Luottoriskin seuranta

Luottoriskin ja asiakaskannan seuranta on tärkeää kehitettäessä luotonantoa. Kyky havaita liiallista riskiä tuottavat asiakasryhmät ja kyky reagoida havaintoihin ketterästi ovat tärkeitä tekijöitä valittaessa automaattisen päätöksenteon menetelmiä. Laadukas raportointi tukee näitä tavoitteita.


Havaitse ja reagoi ajoissa - Raportointi on keskeinen osa luottoriskien hallintaa

Raportointi ohjaa luotonantoa

  • Laadukas raportointi kertoo toiminnan riskeistä ja myös tuotoista sellaisella tarkkuudella, että sen pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä luotonannon kriteerien säätämiseksi.
  • Tällä tavoitellaan sitä, että kriteerit ohjaavat toimintaa kohti liiketoiminnan tavoitteita (tuottojen maksimointi, luottoriskin pitäminen halutulla tasolla tms.).
  • Raportit antavat selkeän kuvan luotonhakijoiden profiilista ja profiilin mahdollisista muutoksista.

 

Vertaa tuottojen ja riskien suhdetta

  • Raportit auttavat havaitsemaan millaiset segmentit lisäävät luottoriskiä suhteessa muihin ryhmiin. Samoin on mahdollista verrata tuottojen ja riskien suhdetta eri segmenteissä.
  • Tyypilliset raportoitavat osa-alueet ovat:
  1. Päätössääntöjen toimivuus
  2. Asiantuntijoiden tekemien manuaalisten päätösten toimivuus
  3. Aikasarjat
  • Raportoinnin kokonaisuus perustuu parhaisiin käytänteisiimme.
  • Laajuus voidaan sovittaa tarpeenne mukaan.

 

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme


Sopimusasiakkuus kannattaa

Sopimusasiakkaaksi

Turvaa liiketoimintasi sopimusasiakkaan palveluilla. Saat käyttöösi laajemman valikoiman ja yksittäisetkin palvelut kertaostoa edullisemmin. Tutustu »


Hyvä luottopolitiikka tukee myyntiä ja ennakoi riskit

Lue Asiakastiedon talousjohtajan Terhi Kaupin blogi toimivasta luottopolitiikasta »