Asiakastieto Media

Yritystoiminnastakin vastaa aina ihminen – tunnistatko hänet?

Blogi23.05.2017

Yritystoiminnastakin vastaa aina ihminen – tunnistatko hänet?

Osakeyhtiössäkin päätöksiä tekevät ihmiset ja päätösten poikimista rahallisista tuloksista nauttii lopulta yksi tai useampi ihminen, ns. tosiasiallinen edunsaaja. Nämä henkilöt on jatkossa tunnistettava yhä useammassa tilanteessa. Siihen velvoittaa mm. laki rahanpesun torjunnasta ja terrorismin rahoittamisesta, mutta myös yritysten luontainen tarve huolehtia maineestaan – siitä, että ne itse sekä esimerkiksi toimitus- tai alihankintaketjuun kuuluvat yritykset toimivat oikein ja vastuullisesti.

Rahanpesulainsäädännön uudistuksesta on hallituksen esitys eduskunnan käsittelyssä ja
lakimuutos halutaan voimaan mahdollisimman pian. Laki velvoittaa mm. pankkeja, vakuutusyhtiöitä, kiinteistönvälittäjiä, tilitoimistoja, lakitoimistoja, perintäyhtiöitä, vuokravälittäjiä ja yli 10 000 euron käteiskauppoja tekeviä

  • tunnistamaan asiakkaansa
  • tuntemaan asiakkaan liiketoiminnan laajuuden ja laadun
  • selvittämään perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle
  • tekemään ilmoitus epäilyttävästä liiketoiminnasta

Lainmuutoksen myötä kaupparekisteriin ryhdytään keräämään tietoa yritysten taustalla olevista henkilöistä eli ns. tosiasiallisista edunsaajista. Jatkossa yritysten on ilmoitettava rekisteriin yli 25 prosenttia omistavat tai äänivaltaa käyttävät osakkaansa. Jos osakkaana on yritys, on ilmoitettava vielä tämän osakkaat, mutta sen pidemmälle ilmoitusvastuu ei mene. Aukoton kokonaiskuva yritysten edunsaajista ei välttämättä näin muodostu. Epäselväksi tosiasiallinen edunsaaja voi jäädä esimerkiksi silloin, kun yritys on osa pitkää ja monipolvista omistusketjua, jossa yritykset omistavat toisiaan.

Kone päättelee edunsaajan sekunnissa

Yritysasiakkaan liiketoiminnan tunteminen edellyttää yrityksen hallituksen jäsenten, toimialan, toiminnan laajuuden ja laadun sekä taloudellisen aseman selvittämistä. Yritysasiakkaita koskevan tiedon tarve tulee olemaan laaja. Julkisista lähteistä kaiken tämän tiedon hankinta ja yhdistely on haastavaa ja pirstaleista. Pienille laki- ja tilitoimistoille tämä on melkoinen hallinnollinen taakka ja digitaalisten palveluiden tarjoajille painajainen.

Rahanpesulain muutosesityksen perusteissakin todetaan, että kaupparekisterin lisäksi tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen kannattaa käyttää myös muita tietoja. Yritys- ja luottotietorekisterissä on jo nyt tarkempaa tietoa yritysten määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä ja yrityksen toiminnasta. Luottotietoraportit, kuten Asiakastiedon Rating Alfa, koostavat kaiken tarpeellisen tiedon liiketoiminnan tuntemisesta yhteen dokumenttiin ja sen lisäksi se on hyödynnettävissä digitaalisissa prosesseissa ja päätöksenteossa.

Olemme Asiakastiedossa tunnistaneet asiakkaiden tarpeet ja tiedämme, että henkilöresursseja ei kannata tuhlata tiedonkeruu- ja päättelytyöhön, jonka kone tekee sekunnissa. Siksi rakensimme palvelun, josta tiedot kaikkien suomalaisten yritysten tosiasiallisista edunsaajista löytyvät jo nyt.

Osalle yrityksistä edunsaajien tunnistaminen on lain sanelema velvollisuus, mutta kannattaa muistaa sekin, että myös alle neljänneksen yrityksestä omistavat henkilöt voivat yhtä lailla lyödä säröä liikesuhteisiin. Siksi kaikki yrityksen toimintaan vaikuttavat henkilöt on syytä tunnistaa.

Helena Kainulainen

Kehitysjohtaja, Suomen Asiakastieto

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi