Asiakastieto Media

Asiakastieto laajentaa yritysten edunsaajatietoa

Uutinen27.03.2020

Asiakastieto laajentaa yritysten edunsaajatietoa

Yritysten on ilmoitettava ns. tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka joko omistaa yrityksen suoraan tai välillisesti (yli 25 %) tai muuten käyttää siinä vastaavaa määräysvaltaa. Toistaiseksi ilmoituksia on tehty odotettua vähemmän. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan (23.3.2020 mennessä) noin 30 000 osakeyhtiötä tai osuuskuntaa on ilmoittanut tietonsa rekisteriin ja rekisteröityjä edunsaajia on noin 42 000.

Yritysten tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen ja tunteminen on esimerkiksi pankeille erittäin tärkeä rahanpesulaissa säädetty velvollisuus. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön velvoitteiden laiminlyönneistä on kansainvälisesti langetettu jopa satojen miljoonien eurojen seuraamusmaksuja.

Asiakastieto on jo vuosien ajan kerännyt ja jakanut osakeyhtiöiden omistajatietoja käytettäväksi esimerkiksi luottoriskien arviointiin. Omistustietoja käytetään myös edunsaajien tunnistamiseen ja rahanpesulain mukaisten tuntemisvelvoitteiden täyttämiseen. Asiakastieto on päättänyt investoida merkittävästi lisää omistustietojen hankintaan ja päivittämiseen, jolloin omien edunsaajatietojemme laatu ja kattavuus parantuvat.

”Kaupparekisteriin kerättävän edunsaajatiedon kattavuus on tässä vaiheessa vielä kysymysmerkki. Tiedon käyttämisessä on huomioitava, että yritysten itsensä ilmoittamana se ei ole ns. julkisesti luotettavaa, kuten muut kaupparekisterin tiedot, mutta se täydentää hyvin tarjoamiamme tietoja”, kertoo kehitysjohtaja Jyrki Korhonen Asiakastiedosta.

”Asiakkaamme pystyvät jatkossa myös uudella tavalla vertailemaan asiakasyrityksensä heille tai kaupparekisteriin ilmoittamaa sekä Asiakastiedon tarjoamaa tietoa edunsaajista, jolloin kokonaisuudesta tulee entistä luotettavampi.”, Korhonen jatkaa.

Uudet tiedot Asiakastiedon palveluun 1.4.2020

Asiakastieto on saanut Patentti- ja rekisterihallitukselta käyttöluvan kaupparekisterin edunsaajatiedon jakamiseksi sopimusasiakkailleen, joilla on tiedoille lain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä) mukainen käyttötarkoitus. Asiakkaiden jatkuvaan käyttöön uudistettu Tosiasiallinen edunsaaja -palvelu avataan toukokuussa, mutta pyynnöstä kaupparekisterin tiedot voi saada käyttöönsä jo 1.4.2020 lukien.

”Kaupparekisteriin edunsaajatietonsa joutuvat ilmoittamaan vain osakeyhtiöt ja osuuskunnat, mutta Asiakastiedon omasta edunsaajapalvelusta saa tiedot kaikista yhtiömuodoista. Kannustamme kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia ilmoittamaan edunsaajatietonsa kaupparekisteriin. Sillä tavoin rakennamme yhdessä luottamusta liiketoimintaan ja edesautamme sääntelyn noudattamista.”, Jyrki Korhonen kokoaa.

LUE LISÄÄ asiakkaan tunnistamisen palveluistamme

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi