Asiakastieto Media

Luottolista: Vastuullinen yritys tuottaa paremmin ja kiinnostaa sijoittajaa

Artikkeli15.02.2018

Luottolista: Vastuullinen yritys tuottaa paremmin ja kiinnostaa sijoittajaa

Vastuullisuus on painava tekijä, kun suuret sijoittajat etsivät uusia kohteita salkkuihinsa. Asiantuntijoiden mukaan tuotoista ei tarvitse tinkiä, sillä vastuullisuus näkyy usein myös viivan alla hyvänä tuloksena.

Niin suuret institutionaaliset sijoittajat kuin enenevässä määrin myös piensijoittajat pyrkivät nykyään sijoittamaan vastuullisesti. Tavallisesti vastuullisuus tarkoittaa joidenkin sijoituskohteiden aktiivista välttämistä tai sijoittamista kohteisiin, jotka tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisiin globaaleihin ongelmiin.
OP Varallisuudenhoidossa vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Mika Leskinen kertoo, ettei vastuullisuusnäkökohtien mukaan tehty sijoituskohteiden valinta suinkaan tarkoita tuotoista luopumista - tilanne on oikeastaan päinvastainen.
– Useiden tutkimusten mukaan vastuullisesti toimivien yritysten tuotot ovat parempia kuin vähemmän vastuullisten yritysten tuotot. Vastuullinen sijoittaja tarkastelee yrityksille relevantteja vastuullisuusasioita, jotka voivat realisoituessaan vaikuttaa yrityksen tulokseen tulevaisuudessa positiivisesti tai negatiivisesti, Leskinen selvittää.
Tässä mielessä vastuullinen sijoittaminen eroaa eettisestä sijoittamisesta, jossa sijoittajalla on omia näkemyksiään toimialoista ja yrityksistä, joihin hän ei omista eettisistä lähtökohdistaan halua sijoittaa. Eettinen sijoittaja on lähtökohtaisesti valmis luopumaan pienestä osasta tuottojaan.

Kaiken toiminnan kivijalka

OP Varallisudenhoidossa vastuullista sijoittamista on kehitetty järjestelmällisesti kymmenen vuoden ajan. Se tukee kaikkea yhtiön sijoitustoimintaa, lukuun ottamatta indeksirahastoja, joissa arvopaperit valitaan indeksin koostumuksen mukaisesti.
Sijoittajia kiinnostaa, miten sijoituskohteen toiminta vaikuttaa sen sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin ja niiden kulutuskäyttäytymiseen, muihin omistajiin sekä ympäristöön.
– Kyse on myös siitä, minkälaisten yritysten kanssa muut yritykset ja yksityishenkilöt haluavat harrastaa liiketoimintaa. Tätä kautta asialla on vaikutusta yritysten tuloksiin ja pörssikursseihin sekä tätä kautta sijoittajien saamiin tuottoihin, Mika Leskinen pohtii.
Lainsäädäntökin on tiukentunut. Mikäli yritys toimii esimerkiksi ympäristöä tuhoavasti, niin siitä voi seurata suuriakin sanktioita.

Myy tai muuta toimintaa

Leskinen kertoo, että vastuullisuusasiat ovat esillä vuosittain sadoissa yritystapaamisissa. Se on tiedonhankintaa ja sijoituskohteen tavanomaista analysointia. OP Varallisuudenhoidossa vältetään tiettyjä sijoituskohteita, mutta toisiin panostetaan aktiivisesti.
– Positiivinen arvottaminen on prioriteetti. Pyrimme valitsemaan vastuullisuusnäkökulmasta katsoen hyviä yrityksiä, ja jos yrityksellä on ongelmia vastullisuuasioiden kanssa, niin yrityksen käytäntöihin voidaan yrittää vaikuttaa.
Taustalla vaikuttavat myös kansainväliset normit, kuten OECD:n ohjeet. Arvioinnissa käytetään ulkopuolista kansainvälisten normien seurantaa tekevää konsulttia, Leskinen kuvaa.
OP varallisuudenhoidossa on tuhansittain sijoituksia eri yrityksissä ympäri maailmaa, ja jos näiden joukosta löytyy todennettavasti normeja rikkova yritys, niin vaihtoehtoja on kaksi.
– Joko myymme yrityksen ja laitamme sen poissulkulistalle tai sitten yritämme vaikuttaa kyseiseen yritykseen asian korjaamiseksi.

Hiiliyhtiöt lähes pannassa

Yhtiön periaatteet yksiselitteisesti kieltävät sijoittamasta aktiivisesti tietynlaisiin yrityksiin, kuten kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yrityksiin.
– Tietyntyyppisiin hiiliyhtiöihin ja kansainvälisten normien rikkojiin emme myöskään sijoita. Jos kaivosyhtiön liikevaihdosta yli yksi neljäsosa tulee energiantuotantoon tarkoitetun kivihiilen louhinnasta, niin se joutuu sulkulistalle, Leskinen linjaa.
Toisin sanoen, sulkulistalle voi joutua kahdesta syystä. Joko yhtiö toimii tietyssä kategoriassa tai kansainvälisten normien vastaisesti. Sinänsä sulkulistalle joutuva yritys voi valmistaa aivan laillisia tuotteita, mutta kaikkien yritysten tapa toimia ei aina kestä kriittistä tarkastelua.

Tuoton suhteen ei kompromisseja

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen analyytikko Tiina Landau kertoo, että vastuullisessa sijoittamisessa on eri toimintatapoja, kuten tiettyjen sijoituskohteiden suosiminen tai välttäminen sekä enemmän tai vähemmän suora vaikuttaminen sijoituskohteiden toimintaan.
– Vältämme muun muassa tupakanvalmistajia ja kivihiilen louhintaa harjoittavia yhtiötä sekä niitä sähkö- ja energiayhtiöitä, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia syntyy kivihiiltä hyödyntämällä, Landau sanoo.
Ilmarinen välttää myös yhtiöitä, jotka järjestelmällisesti rikkovat ihmisoikeuksiin tai työelämäoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä normeja tai jotka ovat mukana ydinaseiden, rypälepommien ja henkilömiinojen valmistuksessa.

Ääni kuuluu yhtiökokouksissa

Suuret sijoittavat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan kansainvälisiä normeja rikkoviin sijoituskohteisiin. Jos vaikuttaminen ei tuota tulosta, niin yhtiön osuutta sijoitussalkussa aletaan vähentää.
– Vaikuttaminen voi tarkoittaa suoria yhteydenottoja tai ongelmien nostamista esiin yhtiökokouksissa, ja etenkin kotimaassa myös toimintaa listattujen yhtiöiden nimitystoimikunnissa.
Kansainvälisellä tasolla vaikuttamisella pyritään edistämään muun muassa ilmastoraportointia, siinä yhteistyötä tehdään norjalaisten ja ruotsalaisten yritysten kanssa.
– Pohjoismainen yhteistyö takaa keskustelulle suuremman painoarvon.
Suurimmat vaikutukset on nähty CDP:tä eli hiilidioksidipäästöjä koskevassa raportoinnissa, jossa sijoittajien näkemyksille on selvästi annettu painoarvoa, Landau kuvaa.
Raportoinnin vaikutus on kaksivaiheinen: ensin yritys aloittaa raportoinnit ja sen jälkeen konkreettiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastoasiat kaikilla kärjessä

Jokaisella sijoittajalla on oma vastuullisuuspolitiikkansa. Yhteisiä nimittäjiä ovat kuitenkin ilmastoasiat ja vaatimus kansainvälisten normien noudattamiseen. Landaun mukaan vastuullinen sijoittaminen ja eettinen sijoittaminen kulkevat käsi kädessä, mutta eettisessä sijoittamisessa korostuu pikemminkin välttäminen kuin aktiivinen vaikuttaminen. 

– Vastuulliseen sijoittamiseen eivät kuulu tuoton suhteen tehtävät kompromissit, kun taas eettinen sijoittaja on valmis tyytymään vähäisempään tuottoon.
Landau korostaa, että vastuullisten sijoituskohteiden suosiminen tarkoittaa sijoittamista kestävän kehityksen yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.
– Tyypillisimmillään tällaisia yrityksiä ovat uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa kehittävät yritykset tai lääkevalmistajat, joilla on esitettävänään maailman väestön hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Nämä ratkaisut mahdollistavat yrityksille markkinoiden kehitystä nopeamman kasvun, Landau toteaa.
Ilmarisen on tarkoitus kaksinkertaistaa tämänkaltaisista kohteista saatava liiketoimintansa vuoteen 2020 mennessä.
- Olemme määritelleet vastuullisuuden yhdeksi yrityksen arvoista. Se tukee myös myös liiketoimintaamme. Vakuutuksenottajille voimme kertoa, että toimintamme ei muodosta riskiä eläkevarojen tulevalle tuotolle, Landau linjaa.

Raportointi vaihtelee

OP Varallisuudenhoidon Mika Leskinen kertoo, että kohdeyritysten vastuullisuus- ja ympäristöraportointikäytännöt vaihtelevat suuresti.
– Raporteissa ei tavallisesti ole erityistä määrämuotoa, vaan mallikehikosta huolimatta kysymyksiin voi vastata monella eri tyylillä. Vielä on tehtävä työtä sen eteen, että raporteissa vertailtaisiin samoja asioita yhteneväisten mittatikkujen mukaan, Mika Leskinen toivoo.
Tärkeintä kuitenkin on, että yritykset huomaavat tiedolle olevan kysyntää ja käyttöä, ja että tietoa voidaan hyödyntää omassakin toiminnassa.
Asiat kehittyvät. Vastuullisuustutkimusten tuottamiseen on tullut palveluntarjoajia, jotka reittaavat ammattimaisesti yrityksiä sen mukaan miten nämä hoitavat ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasiansa.
– Analysoijat käyttävät hyväkseen hyvin voimakkaasti yritysten tuottamia raportteja, vaikka ne eivät olekaan yhteismitallisia. Analysoinnin jälkeen sijoittajien on helpompi verrata yrityksiä keskenään.
Leskisen mukaan raportoinnissa on tärkeää laatu, se että on mietitty mitä raportoidaan ja mitkä asiat ovat relevantteja vastuullisuuden arvioimisen kannalta.
Mutta millaisia ovat ei-vastuullisesti toimivat yritykset? Leskinen nostaa esille esimerkiksi ympäristöä turmelevat yritykset, joiden toiminta yleensä paljastuu ennen pitkää.
Toimintatapa kertoo, että yritykset tavoittelevat pelkästään voitonmaksimointia lyhyellä tähtäimellä.
– Raportointi ei tee yrityksestä vastuullista. Vastuullisesti toimiva yritys miettii, miten vastuullisuuden periaatteet integroidaan yrityksen strategiaan. Vasta silloin kun nämä kaksi asiaa on yhdistetty, voidaan odottaa hyviä tuloksia, Mika Leskinen tiivistää.


Teksti: Matti Valli Kuva: Paavo Lehtonen

Artikkeli on julkaistu Luottolista-lehdessä 5/2017.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi