Raportoi yrityksesi vastuullisuudesta

- helposti ja turvallisesti

ESG-palvelu on helppokäyttöinen ja maksuton verkkopalvelu, jonka avulla voit raportoida yrityksesi ESG-tiedot turvallisesti. Vastuullisena yrityksenä erotut positiivisesti alan muista toimijoista.

ESG-tietoja käytetään asiakkaisiin ja kumppaneihin liittyvien vastuullisuusriskien arvioitiin ja tunnistamiseen. ESG-palvelu edistää läpinäkyvää yritystoimintaa ja parantaa vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukykyä. ESG-tietoja käyttävät mm. pankit, rahoittajat ja vakuutusyhtiöt. Raportoimalla tiedot autat yritystäsi erottautumaan positiivisesti kilpailijoistasi, menestymään tarjouskilpailuissa sekä saamaan rahoitusta ja vakuutuksia paremmilla ehdoilla tulevaisuudessa. ESG-tiedot näkyvät Asiakastiedon ESG-raportilla, joka tarjoaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa yritysten vastuullisuudesta kaikista suomalaisista yrityksistä.

EU:n kestävyysraportointia koskeva CSRD-direktiivi astui voimaan 1.1.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi yritys on velvoitettu raportoimaan ESG-tiedoistaan. Onko sinun yrityksesi raportointivelvollisuuden piirissä? Asiakastiedon ESG-palvelun avulla raportoit yrityksesi ESG-tiedot noin 15 minuutissa. Tietojen raportointi on yrityksille maksutonta. Kun olet raportoinut tietosi, saat maksuttoman raportin oman yrityksesi ESG-tiedoista.

Luo tunnukset ESG-palveluun

 

 

Mihin kaikkeen yrityksen vastuullisuus todellisuussa vaikuttaa?

 

Erotu kilpailijoistasi

Antamalla ESG-tiedot autat yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja saamaan jatkossa paremmat ehdot rahoitukseen ja vakuutuksiin.

Helppoa ja turvallista

ESG-tietojen antaminen vie ainoastaan noin 15 minuuttia. Voit tarvittaessa palata täydentämään vastauksia. Asiakastieto vastaa palvelun turvallisuudesta.

Maksuton palvelu

ESG-tietojen raportoiminen on yrityksille maksutonta. Lisäksi saat palvelusta raportin yrityksesi tiedoista.

Asiakastiedon CO2-laskurilla saat vauhtia ja helpotusta yrityksesi päästöjen laskentaan

Asiakastiedon uudella CO2-laskurilla selvität yrityksenne liiketoiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. CO2-laskuri perustuu kansainväliseen GHG-protokollaan ja kattavaan päästötietokantaan.

Laskurilla pystyy selvittämään yrityksen suorat päästöt (scope 1), ostoenergian päästöt (scope 2) sekä jätteisiin ja liikematkustamiseen liittyvät scope 3 -päästöt. CO2-laskuri on toimialariippumaton palvelu, joten se sopii pienistä pk-yrityksistä aina pörssiyrityksiin.

CO2-laskuri on juuri julkaistu käyttöön. Katso videolta palveluesittely!

 


Usein kysytyt kysymykset

ESG lyhenne tulee englannin kielestä ja se tarkoittaa yrityksen ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa (E=Environmental responsibility, S=Social responsibility, G=Corporate Governance).

EU-taksonomia, eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, listaa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Asetuksen tavoitteena on ohjata rahoitusta kestäviin investointeihin ja antaa yhtenäiset ohjeet siitä, mitä kestävyys tarkoittaa eri toimialoilla. ESG-palvelu auttaa ymmärtämään miten yritysten raportointivelvollisuus tulee laajenemaan taloudellisten tietojen lisäksi myös siihen mitä yritys tekee ympäristövastuuseen liittyen. Tämä raportointivelvollisuus koskee jo nyt kaikkia pörssilistattuja yrityksiä ja 1.1.2022 alkaen raportointivelvollisuus tulee koskemaan myös listaamattomia isoja yrityksiä. Lue lisää taksonomiasta

Asiakastiedon ESG-palvelu on helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla voit raportoida yrityksesi ESG-tiedot turvallisesti.

ESG-tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaisiin ja kumppaneihin littyviä vastuullisuusriskejä. Tietoja käytetään myös pankkien omissa luottoprosesseissa. Kyselyyn vastaaminen auttaa yritystäsi erottautumaan positiivisesti muista toimijoista saman toimialan sisällä ja auttaa saamaan rahoitusta paremmilla ehdoilla tulevaisuudessa. Tiedot tulevat näkymään Asiakastiedon Vastuullisuusraportilla, joka sisältää yrityksesi ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä tietoja.

ESG-kyselyyn vastaaminen vie ainoastaan noin 15 minuuttia ja luomalla tilin ja tallentamalla tiedot voit milloin tahansa palata kyselyyn uudelleen.

Uusi asiakas - tämä vaihtoehto on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei vielä ole tunnusta asiakastieto.fi sopimusasiakkaan palveluun. Voit luoda uuden tunnuksen tämän vaihtoehdon kautta tai kirjautua sisälle aiemmin luodulla tunnuksella.

Asiakas - voit kirjautua olemassa olevalla Asiakastiedon sopimusasiakkaan tunnuksellasi palveluun. 

Vahvistaja - voit vahvistaa yritykseesi liitettyjen kyselyiden vastauksia tämän vaihtoehdon kautta, jos sinulla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. 

Asiakastiedon tulee varmistaa, että henkilöllä, joka vahvistaa kyselyiden vastaukset, on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus.

Tätä varten tarvitsemme henkilöltä vahvan tunnistautumisen palveluun.

Kyselyyn vastaaminen auttaa yritystäsi erottautumaan positiivisesti muista toimijoista saman toimialan sisällä ja auttaa saamaan rahoitusta paremmilla ehdoilla tulevaisuudessa.

Tiedot näkyvät Asiakastiedon ESG-raportilla, joka sisältää yrityksesi ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä tietoja.

Voit tutustua ESG-palvelussa esitettäviin kysymyksiin etukäteen. Kaikki kysymykset löytyvät tältä sivulta. ESG-tietojen antaminen vie ainoastaan noin 15 minuuttia. Luomalla tilin ja tallentamalla tiedot voit milloin tahansa palata täydentämään vastauksia.

ESG vastuullisuuskysely

Suomen Asiakastieto on edelläkävijä yritysten vastuullisuustiedon puolueettomana palvelutarjoajana Suomessa. Tähän saakka Suomen Asiakastiedon ESG-raportti on perustunut viranomaistietoon. Tällä vastuullisuuskyselyllä haluamme laajentaa ESG-raporttia yrityksiltä itseltään kerättävällä tiedolla, jotta kuva yrityksen vastuullisuudesta täydentyy. Nyt teillä on loistava mahdollisuus erottua vastuullisena yrityksenä osallistumalla tähän kyselyyn.

ESG-raportti

Suomen Asiakastiedon julkaiseman ESG-raportin avulla voi tarkistaa yritysten ympäristöasioihin, henkilöstöön ja työoloihin sekä hallintoon liittyviä tietoja, kuten tuomioita, laiminlyönti- ja seuraamusmaksuja, sertifikaatteja ja toimialakohtaisia päästöjä. Palvelua käytetään yritysten liiketoimintaan liittyvien vastuullisuusriskien tunnistamiseen sekä asiakkaan tai alihankkijan maineeseen liittyvän riskin selvittämiseen. Palvelu edistää läpinäkyvää yritystoimintaa ja parantaa vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukykyä. ESG-raporttia käyttävät mm. pankit, rahoittajat ja vakuutusyhtiöt yritysten liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen ja luottopäätösten tekemiseen.

Lainsäädäntö

EU-taksonomia, eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, listaa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Taksonomian johdosta, yritysten raportointivelvollisuus tulee laajenemaan taloudellisten tietojen lisäksi myös siihen, mitä yritys tekee ympäristövastuuseen liittyen. Tämä raportointivelvollisuus on tullut voimaan 1.1.2022 alkaen koskien kaikkia pörssilistattuja yrityksiä sekä yli 500 henkeä työllistäviä ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä yrityksiä. EU-taksonomian tavoitteena on auttaa suoria investointeja kestäviin hankkeisiin ja tarjota selkeä määritelmä siitä, mitä kestävyys tarkoittaa. Asetus on EU:n väline auttaa yrityksiä suunnittelemaan ja siirtymään vähähiiliseen, joustavaan ja resurssitehokkaaseen talouteen. Osa tämän kyselyn kysymyksistä on johdettu taksonomia-asetuksesta.

Kysymykset
 
Esitiedot

1 Mikä on yrityksenne todellinen toimiala? (valikko)

2 Kirjoita lyhyt kuvaus siitä, mitä yrityksenne tekee

Vastuullisuus

3 Onko yrityksellänne kirjoitettu ja hallituksen hyväksymä vastuullisuusstrategia, vihreän siirtymän suunnitelma tai sisältyykö vastuullisuus yrityksenne liiketoimintastrategiaa?

4 Onko yrityksessänne vastuullisuusasioihin liittyen nimetty henkilö?

4.1 Vastuullisuusasioihin nimetty henkilö

4.2 Jos yrityksessänne ei ole nimettyä henkilöä, mikä taho yrityksessänne vastaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista?

5 Raportoitteko vastuullisuusasioista säännöllisesti?

6. Onko yrityksenne vastuullisuusraportointi auditoitu kolmannen osapuolen toimesta?

6.1 Jos valitsit kyllä, mikä taho on suorittanut auditoinnin??

Ympäristövastuu

7 Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Onko yrityksellänne tahtotila toimia ympäristöystävällisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi?

8 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksenne ilmastotavoitetta? (Hiilinegatiivinen / Päästövapaa / Hiilineutraali / Ympäristöystävällinen / Ei ilmastotavoitetta)

8.1 Mihin vuoteen mennessä yrityksenne aikoo saavuttaa ilmastotavoitteen? (valikko)

9 Oletteko selvittäneet yrityksenne hiilijalanjäljen?

9.1 Jos valitsit kyllä, millä tavoin yrityksenne on selvittänyt hiilijalanjäljen? (valikko)

10 Mikä oli yrityksenne hiilijalanjälki 2023?

10.1 Miten yrityksenne kasvihuonekaasupäästöt (tCO2e) jakaantuivat Scope 1–3 vuonna 2023?

10.1.1 Valitse seuraavista ne päästökategoriat missä laajuudessa Scope 3 päästöt on laskettu. (monivalinta)

11 Kuinka paljon oli yrityksenne käyttämän sähkön kokonaiskulutus vuonna 2023?

11.1 Kuinka suuri osayrityksenne käyttämästä sähköstä on tuotettu fossiilisilla / uusiutumattomilla energialähteillä (esim. öljy, kivihiili, maakaasu, turve)?

11.2 Kuinka suuri osa yrityksenne käyttämästä sähköstä on tuotettu uusiutuvalla / vihreällä energialla (esim. tuuli, aurinko, vesi)?

11.3 Kuinka suuri osa yrityksenne käyttämästä sähköstä on tuotettu muilla energialähteillä (esim. ydinvoima)?

12 Kuinka paljon yrityksenne kulutti vettä vuonna 2023 (m3)?

13 Kuinka paljon yrityksenne tuotti yhdyskuntajätteitä vuonna 2023?

13.1 Kuinka paljon yrityksenne yhdyskuntajätteistä meni kierrätykseen tai uusiokäyttöön?

14 Tuottaako yrityksenne vaarallisia jätteitä?

14.1 Kuinka paljon yrityksenne tuotti vaarallisia jätteitä vuonna 2023?

Sosiaalinen vastuu 

15 Onko yrityksenne vastuullisuustavoitteita sidottu Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin?

15.1 Valitse ne Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet, joihin yrityksenne on sitoutunut. (monivalinta)

16 Noudattaako yrityksenne sosiaalisista normeista yrityksille asetettuja vähimmäisvaatimuksia asianmukaiseen huolellisuuteen, ihmis- ja työoikeuksiin, lahjontaan ja korruptioon, verotukseen sekä reiluun kilpailuun liittyvissä suojatoimissa?

16.1 Onko yrityksellänne prosessi näiden ohjeiden ja standardien noudattamisen valvomiseksi?

17. Onko yrityksenne varmentanut, että sen tuotantoketjussa olevat toimittajat noudattavat kansainvälisiä ohjeita, standardeja sekä paikallisia lakeja liittyen ihmisoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöön ja liiketoiminnan eettisyyteen?

18 Onko yrityksessänne sopeuttamatonta palkkaeroa sukupuolten välillä?

18.1 Onko yrityksellänne prosesseja sopeuttamattoman palkkaeron vähentämiseen?

19 Montako varsinaista jäsentä on yrityksenne hallituksessa?

19.1 Montako naista on varsinaisena jäsenenä hallituksessa?

Kestävyysraportointivelvollisuus

20 Tarkista onko yrityksenne CSRD raportointivelvollinen?

21. Onko yrityksenne viimeisin vastuullisuusraportti EU:n CSRD kestävyysraportointidirektiivin mukainen?

22. Onko yrityksenne liiketoimintaa arvioitu yhdenmukaisuudesta EU:n taksonomia asetuksen kanssa (EU) 2020/852?

22.1 Yrityksenne eri osa-alueiden taksonomiakelpoisuus vuonna 2023?

22.2 Yrityksenne eri osa-alueiden taksonomian mukaisuus vuonna 2023?

23 Valitse seuraavista ne asiat, joihin yrityksenne liiketoiminnalla on merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia. (monivalinta)

24. Onko yrityksenne tehnyt vuonna 2023 toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

24.1 Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenpiteet, joita yrityksenne on tehnyt hillitäkseen ilmastonmuutosta. (monivalinta)

25 Onko yrityksenne tehnyt vuonna 2023 toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi?

25.1 Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenpiteet, joita yrityksenne on tehnyt sopeutuakseen ilmastonmuutokseen. (monivalinta)

26 Onko yrityksenne tehnyt vuonna 2023 toimenpiteitä veden ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi?

26.1 Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenpiteet, joita yrityksenne on tehnyt veden ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. (monivalinta)

27 Onko yrityksenne tehnyt vuonna 2023 toimenpiteitä kiertotalouteen siirtymisestä?

27.1 Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenpiteet, joita yrityksenne on tehnyt kiertotalouteen siirtymisessä. (monivalinta)

28. Onko yrityksenne tehnyt vuonna 2023 toimenpiteitä ympäristön saastumisen ehkäisyksi?

28.1 Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenpiteet, joita yrityksenne on tehnyt ympäristön saastumisen ehkäisyksi. (monivalinta)

29. Onko yrityksenne tehnyt vuonna 2023 toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden suojelu edistämiseksi?

29.1 Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenpiteet, joita yrityksenne on tehnyt luonnon monimuotoisuuden suojelu edistämiseksi. (monivalinta)

 

Kaikki oikeudet tähän kyselyyn ja sen sisältöön omistaa Suomen Asiakastieto Oy ©.

CO2-laskuri helpottaa yrityksiä selvittämään päästönsä itse. CO2-laskurilla yritykset voivat selvittää niiden toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Laskuri perustuu kansainväliseen GHG-protokollaan ja kattavaan päästötietokantaan.

CO2-laskurilla pystyy selvittämään yrityksen suorat päästöt (scope 1), ostoenergian päästöt (scope 2) sekä jätteisiin ja liikematkustamiseen liittyvät -päästöt (scope 3). CO2-laskuri on toimialariippumaton palvelu, joten se sopii pienistä pk-yrityksistä aina pörssiyrityksiin.

CO2-laskuri maksaa 365,00 €/vuosi (+ ALV 24%). Palvelun voi ostaa ESG-palveluun kirjautumisen jälkeen heti etusivulta. CO2-laskurilla voit tehdä niin monta laskentaa kuin haluat, eli voit tehdä luotettavia laskelmia yrityksenne hiilijalanjäljestä ympäri vuoden.

Yritysten CO2-laskennasta ratkaisu taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Blogi 18.04.2023

Euroopan Unionin säätämän CSRD-direktiivin myötä vastuullisuusraportointi ja yrityksen hiilijalanjälkeen liittyvä luotettavan datan kerääminen...

Asiakastiedon vastuullisuustutkimus: 36 000 yrityksen ESG-tiedoissa on huomautettavaa

Uutinen 21.04.2022

Suomalaisten yritysten toiminta on pääosin vastuullista, sillä vain noin 5 prosentilla eli 36 000 yrityksellä on ESG-tiedoissaan jotain...

Vastuullisuuden ja ESG-raportoinnin vaatimukset koskevat pian kaikkia yrityksiä

Artikkeli 28.03.2022

Yritykset pystyvät osoittamaan oman vastuullisuutensa ja vaatimaan sitä myös koko omalta verkostoltaan, kun jokaisesta yrityksestä on saatavilla...

anchor

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä.

Täytä yhteystietosi