Asiakastieto Media

Kuluttajien maksuhäiriöissä vaikea vuosi: tuomiomerkinnät lisääntyivät ja summat kasvoivat

Tiedote09.01.2019

Kuluttajien maksuhäiriöissä vaikea vuosi: tuomiomerkinnät lisääntyivät ja summat kasvoivat

Vuonna 2018 kuluttajille rekisteröitiin noin 1,6 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää. Kokonaismäärä laski 5 prosentilla, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että suomalaisten velkaantumisongelmat eivät suinkaan ole helpottaneet. Asiakastieto Groupin henkilöluottotietorekisterissä on nyt ennätykselliset 382 000 maksuhäiriöistä henkilöä eli 7 700 enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimäärin jokaisella rekisteröidyllä on 15 maksuhäiriömerkintää.

”Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa, vaikka yleinen taloudellinen kehitys on myönteinen ja työllisyyskin paranee. Nyt tarvitaan nopeita ja konkreettisia toimia, jotta ylivelkaongelman laajeneminen saadaan pysähtymään. Esimerkiksi Ruotsissa kehitys on aivan päinvastainen. Siellä maksuhäiriöisiä henkilöitä on entistä vähemmän. Kattava positiivisen tiedon hyödyntäminen on siellä auttanut”, korostaa liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupista.

Kuvan suomalaisten velkaongelmasta saa tutkimalla käräjäoikeuksien antamia velkomustuomioita, joiden lisääntyminen lähes viidenneksellä (18 %) on Jouni Muhosen mukaan erittäin huolestuttavaa. Tilannekuva tarkentuu, kun tarkastellaan kulutusluottojen hakijoiden tilannetta Asiakastiedon ylläpitämän positiivisen tiedon jakamisjärjestelmän* perusteella.

”Uutta luottoa hakevilla kuluttajilla on entistä enemmän velkaa. Positiivista tietoa vaihtavilta yrityksiltä uutta luottoa 2018 hakeneilla kuluttajilla oli tyypillisesti muita kuluttajaluottoja 6 500 euron edestä. Summa oli vuodessa kasvanut kolmanneksella”, Jouni Muhonen kertoo.

Käytännössä tämä tilastotieto vahvistaa yleisen havainnon siitä, että kuluttajat viivyttävät velkakorttitalonsa kaatumista maksamalla vanhoja luottoja uusilla.

”Uusi luotto on silloin kaikille osapuolille kuin venäläistä rulettia. Yhteisen edun mukaista on, että luottopolitiikkaan ja riskinhallintaan kiinnitetään erityishuomiota”, Jouni Muhonen toteaa.

Nuorissa on tulevaisuus – vanhukset velkaantuvat vauhdilla

Ikäluokittain tarkasteltuna maksuhäiriöissä on kaksi erisuuntaista trendiä: nuorimmissa aikuisikäluokissa tilanne paranee, mutta senioreissa kehitys on päinvastainen. Alle 20-vuotiaita maksuhäiriöisiä on nyt 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 20-24-vuotiaissakin joukko on aavistuksen pienentynyt. Nuorten maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on vähentynyt jo kuusi vuotta.

”Yritykset ovat kiristäneet luottopolitiikkaansa, kun muutamia vuosia sitten havaittiin nuorten aikuisten riskin kasvu. Tämä yhdessä koulutuksen ja taloudellisen tietoisuuden lisäämisen kanssa on auttanut kääntämään kehitystä. Sama kehitys pitäisi pystyä juurruttamaan muihinkin ikäluokkiin”, Jouni Muhonen huomioi.

Sen sijaan eläkeikäisten ryhmässä maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa nopeasti. Nyt jo lähes 34 500 yli 65-vuotiaalla on maksuhäiriömerkintä ja joukko on vuodessa kasvanut yhdeksällä prosentilla.

*Tutustu Asiakastieto Groupin ylläpitämään positiivisen luottotiedon kyselyjärjestelmään:
https://www.asiakastieto.fi/web/fi/positiivinen-tieto.html

Maksuhäiriöisten aikuisten osuudet maakunnittain 2016-2018 löytyvät liitetiedostosta.


Lisätietoa: Liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen, puh. 010 270 7408, jouni.muhonen@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804