Asiakastieto Media

Datan jakaminen vahvistaa luotonannon vastuullisuutta

Artikkeli01.02.2023

Datan jakaminen vahvistaa luotonannon vastuullisuutta

Luottotietolaki muuttui viime vuonna niin, että maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun tieto maksusta on rekisteröity Asiakastiedon luottotietorekisteriin. Joulukuun alussa rekisteristä poistui kerralla 18 600 henkilöä, joiden kaikki velat oli maksettu. Maksuhäiriöistenhenkilöiden kokonaismäärä siis pieneni, mutta ylivelkaantuminen valitettavasti jatkuu. Samoille maksuhäiriöisille henkilöille kasautuu entistä enemmän merkintöjä, ja uusiakin henkilöitä rekisteriin tulee entistä enemmän.

Heikentyneet talouden näkymät, inflaatio, korkojen nousu ja sähkön hinta aiheuttavat yhä useammalle kuluttajille haasteita. Luottotietolain muutos voi vaikuttaa osaan kuluttajista niin, että laskujen ehkä annetaan mennä perintään ja jopa maksuhäiriöksi asti, koska myöhemmin maksamalla merkinnät kuitenkin saa pois. Elämä maksuhäiriön ja puhtaiden luottotietojen välisessä tilassa voi olla yhä useammalle jatkossa arkipäivää, koska maksuhäiriötä ei välttämättä koeta enää samanlaisena pelotteena kuin aikaisemmin. 

Rahoittajien ja palveluntarjoajien näkökulmasta luottotietolain muutos ei siis ainakaan helpota riskienhallintaa. Maksuhäiriötieto on edelleen kriittinen tieto, ja entistä olennaisempaa on tunnistaa mahdolliset maksuviiveet mahdollisimman varhain.

Luotonantajien kannattaakin alkaa entistä perusteellisemmin hyödyntää omaa maksuviivetietoaan ja pyrkiä yhdessä huolehtimaan siitä, että tietoa kuluttaja-asiakkaan taloudesta on vastuullisten päätösten tueksi yhteisesti käytettävissä.

Oikeudellisen prosessin kautta maksuhäiriömerkinnät tulevat rekisteriin vasta kuukausien päästä erääntymisestä. Entistä merkittävämpään rooliin nousevatkin nykytilanteessa ne kuluttajaluottohäiriötiedot, jotka eivät vaadi oikeudellista päätöstä. Jos velka on ollut hoitamatta vähintään 60 päivää, ja velkoja ilmoittaa siitä Asiakastiedolle, on tieto käytettävissä asiakkaillemme jopa seuraavana päivänä. Näitä merkintöjä rekisteröimme vuosittain useita kymmeniä tuhansia.

Luotottajien pelikenttä on siis muuttunut. Aikaisemmin tiedot kuluttajaluottoihin liittyvistä maksuviiveistä on ehkä haluttu pitää omana tietona mahdollisimman pitkään. Enää näin ei ole. Mitä kattavammin ja nopeammin kaikki luotonantajat ilmoittavat luottotietorekisteriin maksuviiveistä, eli kuluttajaluottohäiriöistä, sitä kattavampi hyöty siitä on kaikille toimijoille ja myös kuluttajalle itselleen.  Ihmisten ylivelkaantuminen ei ole varmasti kenenkään intressi.

Lue lisää: Henkilöiden luottotiedot, luottoluokitukset ja väestötiedot

Riitta Sipilä
Product Owner, Asiakastieto

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi