Asiakastieto Media

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat paikallista asiantuntemusta metsänomistajille

Artikkeli19.06.2018

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat paikallista asiantuntemusta metsänomistajille

Metsänhoitoyhdistykset valvovat metsänomistajien etuja ja tuottavat heille suunnattuja palveluita. Yhdistykset voivat auttaa metsänomistajia esimerkiksi tilan arvon määrittämisessä tai veroilmoitusten teossa. Metsätalouden kokema noususuhdanne on lisännyt paikallisen asiantuntemuksen merkitystä niin kauppa- kuin sukupolvenvaihdokseen liittyvissä tilanteissa.
Asiakastiedon kehittämät Kiinteistötietopalvelut tarjoavat monipuolista tietoa kiinteistöistä raporttien ja karttapalveluiden muodossa. Tällä hetkellä yhtiö tarjoaa 40 metsänhoitoyhdistykselle kiinteistötietopalveluita, joiden avulla yhdistykset voivat paremmin palvella jäseniään.
Kiinteän yhteistyön tuloksena Asiakastieto on huomioinut toiminnan erityistarpeet ja luonut Metsänhoitoyhdistyksille uusia palveluita. ”Asiakastieto on ollut aktiivinen ja ketterä kumppani. Metsänhoitoyhdistysten tarpeet eroavat muista toimijoista, ja esimerkiksi kiinteistötiedoissa karttatulosteen merkitys on ollut tärkeässä asemassa”, kertoo Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen.
Asiakastiedon kiinteistötietopalveluista yhdistykset saavat kaiken tarvittavan tiedon lähimetsien kauppahinnoista palstojen tarkkoihin sijainteihin. ”Yhteistyön puitteissa kehitetään myös yhdistysten jäsenrekistereitä voimaan astuva tietosuoja-asetus huomioiden”, lisää Tiainen.

Lisätietoa Kiinteistötietopalveluista

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804