Asiakastieto Media

Asiakastiedon CO2-laskuri demokratisoi yritysten päästölaskennan

Tiedote06.06.2023

Asiakastiedon CO2-laskuri demokratisoi yritysten päästölaskennan

EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä yhä suuremmalle osalle yrityksistä tulee velvollisuus kerätä dataa toimintansa vastuullisuudesta ja raportoida siitä säännöllisesti. Suomen Asiakastieto Oy on laajentanut ESG-palveluaan uudella päästölaskurilla, jonka avulla kaiken kokoiset yritykset voivat laskea toimintansa CO2-päästöt helposti.

Listayhtiöt ja yksityiset edelläkävijäyritykset ovat ahkerasti kehittäneet vastuullisuuteen liittyviä prosesseja, joiden avulla kerätään dataa oman toiminnan aiheuttamista päästöistä. PK-yrityksiäkin päästöjen vähentäminen kiinnostaa ja ne haluavat olla mukana toteuttamassa Suomen hiilineutraaliustavoitetta. 

”Suomella on upea tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Kun kysyimme Asiakastiedon ESG-palvelun käyttäjiltä, miten he tämän tavoitteen kokevat, niin peräti 98,2 % yrityksistä vastasi sitoutuneensa omilla toimillaan edistämään yhteisen tavoitteen saavuttamista. Meidän tehtävämme on tukea ja tarjota välineet, joilla tavoitteet saavutetaan”, kertoo Asiakastiedossa ESG-liiketoiminnasta vastaava kehitysjohtaja Riku Salminen.

Yritykset voivat vähentää päästöjään tavoitteellisesti vain, jos ne tietävät lähtötasonsa ja tunnistavat, mistä niiden tuottamat hiilidioksidipäästöt koostuvat.  Silloin ne voivat asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Myös rahoittajat ja sijoittajat tarvitsevat tietoa yritysten päästöistä ja huomioivat ne hinnoittelussa.

”Fakta on valitettavasti se, että konsulttityönä tehty päästölaskenta on useimmille yrityksille liian kallista. Laskelmien tekeminen itse on työlästä, eivätkä ne ilman riippumattoman asiantuntijan validointia välttämättä kelpaa esimerkiksi rahoittajille. Me halusimme demokratisoida CO2-laskennan eli mahdollistaa sen kaikille yrityksille”, Salminen sanoo. 

Kustannustehokas ja helppo tapa selvittää yrityksen kasvihuonekaasupäästöt

CO2-laskuri on Suomen Asiakastieto Oy:n ja OpenCO2net Oy:n yhdessä tuottama palvelu, jonka avulla yritykset voivat laskea toimintansa kasvihuonekaasupäästöt helposti. Laskuri on osa Asiakastiedon ESG-palvelukokonaisuutta ja sen kautta saadut tiedot yritys voi täydentää osaksi oman yrityksen tietoja Asiakastiedon tarjoamassa ESG-raportissa.

CO2-laskurista valitaan yrityksen toimintaan liittyvät päästölähteet ja syötetään yrityksen toimintaa koskevat tiedot. Laskurin avulla on mahdollista laskea yrityksen polttoaineiden käytöstä ja kasvihuonekaasuista aiheutuvat suorat päästöt (scope 1), ostoenergian päästöt (scope 2) sekä scope 3:sta jätteisiin ja liikematkustamiseen liittyvät päästöt.

”Laskurin käyttö on tehty helpoksi, eikä palvelua käyttävältä yritykseltä vaadita päästölaskennan asiantuntijuutta. Laskurin avulla yritys saa arvokasta tietoa omaan toimintaansa liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Luotettavan päästölaskennan avulla yritykset voivat suunnitella toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja tarjota tietoa eri sidosryhmien tarpeisiin”, sanoo OpenCO2net Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen.

CO2-laskuri on kehitetty OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan päälle perustuen kansainväliseen GHG-protokollaan. Laskurissa on hyödynnetty OpenCO2net Oy:n laajaa päästötietokantaa, joka kattaa noin 4 000 päästökerrointa. DNV on validoinut OpenCO2.net-alustan laskentamenetelmät ja tiedonkeruuprosessin OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkin validoinnin yhteydessä. Halutessaan yritys voi tilata tiedoille riippumattoman kolmannen osapuolen varmennuksen.

Lisätietoja
Riku Salminen
Palvelukehitysjohtaja 
Suomen Asiakastieto
+358 40 544 2758
riku.salminen@asiakastieto.fi 

Sari Siitonen
Toimitusjohtaja
OpenCO2net Oy 
+358 40 761 5221
sari@openco2.net

Tietoa Suomen Asiakastiedosta
Suomen Asiakastieto on yksi Suomen johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Keräämme ja jalostamme dataa ja informaatiota analysoiduiksi datamalleiksi ja tiedoksi, joita käytetään ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Palvelumme auttavat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Autamme monia eri toimialoja, joista suurimpia ovat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä palveluala.

Asiakastieto on osa pohjoismaista asiantuntijayritystä Enento Groupia, jonka liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa ja jolla on yli 400 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Konsernimme kotisivut löytyvät osoitteesta www.enento.com.

Tietoa OpenCO2net Oy:stä
OpenCO2net Oy on asiantuntijayritys, joka on kehittänyt OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan, josta löytyy kaikki työkalut yritysten tueksi ilmastotyössä. Palvelumme soveltuu yksittäisen tuotteen tai koko yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. OpenCO2.netin työkalupakkiin kuuluu yritys- ja tuotekohtaisten laskureiden lisäksi Suomen kattavin päästötietokanta, päästöseurantatyökalu, päästöskenaariotyökalu ja hiilikädenjälkilaskuri. Alustan päälle voidaan toteuttaa myös yksilöllisiä laskureita, joista Asiakastiedon kanssa yhteistyössä kehitetty Yritysten CO2-laskuri on hyvä esimerkki.

 

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804