Asiakastieto Media

Asiakastieto Group: Yritysten maksuhäiriöihin lisämerkintä koronaepidemiasta

Tiedote02.04.2020

Asiakastieto Group: Yritysten maksuhäiriöihin lisämerkintä koronaepidemiasta

Asiakastieto alkaa kirjata yritysten maksuhäiriömerkintöjen yhteyteen lisätietoa siitä, että merkintä on koronaepidemian aiheuttama. Näin luottotiedot antavat kattavamman kuvan maksukyvyttömyyden perusteesta ja kestosta.

Koronaepidemia ja sen vaikutusten rajoittamiseen tähtäävät toimet ovat monin tavoin vaikeuttaneet yritystoimintaa useilla toimialoilla. Ennen epidemiaa hyvässäkin kunnossa olleiden yritysten elinkelpoisuus on kassavirran tyrehtyessä uhattuna ja heikommilla yrityksillä kassa tyhjenee vielä nopeammin.

”Nyt on tärkeää toimia päättäväisesti, jotta mahdollisimman moni tilapäisestä maksukyvyttömyydestä johtuva konkurssi tai yritystoiminnan lopettaminen pystytään välttämään. Niiden hinta on yrittäjälle kohtuuttoman korkea. Kun aikanaan pääsemme poistamaan rajoituksia, tarvitsemme jokaista yritystä, jotta taantuman vauriot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi”, korostaa toimitusjohtaja Jukka Ruuska Asiakastieto Groupista.

Koronaepidemia ei toistaiseksi näy konkurssihakemusten määrässä, mutta Ruuska ennakoi yritysten maksukyvyttömyyden lähiaikoina yleistyvän. Asiakastieto seuraa tilannetta tarkasti ja raportoi mm. konkurssihakemusten määrää ja muuta kehitystä nopeasti kuvaavaa dataa viikoittain.

”Kannamme tilanteesta suurta huolta. Ymmärrämme, että Asiakastiedon luottokelpoisuusluokituksilla ja yksittäisillä luottotietomerkinnöillä on suuri ohjaava merkitys yrityksiä koskevassa päätöksenteossa. On meidän velvollisuutemme huolehtia, että kaikilla yrityksillä on käytössään kattavasti luotettavaa tietoa, jonka perusteella ne voivat tunnistaa ja hallita tavarantoimittajiinsa, alihankkijoihinsa ja asiakkaisiinsa liittyvät riskit. Tieto on luottamuksen peruskivi”, Jukka Ruuska jatkaa.

Maksuhäiriötieto tarvitaan luottopäätöksiin

Suomen Yrittäjät ry on esittänyt luottotietolakia muutettavaksi niin, että pk-yrityksille ei rekisteröitäisi maksuhäiriömerkintöjä, jos maksun laiminlyönti on aiheutunut koronaviruksesta. Asiakastiedon mukaan tällainen muutos vaarantaisi koko yrityksiä koskevan rahoitusjärjestelmän toimivuuden.

”Tässä tilanteessa esimerkiksi ravintolan tai hotellin maksukyvyttömyys voi olla tilapäistä ja johtua siitä, että toiminta on hallituksen määräyksellä keskeytetty. Luotonantajien täytyy kuitenkin saada tieto, jos tämä tilapäinen kassavirran katkeaminen johtaa siihen, ettei yritys pysty maksamaan laskujaan”, Jukka Ruuska analysoi.

”Jos luotottajalla tai laskuttajalla ei ole tuoretta ja mahdollisimman kattavaa tietoa voi rahoituspäätös jäädä tekemättä. Tiedon jakamatta jättämisellä ei luoda luottamusta, vaan sillä, että lisätään läpinäkyvyyttä. Kun päätöksentekijällä on käytettävissään mahdollisimman kattava ja tuore tieto, voi hän tehdä perusteltuja päätöksiä. Se on kaikkien yritysten ja yrittäjien etu.”

Asiakastieto huomioi poikkeusolot häiriömerkinnöissä

Asiakastieto Group valmistelee rekisterimuutosta, jolla yritysten maksuhäiriömerkintöjen yhteyteen rekisteröidään tietyllä aikavälillä lisämerkintä kertomaan, että maksukyvyttömyys liittyy koronaepidemiaan.

”Lisämerkinnän käyttöönotto vahvistaa luottamusta ja laajentaa tietopohjaa, jolla yrityksiä koskevia luottopäätöksiä jatkossa tehdään. Rakennamme parhaillaan kanavaa, jolla yritykset pystyvät meille ilmoittamaan, että häiriö johtuu koronaepidemiasta”, Jukka Ruuska kertoo.

Yli puolet yritysten maksuhäiriömerkinnöistä on ulosoton estemerkintöjä ja yksipuolisia velkomustuomioita, joita prosessin pituuden vuoksi alkanee koronaepidemian perusteella tulla Asiakastietoon rekisteröitäväksi aikaisintaan heinä-elokuussa. Huomattavasti nopeammin alkaa kertyä ns. trattaperinnästä kertovia merkintöjä. Lisätieto voidaan merkitä kaikkiin yritysten häiriötyyppeihin.

”Meillä on hyvä keskusteluyhteys trattaperintää harjoittaviin velkojiin ja perintäyhtiöihin. Olemme heihin yhteydessä ja keskustelemme trattaperinnän toimintatavoista niin, että ne mahdollisimman hyvin tukisivat yritystoiminnan jatkumista yli tämän vaikean ajan”, toimitusjohtaja Jukka Ruuska kertoo.

Maksuvaikeuksissa olevien yritysten kannattaa aina olla viipymättä yhteydessä rahoittajiin ja tavarantoimittajiin muihin kumppaneihinsa. Kun yritys on itse aktiivinen, maksuehdoista voidaan usein vielä sopia ja maksuhäiriömerkintä välttää.

Lisätietoa: Toimitusjohtaja Jukka Ruuska, puh. 050 1732, jukka.ruuska@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi