Analytiikkapalvelut

Perusta päätöksesi analytiikan tuottamaan faktaan


Tiedätkö, keitä asiakkaasi ovat ja miten he käyttäytyvät? Mikä saa heidät asioimaan juuri sinun yrityksessäsi tai lähtemään kilpailijan ovelle? Näihin kysymyksiin kiteytyy asiakasymmärrys, joka vaikuttaa suoraan yrityksesi kassavirtaan.

Ota yhteyttä

Kasvata asiakasymmärrystä

Asiakasymmärrys kumpuaa laadukasta dataa sisältävästä asiakasrekisteristä ja asiakkaiden analysoinnista. Analysoi nykyasiakkaasi, vähennä asiakaspoistumaa ja rakenna uusia kohderyhmiä paremman tiedon valossa.

Löydä potentiaalisimmat asiakkaat

Säästät myynnin sekä markkinoinnin aikaa laadukkaammilla asiakaslistoilla ja saat parempia tuloksia pienemmillä kontaktimäärillä. Autamme myös löytämään nykyasiakkaitasi vastaavia uusia asiakkaita.

Kohdenna kampanjat tehokkaammin

Asiakasymmärryksen avulla, löydät erilaisia kohderyhmiä yrityksellesi ja tiedät, mistä potentiaalisimmat asiakkaasi löytyvät.

Analytiikan avulla parempia tuloksia myynnin ja markkinoinnin tekemiseen sekä liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun

Kun halutaan löytää kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai onnistua myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa, on tärkeää tunnistaa olemassa olevien asiakkaiden keskeiset ominaisuudet. Mitä tarkempaa tietoa on käytettävissäsi, sitä paremmin pystyt kohdistamaan toimenpiteesi oikein ja mitä enemmän tiedät asiakkaistasi, sitä helpompaa on myös liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu. Asiakasymmärryksen kasvattaminen kannattaa aloittaa asiakasanalyysillä, joka antaa monipuolista tietoa asiakkaistasi. Tiedolla johtaminen on helpompaa, sillä se auttaa yritystä kasvamaan, vähentää asiakaspoistumaa ja tuottaa parempia tuloksia nopeammin.

Palvelut analytiikkapalveluiden takana

Asiakasanalyysi B2B & B2C

Kokonaisvaltainen asiakasanalyysi on salainen aseesi. Se auttaa yritystäsi tekemään fiksuja päätöksiä ja saavuttamaan parempia tuloksia myynnissä ja markkinoinnissa. Asiakasanalyysin avulla saat syvempää tietoa asiakkaistasi ja pystyt olemaan heille merkittävämpi kumppani. Erilaisten asiakassegmenttien tunnistaminen on avainasemassa menestykselle, koska näin voit räätälöidä tarjoamaa täsmälleen asiakkaidesi tarpeisiin sopiviksi, optimoida myyntiputkesi ja tehostaa konversioita. Asiakasanalyysin avulla löydät myös piilevät kultasuonet tunnistamalla uusia potentiaalisia asiakkaita samankaltaisista segmenteistä.

Asiakasrekisterin rikastaminen

Asiakasrekisterin jalostamista me kutsumme rikastamiseksi, jolloin olemassa olevaa asiakasdataasi täydennetään soveltuvilla lisätiedoilla. Näin teet asiakasrekisterisi datasta aikaisempaa luotettavampaa ja käyttökelpoisempaa.

Asiakastiedon rikastaman asiakasdatan ansiosta voit aktivoida asiakasrekisterisi piilevän potentiaalin ja hyödyntää sitä aidosti yrityksesi myynnin kasvattamiseen, koska…

 • Ymmärrät selkeästi, keitä asiakkaasi ovat ja miten he käyttäytyvät
 • Löydät uusia, hyviä asiakkaita helposti
 • Sitoutat asiakkaasi yrityksen tuote- ja palvelutarjontaan, jolloin he kasvattavat yrityksesi share of wallet -osuutta (SOW).


Yritys voi rikastaa koko tietokannan tai halutun ryhmän yhteensä 13 eri rikasteluokalla:

 • Asuinalueluokitus (pientalojen maaseutu, lapsiperhevaltainen eliitti yms.)
 • Kaupunki-maaseutu alue (sisempi kaupunkialue, harvaan asuttu maaseutu yms.)
 • Talotyyppi ja rakennusvuosikymmen
 • Koulutusaste
 • Ostovoima/tulotaso
 • Muuttotieto (muuttotiheys, ennakkomuutto, muuttoennuste, historia)
 • Asuinpaikan omistusmuoto
 • Elämänvaihe (lapsiperheet, aikuistaloudet yms.)
 • Luottoriski
 • Ikäluokka
 • Sukupuoli
 • Soitto- ja postituskiellot
 • Sähkönsiirron verkkoalueet
   

Asiakassegmentointi

Huolellisen asiakasryhmien segmentoinnin jälkeen et enää joudu perustamaan markkinointiasi hyvin yleisiin ja laajoihin kohderyhmiin, jotka käyvät yrityksellesi ajan mittaan kalliiksi hukkakontaktien takia. 

Asiakassegmentointi auttaa yritystäsi keskittymään ostovoimaltaan tarkkaan valittuihin asiakasryhmiin, jotka ovat liiketoimintasi kehittämisen kannalta aidosti potentiaalisia. Tällaisten asiakkaiden profilointi markkinoinnissa helpottuu.

Asiakastieto hyödyntää segmentoinnissa:

 • Online-käyttäytymistä
 • Demografiatietoja
 • Asiointihistoriaa eri kanavissa
 • Markkinatutkimusta

 
 Yrityksesi voi käyttää asiakassegmentointia hyväkseen: 

 • Asiakasymmärryksen saavuttamiseen
 • Markkinoinnin kohdistamiseen, personointiin ja mediavalintoihin
 • Näiden toimintojen tehokkuuden mittaamiseen

Asuinalueluokitus

Asiakastiedon Asuinalueluokitus on kehitetty monipuolisesta ja kattavasta datasta, joka pohjautuu Tilastokeskuksen 250x250 metrin ruututasoon perustuvaan tilastoaineistoon, Asiakastiedon sisäisiin datalähteisiin, äänestyskäyttäytymiseen sekä markkinatutkimukseen. Tämä luokitus on yhdistetty avoimeen osoite- ja koordinaattidataan, mikä mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen asuinaluetiedon hyödyntämisen.

Tilastokeskuksen ruutudatan keskeisimpiä muuttujia mallinnuksessa ovat ikä, tulot, koulutus, työllisyys, elinkaaren vaihe, asuntotyyppi sekä asunnon omistussuhde. Lisäksi luokituksessa on hyödynnetty Asiakastiedon ruututasoista luottoriskiä ja asukasvaihtuvuutta, mikä antaa syvällisempää tietoa alueiden asukkaista ja heidän taloudellisesta tilanteestaan.

Edellisten eduskuntavaalien äänestyskäyttäytyminen on myös otettu huomioon luokkien mallinnuksessa, mikä tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä alueiden poliittisiin mieltymyksiin. Lisäksi luokkien kuvauksessa on hyödynnetty markkinatutkimusten tuloksia, jotka antavat arvokasta tietoa asukkaiden kulutustottumuksista ja mieltymyksistä.

Tämän perusteellisen luokituksen avulla saamme tarkkaa ja monipuolista tietoa eri asuinalueiden erityispiirteistä, mikä tukee tehokasta päätöksentekoa ja markkinoinnin suunnittelua.

Churn-mallinnus B2B ja B2C

Churn mallinnuksen avulla voidaan asiakaskannastanne tunnistaa ne asiakkaat, joilla on suurin todennäköisyys hylätä yrityksenne palvelut tulevaisuudessa. Mallinnus perustuu historiallisiin asiakastietoihin asiakassuhteen jo päättäneistä asiakkaistanne, yhdistettynä Suomen Asiakastiedon yrityksistä tallentamiin historiatietoihin tai kuluttajien väestöllisiin ominaisuuksiin. Tunnistamalla riskiasiakkaat ennakkoon, yrityksenne voi toteuttaa kohdennettuja asiakkuuksien hoitotoimenpiteitä. Tämä vähentää asiakaspoistumaa, parantaa asiakasuskollisuutta ja säästää resursseja uusasiakashankintaan. Mallinnus auttaa myös resurssien priorisoinnissa. Resurssien jakaminen asiakkaille, joilla on korkea poistumisriski, auttaa pitämään tärkeimmät asiakkaat tyytyväisinä ja vähentää asiakaspoistumaa.

Kuluttajatutka

Kuluttajatutka palvelun avulla löydät reitin haluamasi kohderyhmän luo helposti ja nopeasti. Voit tehdä joko läpileikkauksen koko asiakasrekisteriisi analysoidaksesi omaa asiakaskantaasi tai profiloida jo tunnistettuja asiakassegmenttejä kohdentaaksesi mainontaa entistäkin paremmin. Asiakastiedon jalostaman datan avulla asiakasymmärryksesi syventyy ja reitti potentiaalisten asiakkaiden luo kirkastuu. Palvelu tuottaa sinulle uniikin profiiliraportin asiakkaistasi ja näyttää asiakaspotentiaalin sijainnin potentiaalikartalla.

Potentiaalipisteytys B2B & B2C

Potentiaalipisteytys on tärkeä työkalu kohderyhmien suunnittelussa, sillä se auttaa tunnistamaan ne yritykset tai kuluttajat, joilla on suurin todennäköisyys ostaa palveluitanne. Pistemallin rakentamisessa hyödynnetään nykyisistä asiakkaistanne saatavia demografisia sekä (tarvittaessa) ostohistoriatietoja. Korkean potentiaalin omaavat yritykset tai kuluttajat ovat tyypillisesti paremmin vastaanottavaisia markkinointiviesteillenne, mikä lisää myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta ja tuottaa parempia tuloksia. Potentiaalipisteytys auttaa myös optimoimaan resurssien käyttöä. Satsaamalla enemmän niihin yrityksiin tai kuluttajiin, jotka ovat osoittautuneet potentiaalisiksi, voidaan välttää ohi ampumista ja saavuttaa parempi ROI. Tämä on erityisen tärkeää, kun resurssit ovat rajalliset ja kilpailu kohderyhmän huomiosta on kovaa.

Kuluttajamyynnin puhelinnumeroiden päivityspalvelu

Keskimäärin 10% asiakastietokantojen puhelinnumeroista muuttuu yhden vuoden aikana, jolloin myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden teho laskee samassa suhteessa, mikäli tietoja ei päivitetä. Ratkaisu ongelmaan on kuitenkin helppo, sillä Asiakastiedon kuluttajamyynnin puhelinnumeroiden päivityspalvelu pitää yrityksesi CRM-tiedot aina ajan tasalla.

Asiakastieto tarjoaa palvelua, joka varmistaa puhelinnumeroiden päivitysten ajantasaisuuden ja luotettavuuden. Teleoperaattorit ovat osoite- ja puhelinnumerotiedon omistajia, ja näitä tietoja hallinnoi Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY). Asiakastieto on sopimussuhteessa SNOY:n kanssa tietojen jalostamisen suhteen, mikä takaa tietojen laadun ja kattavuuden.

Tietokantamme sisältää kaikki suomalaiset julkiset matka- ja lankapuhelinnumerot. Tämä tietokanta on sama, jota käytetään henkilöavusteisissa numeropalveluissa, joten voit luottaa sen tarkkuuteen ja kattavuuteen. Tiedot päivittyvät joka arkipäivä, mikä takaa niiden ajantasaisuuden. Tietokantaamme päivitetään säännönmukaisesti myös Asiakkuusmarkkinointiliiton telemarkkinointi- ja suoramarkkinointikieltorekisterin avulla, joten voit olla varma, että markkinointikieltoja noudatetaan ja tietosi ovat ajan tasalla myös markkinointitarpeiden osalta.

Jatkuva ylläpito on paras ratkaisu, kun tarpeena on pitää koko asiakasrekisterin puhelinnumerotiedot jatkuvasti ajan tasalla.

Kuluttajaosoiterekisterien päivityspalvelut

Kuluttajarekisterien dataa on tarpeen päivittää kaikissa yrityksissä säännöllisesti, koska pelkästään asiakastietokantojen osoitetiedoista muuttuvat noin 17%. Kun rekisterien sisältämää dataa tarkastellaan kokonaisuutena, määrä kaksinkertaistuu. Nämä muutokset koskevat myös sinun yritystäsi. 

Mitä tapahtuu, jos päivitykset jäävät tekemättä?

 • CRM:ääsi perustuvien myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden tarkkuus vähenee samassa suhteessa harhaanjohtavan datan kanssa.
 • Johtajat ja myyjät tekevät huonoja päätöksiä virheellisen tiedon perusteella.
 • Yrityksesi markkinointi ja myynti jäävät tavoitteistaan.
 • Esimerkiksi markkinointiin sijoitetut rahat valuvat hukkaan, jos yritätte tavoitella asiakkaitanne vääristä osoitteista

Syvennä ymmärrystäsi erilaisista kohderyhmistä

Asiakasanalysoinnin avulla lisäät ymmärrystä asiakkaistasi, tehostat liiketoiminnan suunnittelua ja luot tunnistettuja asiakasryhmiä perustuen esimerkiksi siihen, mitkä asiat korostuvat parhaimmissa tai uusimmissa asiakkaissasi tai miten tavoitat heidät parhaiten. Asiakastiedon datarikasteiden avulla pystyt siis syventämään asiakasymmärrystä. Kun ymmärrät asiakkaitasi paremmin, voit keskittyä tarkkaan valittuihin asiakaskohderyhmiin, aktivoida asiakasrekisterisi piilevän potentiaalin ja hyödyntää sitä aidosti yrityksesi myynnin kasvattamiseen.

Löydä potentiaalisimmat asiakkaat

Oletko miettinyt, missä kanavassa sinun kannattaa lähestyä potentiaalisia asiakkaitasi, minkälaisella viestillä ja keitä he ovat? Kohderyhmän ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen on tärkeää, jotta myynti- ja markkinointiponnistelusi kohdentuvat oikeille yrityksille ja henkilöille. Asiakastiedon ratkaisuiden ja asiantuntijoiden avulla pystyt analysoimaan nykyistä asiakaskantaasi, löytämään uusia potentiaalisia asiakkaita sekä luomaan erilaisia kohderyhmiä.

Kohdenna myynti- ja markkinointikampanjat oikein

Evästeiden rajoittaminen ja niiden mahdollinen häviäminen haastaa mainostajat miettimään markkinoinnin ja myynnin kohdistamista uudella tavalla. Jos mainontaa tehdään kohdistamatta, on se usein kallista ja tehotonta. Rikastetun sekä laadukkaan asiakasdatan ja oikeiden kohderyhmien avulla pystyt kohdistamaan myynti- ja markkinointitoimenpiteesi tehokkaammin oikeisiin kanaviin tavoittaen oikea-aikaisesti sinulle tärkeät ostajat.

Alta löytyvältä videolta voit tutustua palvelun mahdollisuuksia tarkemmin kolmen eri asiakastapauksen avulla.

Katso video

anchor

Kohdistetumpaa markkinointia ja kannattavampaa myyntiä

Asiakasymmärryksen kehittäminen analytiikkadatan avulla on ainoa täysin varma keino kasvattaa yrityksesi myyntiä. Asiakastiedon tarjoamien analytiikkapalvelujen avulla voit lopettaa myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden arvailun, koska jatkossa kaikki niihin liittyvät päätökset perustuvat faktaan. 

Asiakastiedon analytiikkapalveluilla saatte syvällisen ymmärryksen esimerkiksi siitä, keitä potentiaalisimmat asiakkaanne ovat, mitkä arvot ohjaavat heidän ostokäyttäytymistään, millainen on heidän elämäntyylinsä ja missä kanavissa heitä kannattaa lähestyä.

Haluatko kuulla lisää, miten Asiakastieto voi auttaa yritystäsi hyödyntämään analytiikkadataa liiketoiminnassasi? Jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme käy kanssasi läpi juuri sinun yrityksellesi sopivat ratkaisut. 

Täytä yhteystietosi

Kampaamotukku Hairmail selvisi pandemiasta laajentamalla kuluttajamarkkinoille

Asiakastarina Asiakastieto auttoi Hairmailia tunnistamaan alueet, joilla asuu paljon heidän kosmetiikkaverkkokauppalleen potentiaalisia kuluttaja-asiakkaita.

Kohderyhmä katoaa taivaan tuuliin, jos asiakkaiden tiedot jäävät päivittämättä

Artikkeli Yritysten pitää päivittää säännöllisesti nykyisten ja potentiaalisten kuluttaja-asiakkaidensa tietoja, sillä muuten kohderyhmä hajoaa pirstaleiksi.‘...‘

Missä on asiakashankinnan punainen lanka? Näin Suomen Yrittäjäturva löysi menestyksen mallin

Artikkeli Potentiaalisten asiakkaiden tehokas tunnistaminen sekä hyvä asiakaskokemus tukevat yrityksen kasvua. Tähän luottaa viime vuoden loppupuolella‘...‘