Asiakastieto Media

Asiakastieto Group: Onnistunut vuosi takana – matka Pohjoismaissa jatkuu

Artikkeli06.03.2020

Asiakastieto Group: Onnistunut vuosi takana – matka Pohjoismaissa jatkuu

Asiakastiedon hyvä kehitys jatkui vuonna 2019, kertoo toimitusjohtaja Jukka Ruuska Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomuksessa. Pääsimme keskittymään taas täysillä asiakastyöhömme ja yhteisten toimintojemme kehittämiseen erittäin intensiivisen Asiakastiedon ja UC:n toimintojen integroimisvaiheen jälkeen. Vahvistimme tarjontaamme edelleen uudella yritysostolla, kun hankimme Norjan ja Tanskan johtavan yritystietopalvelun Proffin. Monien onnistuneiden toimien ja kovan työn lopputulos näkyy taloutta kuvaavissa luvuissa, mutta myös sisäisessä kulttuurissamme. Uudet työkaverit, toimintatavat ja tuotteet lisäsivät työn kiinnostavuutta ja intoa tekemiseen.

Voit tutustua vuosikertomukseen sijoittajasivuillamme

Asiakastiedon perustehtävänä on luottamuksen ylläpitäminen kaupankäynnissä ja sopimusten teossa. Tänä päivänä yhä useampi ostotilanne perustuu luotottamiseen. Siksi on tärkeää, että voimme tarjota luotonantajille palveluja, joilla he voivat varmistaa luotonottajien maksukyvyn. Toisaalta palvelumme estävät myös luotonottajia ylivelkaantumasta, joka on selvästi kasvava ongelma erityisesti Suomessa. Ruotsissa maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on vähentynyt hoitamamme positiivisen luottorekisterin olemassaolon aikana. Suomessa maksuhäiriöisten kuluttajien määrä puolestaan nousi ennätykselliseksi vuoden 2019 lopussa, vaikka Suomen kansantalous on elänyt kasvukautta.

Asiakastieto kehitti PSD2-maksupalveludirektiivin mukaisen pankkitilitiedon kyselyjärjestelmän, joka otettiin käyttöön syksyn aikana. Luotonottajan antaman suostumuksen jälkeen järjestelmä määrittelee hänen maksuvaransa hyödyntäen eri luotonantajilta saamiaan tietoja.

Kansantalouden tasolla velkaantuminen heikentää kotitalouksien ja yritysten kykyä sopeutua taloudellisiin haasteisiin, ja yksilötasolla velkakierre voi johtaa elämänhallinnan menettämiseen. Asiakastieto pyrkii olemaan yhteiskunnan tukena myös taloustiedon jakajana. Olemme kehittäneet nuorille suunnatun taloudenhallinnan oppimateriaalin nimeltä TarkkaFyrkka ja järjestämme yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa teemasta työpajoja Suomessa. Ruotsissa vastaava kokonaisuus on nimeltään The Bill.

Popcorn uudistaa strategian

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa kykyämme palvella pohjoismaisia asiakkaitamme. Erinomaisen asiakasyhteistyön ja kehittyvän palvelutarjonnan lisäksi olemme valmiita tekemään myös tarkkaan harkittuja yritysostoja. Kasvun vauhdittamiseksi olemme uudistamassa strategiaamme, joka julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella. Jotta strategiamme olisi toimiva ja tuloksekas, halusimme sen perustuvan mahdollisimman monipuoliseen tietoon. Työryhmään osallistui suuri joukko asiakastietolaisia. Popcornin nimellä kulkeva strategiaprosessimme on ollut mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä matka meille kaikille mukana olleille.

Edelläkävijä palveluiden kehittämisessä

Uusien palvelujen kehittäminen on oleellinen osa kasvustrategiaamme. Hyvän markkina-asemamme ja vahvan osaamisemme ansiosta meillä on ylivoimaista kykyä nykyisten palvelujen kehittämiseen kuin myös uusien palvelujen innovointiin ja viimeisimpien teknologioiden hyödyntämiseen. Entistä kattavampi data ja suuremmat volyymit mahdollistavat myös entistä laadukkaampien palvelujen tuottamisen tehokkaasti. Palvelukehityksessä tavoitteemme alkaneelle vuodelle ovatkin selvästi mennyttä vuotta korkeammalla. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, omistajiamme ja kumppaneitamme luottamuksesta sekä hyvästä yhteistyöstä vuonna 2019. Tästä on hyvä jatkaa.

Jukka Ruuska
Toimitusjohtaja

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804