvallisesti. Vastuullisena yrityksenä erotut positiivisesti alan muista toimijoista.

ESG-tietoja käytetään asiakkaisiin ja kumppaneihin liittyvien vastuullisuusriskien arvioitiin ja tunnistamiseen. ESG-palvelu edistää läpinäkyvää yritystoimintaa ja parantaa vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukykyä. ESG-tietoja käyttävät mm. pankit, rahoittajat ja vakuutusyhtiöt. Raportoimalla tiedot autat yritystäsi erottautumaan positiivisesti kilpailijoistasi, menestymään tarjouskilpailuissa sekä saamaan rahoitusta ja vakuutuksia paremmilla ehdoilla tulevaisuudessa. ESG-tiedot tulevat näkymään Asiakastiedon Vastuullisuusraportilla, joka tarjoaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa yritysten vastuullisuudesta kaikista suomalaisista yrityksistä.

Luo tunnukset ESG-palveluun

 

Erotu kilpailijoistasi

Antamalla ESG-tiedot autat yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja saamaan jatkossa paremmat ehdot rahoitukseen ja vakuutuksiin.

Helppoa ja turvallista

ESG-tietojen antaminen vie ainoastaan noin 15 minuuttia. Voit tarvittaessa palata täydentämään vastauksia. Asiakastieto vastaa palvelun turvallisuudesta.

Maksuton palvelu

ESG-tietojen raportoiminen on yrityksille maksutonta. Lisäksi saat palvelusta raportin yrityksesi tiedoista.

Usein kysytyt kysymykset

ESG lyhenne tulee englannin kielestä ja se tarkoittaa yrityksen ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa (E=Environmental responsibility, S=Social responsibility, G=Corporate Governance).

EU-taksonomia, eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, listaa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Asetuksen tavoitteena on ohjata rahoitusta kestäviin investointeihin ja antaa yhtenäiset ohjeet siitä, mitä kestävyys tarkoittaa eri toimialoilla. ESG-palvelu auttaa ymmärtämään miten yritysten raportointivelvollisuus tulee laajenemaan taloudellisten tietojen lisäksi myös siihen mitä yritys tekee ympäristövastuuseen liittyen. Tämä raportointivelvollisuus koskee jo nyt kaikkia pörssilistattuja yrityksiä ja 1.1.2022 alkaen raportointivelvollisuus tulee koskemaan myös listaamattomia isoja yrityksiä. Lue lisää taksonomiasta

Asiakastiedon ESG-palvelu on helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla voit raportoida yrityksesi ESG-tiedot turvallisesti.

ESG-tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaisiin ja kumppaneihin littyviä vastuullisuusriskejä. Tietoja käytetään myös pankkien omissa luottoprosesseissa. Kyselyyn vastaaminen auttaa yritystäsi erottautumaan positiivisesti muista toimijoista saman toimialan sisällä ja auttaa saamaan rahoitusta paremmilla ehdoilla tulevaisuudessa. Tiedot tulevat näkymään Asiakastiedon Vastuullisuusraportilla, joka sisältää yrityksesi ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä tietoja.

ESG-kyselyyn vastaaminen vie ainoastaan noin 15 minuuttia ja luomalla tilin ja tallentamalla tiedot voit milloin tahansa palata kyselyyn uudelleen.

Uusi asiakas - tämä vaihtoehto on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei vielä ole tunnusta asiakastieto.fi sopimusasiakkaan palveluun. Voit luoda uuden tunnuksen tämän vaihtoehdon kautta tai kirjautua sisälle aiemmin luodulla tunnuksella.

Asiakas - voit kirjautua olemassa olevalla Asiakastiedon sopimusasiakkaan tunnuksellasi palveluun. 

Vahvistaja - voit vahvistaa yritykseesi liitettyjen kyselyiden vastauksia tämän vaihtoehdon kautta, jos sinulla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. 

Asiakastiedon tulee varmistaa, että henkilöllä, joka vahvistaa kyselyiden vastaukset, on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus.

Tätä varten tarvitsemme henkilöltä vahvan tunnistautumisen palveluun.

Kyselyyn vastaaminen auttaa yritystäsi erottautumaan positiivisesti muista toimijoista saman toimialan sisällä ja auttaa saamaan rahoitusta paremmilla ehdoilla tulevaisuudessa.

Tiedot tulevat näkymään Asiakastiedon Vastuullisuusraportilla, joka sisältää yrityksesi ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä tietoja.

Voit tutustua ESG-palvelussa esitettäviin kysymyksiin etukäteen. Kaikki kysymykset löytyvät tältä sivulta. ESG-tietojen antaminen vie ainoastaan noin 15 minuuttia. Luomalla tilin ja tallentamalla tiedot voit milloin tahansa palata täydentämään vastauksia.


Kysymykset
*pakollinen tieto

Esitiedot
1. *Mikä on yrityksenne todellinen toimiala? (toimialavalikko ja vapaaehtoinen kuvaus)

Vastuullisuus
2. *Onko yrityksellänne vastuullisuusstrategia? (kyllä / ei)
3. *Kuka yrityksessänne vastaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista? (valikko)
4. *Onko yrityksessänne vastuullisuusasioihin liittyen nimetty henkilö? (kyllä / ei)
Yrityksenne vastuullisuusasioihin nimetyn henkilön Nimi*, titteli*, sähköposti, puh nro. (*pakollinen tieto)
5. *Raportoitteko vastuullisuusasioista säännöllisesti esimerkiksi vuosikertomuksenne yhteydessä tai verkkosivuilla? (kyllä / ei ja mahdollisuus antaa www-osoite)

Ympäristövastuu
6. *Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Onko yrityksellänne tahtotila toimia ympäristöystävällisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi? (Kyllä / ei)
7. *Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksenne ilmastotavoitetta?
(Päästövapaa / Hiilineutraali / Ympäristöystävällinen / Ei ilmastotavoitetta)
8. *Onko yrityksellänne aikaan sidottu tavoite päästöjen vähentämiseksi? (Kyllä / ei)
Mihin vuoteen mennessä yrityksenne on hiilineutraali? (vuosi) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
9. *Oletteko selvittäneet yrityksenne hiilijalanjäljen (kasvihuonekaasupäästöt yhteensä)? (Kyllä / ei)
a) Mikä oli yrityksenne hiilijalanjälki 2021? (arvo CO2-eq tonnia) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)  
b) Mitkä olivat yrityksenne kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021?
Laajuus 1 (arvo CO2-eq tonnia)
Laajuus 2 (arvo CO2-eq tonnia)
Laajuus 3 (arvo CO2-eq tonnia)
c) Oletteko määrittäneet yrityksenne kasvihuonekaasupäästöt, jotka johtuvat veden kulutuksesta (esim. loppusijoitusjärjestelmä ja veden lämmitysenergia)? (Kyllä / ei / en osaa sanoa)
d) Kuinka paljon olivat yrityksenne vedenkulutuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021? (arvo CO2-eq tonnia)     
10. *Kuinka paljon oli yrityksenne käyttämän sähkön kokonaiskulutus vuonna 2021? (valitse energiamäärän yksikkö GWh / KWh ja kirjoita arvo)
a) *Kuinka suuri osayrityksenne käyttämästä sähköstä on tuotettu fossiilisilla / uusiutumattomilla energialähteillä (esim. öljy, kivihiili, maakaasu, turve)? (valitse sopiva %-osuus)
b) *Kuinka suuri osa yrityksenne käyttämästä sähköstä on tuotettu uusiutuvalla / vihreällä energialla (esim. tuuli, aurinko, vesi)? (valitse sopiva %-osuus)
c) *Kuinka suuri osa yrityksenne käyttämästä sähköstä on tuotettu muilla energialähteillä (esim. ydinvoima)? (valitse sopiva %-osuus)
11. *Tuottaako yrityksenne vaarallisia jätteitä? (Kyllä / ei / en osaa sanoa)
Kuinka monta tonnia vaarallista jätettä yrityksenne on tuottanut vuoden 2021 aikana? (arvo xxx tonnia) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)

Sosiaalinen vastuu
12. *Onko yrityksenne vastuullisuustavoitteita sidottu Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin? (Kyllä / ei)
a) Mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin yrityksenne on sitoutunut? (monivalinta) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
13. *Onko yrityksessänne sopeuttamatonta palkkaeroa sukupuolten välillä? (Kyllä / ei / en osaa sanoa)
14. *Mikä on naisten ja miesten osuus yrityksenne hallituksessa? (valitse sopiva %-osuus)

Taksonomian mukaisuus
15. *Onko yrityksenne liiketoimintaa arvioitu yhdenmukaisuudesta EU:n taksonomia asetuksen kanssa (EU) 2020/852? (Kyllä / ei / ei raportointivelvollisuutta)
a) Kuinka suuri osa yrityksenne liikevaihdosta on taksonomian mukaista? (ilmoita %-osuus) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
b) Kuinka suuri osa yrityksenne liikevaihdosta oli taksonomian mukaista vuonna 2021? (ilmoita %-osuus) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
c) Kuinka suuri osa yrityksenne investoinneista oli taksonomia kelpoista vuonna 2021? (ilmoita %-osuus) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
d) Kuinka suuri osa yrityksenne investoinneista oli taksonomian mukaista vuonna 2021? (ilmoita %-osuus) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
e) Kuinka suuri osa yrityksenne toimintakuluista oli taksonomia kelpoista vuonna 2021? (ilmoita %-osuus) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
f) Kuinka suuri osa yrityksenne toimintakuluista oli taksonomian mukaista 2021? (ilmoita %-osuus) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
16. *Onko yrityksenne tehnyt kuluneen vuoden aikana toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? (Kyllä / ei)
a) Valitse toimenpiteet, joita yrityksenne tekee ehkäistäkseen ilmastonmuutosta (monivalinta) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
17. *Onko yrityksenne tehnyt kuluneen vuoden aikana toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa? (Kyllä / ei)
a) Valitse toimenpiteet, joita yrityksenne tekee sopeutuakseen ilmastonmuutokseen (monivalinta) (*pakollinen jos vastasi edelliseen Kyllä)
18. *Valitse seuraavista ne asiat joihin yrityksenne liiketoiminnalla on kielteisiä vaikutuksia?
(Ilmastonmuutoksen hillitseminen, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Veden ja meren luonnonvarojen käyttö ja suojelu, Kiertotalouteen siirtyminen, Ympäristön pilaantumisen ehkäisy ja vähentäminen, Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja palauttaminen, Ei kielteisiä vaikutuksia)

       

Kaikki oikeudet tähän kyselyyn ja sen sisältöön omistaa Suomen Asiakastieto Oy ©.

Mikä EU-taksonomia? Näin se vaikuttaa rahoittajiin ja muihin yrityksiin

Uutinen 14.01.2022

EU-taksonomian tavoitteena on antaa rahoittajille tietoa vastuullisista sijoituskohteista ja tarjota yhtenäinen ohje kestävyydestä.

Asiakastiedon vastuullisuustutkimus: 36 000 yrityksen ESG-tiedoissa on huomautettavaa

Uutinen 21.04.2022

Suomalaisten yritysten toiminta on pääosin vastuullista, sillä vain noin 5 prosentilla eli 36 000 yrityksellä on ESG-tiedoissaan jotain...

Vastuullisuuden ja ESG-raportoinnin vaatimukset koskevat pian kaikkia yrityksiä

Artikkeli 28.03.2022

Yritykset pystyvät osoittamaan oman vastuullisuutensa ja vaatimaan sitä myös koko omalta verkostoltaan, kun jokaisesta yrityksestä on saatavilla...