Asiakastieto Media

Erot naisten ja miesten johtamien yritysten tuloksissa ovat hyvin pieniä

Uutinen18.02.2016

Erot naisten ja miesten johtamien yritysten tuloksissa ovat hyvin pieniä

Suomen Asiakastieto Oy:n tänään tekemän selvityksen mukaan kaikista 115 000 Suomessa toimivasta osakeyhtiöstä 18 prosentilla on toimitusjohtajana nainen. Selvityksen mukaan toimitusjohtajan sukupuoli ei kuitenkaan ole merkityksellinen tekijä osakeyhtiön tuloksenteon kannalta.

”Miesten johtamista yrityksistä hieman suurempi osa kuuluu luokituksen perusteella vahvoihin yrityksiin. Toisaalta suuren riskin yritysten joukossa eroa miesten ja naisten johtamien yritysten välillä ei ole käytännössä lainkaan”, kokoaa varatoimitusjohtaja Heikki Koivula Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnusluvuissa havaittavissa olevia pieniä eroja selittää osaltaan se tosiasia, että miesten johtamat yritykset ovat tyypillisesti suurempia kuin naisten johtamat.

”Yli kymmenen miljoonan liikevaihtoa tekevistä tai toisaalta yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä vain kymmenesosaa johtaa nainen. Vastaavasti 200-400 tuhannen euron liikevaihtoluokassa naisjohtajien osuus kipuaa jo viidennekseen”, Koivula vertailee.

Selvitys toteutettiin analysoimalla Suomen Asiakastieto Oy:n yritystietokannasta kaikki aktiiviset osakeyhtiöt (oy) ja julkiset osakeyhtiöt (oyj). Yhtiöt jaoteltiin toimitusjohtajan sukupuolen perusteella kahteen ryhmään, joista tehtiin taloudellinen analyysi Asiakastiedon MyyntiOptimi-palvelulla.

Oheisista raporteista voit itse tutkia tarkemmin esimerkiksi sitä, millä toimialoilla, missä maakunnissa tai kaupungeissa naisjohtajia on eniten.

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi