Valvonta-palvelu - olennainen osa luotonvalvontaa

Seuraa tauotta asiakkaidesi ja kumppaneidesi maksukäyttäytymisessä ja taloudellisessa asemassa tapahtuvia muutoksia ja vastaanota hälytykset automaattisesti.


Valvonta on olennainen osa luotonvalvontaa ja asiakassuhteen elinkaaren hallintaa, ja se auttaa varmistamaan saamisten kertymisen. Luottokelpoisuuden muutoksella voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus asiakassuhteen aikana. Asiakkaiden aktiivinen seuranta auttaa hallitsemaan riskejä ja välttämään luottotappioita.

Ennakoi riskit

Asiakkaan tuntemisessa on kyse nimenomaan riskienhallinnasta ja luottotappioiden minimoinnista. Tarkka asiakastuntemus auttaa myös reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Jos esimerkiksi asiakkaan maksuviiveet alkavat yleistyä, yrityksen kannattaa keskeyttää tuotteiden tai palveluiden myynti tälle luotolla ja varautua jopa perintätoimiin.

Valvonta-palvelulla voit seurata tauotta asiakkaidesi ja kumppaneidesi maksukäyttäytymisessä ja taloudellisessa asemassa tapahtuvia muutoksia. Palvelu havaitsee muutokset omassa asiakaskannassasi ja vastaanotat hälytykset automaattisesti viipymättä. Näin palvelu mahdollistaa sinulle ja yrityksellesi enemmän aikaa suojautua tappioilta ja menestyä paremmin perinnässä.

Ei riitä, että asiakkaiden taustat ja taloustilanteen tarkistaa uuden asiakkuuden alkaessa, vaan seurannan tulisi olla jatkuvaa. Yrityksille kirjataan vuosittain jopa 360 000 uutta maksuhäiriömerkintää. Taloudellisen riskin kasvusta kertoo moni muukin muuttuja, joten asiakkaan maksukäyttäytymisen seuraamisen lisäksi muitakin tietoja kannattaa pitää silmällä.

Muutosilmoitukset muodostetaan useilta tiedontoimittajilta saatujen ja näistä jatkojalostettujen tietojen muutoksista ja palvelu räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan. Tietokantaa ylläpidetään päivittäisillä ylläpitoaineistoilla ja luotettavat tietolähteet takaavat laadukkaat rekisterit. Tiedontoimittajia ovat mm. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), Tilastokeskus, Väestörekisteri, Verohallinto, Posti sekä monet muut.

Luottoriskin minimointi on valvonnan peruskäyttötarkoitus ja idea. Palvelun avulla yritetään havaita vaikeuksista kertovia ensisignaaleja.

Ota Valvonta-palvelu avuksesi, kun haluat:

 • Pysyä asiakkaiden taloudellisen tilanteen tasalla
 • Havaita muutokset luottokelpoisuudessa ajoissa
 • Ennakoida maksukyvyttömyyden alkuvaiheet
 • Varmistaa, että yrityksesi talous- ja luottohallinto saa tiedon asiakkaan maksujen hidastumisesta
 • Tehostaa luotonhallintaa
 • Säästää henkilöstöresursseja luotonhallinnassa


Seuraa mm. seuraavia muutoksia asiakkaissasi:

 • Maksutapa ja maksuhäiriöt
 • Luokitus ja muutokset
 • Toiminnan lakkaaminen
 • Konkurssin eteneminen
 • Rekisteritiedot
 • Osakas-, vastuuhenkilö- ja tosiasiallisten edunsaajien muutokset
 • Uusi tilinpäätös
 • Sulautumiset sekä jakautumiset
 • Vastuullisuus

 

​​​​​​​

 • Vastaanotat hälytykset automaattisesti
 • Seuraa tauotta asiakkaissasi tapahtuvia muutoksia
 • Reagoi muuttuneeseen tilanteeseen ajoissa
 • Tunnista riskit ja mahdollisuudet
 • Säästä aikaa korvaamalla manuaalinen seuranta

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme