Miten kohdistat markkinointia kuluttajille ilman evästeitä?

Verkkomainonta tulee muuttumaan, sillä kolmansien osapuolten evästeiden (cookies) käyttöä mainonnan taustalla tullaan rajoittamaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mainontaa voisi ja kannattaisi silti kohdistaa järkevästi. Asiakastiedon profilointipalvelun avulla löydät juuri ne kuluttajat, jotka todennäköisesti tarvitsevat sinun palveluitasi tai tuotteitaisi.


Evästeiden rajoittaminen ja niiden mahdollinen häviäminen haastaa mainostajat miettimään markkinoinnin ja myynnin kohdistamista uudella tavalla. Asiakastieto on kehittänyt Profilointipalvelun, jonka avulla mainostaja löytää itseään kiinnostavia kohdeyleisöjä, vaikka evästedataa ei olisikaan enää käytettävissä tai se olisi vaillinaista.

Jos mainontaa tehdään kohdistamatta, on se usein kallista ja tehotonta. Asiakastiedon avulla mainostaja voi olla varma, että mainostaminen tapahtuu juuri sille yleisölle, jota halutaan tavoittaa.

Kohdistamisessa hyödynnetään paikkatietoa sekä Asiakastiedon laajaa tilastotietokantaa. Tällaisen datan avulla markkinointitoimenpiteet voidaan kohdistaa esimerkiksi nykyisiä asiakkaita muistuttaville kohderyhmille tai sellaisille asuinalueille ja henkilöille, jotka todennäköisesti tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta kiinnostuvat. 

Mitä tietoa kohderyhmien rakentamisessa käytetään ja miten kampanjat rakennetaan?

Ensimmäiseksi kootaan eri lähteistä tietoa, jonka perusteella kohderyhmää lähdetään rakentamaan. Asiakastieto hyödyntää mm. seuraavia tietolähteitä Profilointipalvelussaan: ruututietokanta, Asiakastiedon tilastodata, Asiakastiedon ja sen yhteistyökumppaneiden datarikasteet, verkosta kerätty data sekä virallinen tutkimustieto. Sen jälkeen tarkastellaan profiloinnin tuloksia, jotta huomataan potentiaalisen kohderyhmän yli- ja alikorostumat verrattuna väestötietoon. 

Asiakas tai tämän yhteistyökumppani kohdentaa mainontaansa visualisoidun profiloinnin ja siihen liittyvän paikkatietokoordinaattien avulla. Tätä tietoa voi hyödyntää verkkomainonnan kohdentamiseen, suoramarkkinointiin, printtimainontaan tai TV- ja Radio-kampanjoihin.

Katso tästä kuva heatmapista, jossa näkyy alueen profilointidataa.

  • Verkkomainonta muuttuu, koska evästeiden käyttöä mainonnan taustalla tullaan rajoittamaan
  • Paikkatietoon perustuvat kohdeyleisöt taustadatalla rikastettuna korvaavat evästeiden käytön
  • Asiakastiedon luotettava tutkimusdata mahdollistaa tarkan kohdentamisen
  • Tulosten mittaaminen joko avullamme tai itsenäisesti profiilityökalulla

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme