Asiakastieto Media

Mikä EU-taksonomia? Näin se vaikuttaa rahoittajiin ja muihin yrityksiin

Uutinen14.01.2022

Mikä EU-taksonomia? Näin se vaikuttaa rahoittajiin ja muihin yrityksiin

EU-taksonomian tavoitteena on antaa rahoittajille tietoa vastuullisista sijoituskohteista ja tarjota yhtenäinen ohje kestävyydestä.

EU-taksonomia tulee monelle yritykselle tänä vuonna tutuksi, sillä ensimmäinen tekninen osa eli säädös ilmastovaikutuksista astui voimaan tammikuun alussa. Lisäksi ympäristötavoitteita koskevia kriteerejä on odotettavissa vielä kevään tai kesän aikana.

Taksonomia vaikuttaa suoraan yli 500 henkeä työllistäviin pörssiyrityksiin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, joiden tulee jatkossa raportoida taksonomian edellyttämiä tietoja toiminnastaan. 

Asetuksen tavoitteena on ohjata rahoitusta kestäviin investointeihin ja antaa yhtenäiset ohjeet siitä, mitä kestävyys tarkoittaa eri toimialoilla. Alkuvaiheessa mukaan on valikoitunut toimialoja, joiden toimintaa parantamalla on saavutettavissa Euroopan laajuisesti suurin ilmastohyöty. Näitä ovat muun muassa energiantuotanto, jätehuolto, kiinteistöliiketoiminta ja logistiikka.

Ideaalitilanteessa rahoittajat pystyvät aiempaa paremmin tunnistamaan kestäviä sijoituskohteita. Pankit ja muut rahoittajat haluavat seuloa asiakkaidensa joukosta vastuullisesti toimivat yritykset, sillä rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet vähentävänsä merkittävästi sijoitus- ja yritysluottosalkkujensa hiilijalanjälkeä lähivuosina.

Taksonomian kriteerien noudattaminen pitäisi puolestaan näkyä yrityksille edullisempina rahoitusehtoina. 

– Taksonomia-asetuksen yhtenä tarkoituksena on nimetä, kuinka suuri osa yritysten liiketoiminnasta on vastuullista ja kestävää, kiteyttää Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Hänen mukaansa raportoinnin yksityiskohtiin liittyy vielä kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on kriteerien mittaaminen. Ensimmäisiä ohjeita taksonomiaraportointiin on jo kuitenkin saatavilla.

– Käytännön toteutus on jäänyt hieman epäselväksi ja toivomme siihen EU:lta täsmennyksiä. Tämä on oppimisharjoitus kaikille, Kamppi jatkaa.

Pk-yritysten on syytä herätä

EU-taksonomiaa on kritisoitu Suomessa siitä, että myös taksonomian vaikutukset ovat jääneet epäselviksi. Pelkoa on herättänyt muun muassa EU-sääntelyn rooli metsien käyttöä koskevissa kysymyksissä. 

Komission ehdotusta ilmastokriteereiksi vastusti 13 maata, Suomi mukaan lukien. Euroopan neuvosto hyväksyi kuitenkin luokittelun ilmastokriteereistä joulukuussa.

Vaikka EU-taksonomia vaatii toimenpiteitä ensisijaisesti rahoituslaitoksilta ja pörssiyrityksiltä, myös pk-yritysten kannattaa ottaa vastuullisuus osaksi liiketoiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa.

Monet suuret yritykset edellyttävät nimittäin kumppaneiltaan jatkossa tarkempaa vastuullisuusraportointia. Tämä on näkynyt myös Asiakastiedon tuottaman Vastuullisuusraportin ja muun vastuullisuustarjooman kysynnässä. Palvelun avulla pystyy selvittämään reaaliaikaisesti jokaisen yrityksen taustat.

Pahimmillaan puutteet vastuullisuudessa voivat olla lainansaannin este. LUE LISÄÄ

 

FAKTA: Vastuullinen yritys

Asiakastieto julkaisee yritysten vastuullisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa osoitteessa: vastuullinenyritys.fi

Asiakastiedon Vastuullisuusraportista on saatavilla tiedot kaikista suomalaisista yrityksistä. Raportista löytyy ESG-tietojen lisäksi yritykselle mahdollisesti langetetut rikostuomiot, seuraamusmaksut ja laiminlyöntimaksut.

Asiakastieto kerää yritysten vastuullisuustietoa julkisista ja yksityisistä lähteistä.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi