Asiakastieto Media

Mitä, onko unelmien koti lentomelualueella?!

Uutinen05.03.2021

Mitä, onko unelmien koti lentomelualueella?!

Täsmällinen ja ajantasainen tieto on tärkeä osa asuntokauppaa. Laki kiinteistöjen ja huoneistojen välityksestä määrittää, millaisia tietoja kiinteistönvälittäjän täytyy selvittää kohteesta ja esitellä ostajakandidaateille.

Välityskäytäntöjä ohjaa myös Hyvän välitystavan ohje. Siinä on kyse alan pelisäännöistä ja ohjeeseen on koottu asiat ja tiedot, jotka kiinteistönvälittäjän on selvitettävä kohteesta.

Kun välittäjä saa toimeksiannon omakotitalon myynnistä, tulee hänen selvittää mm.

  • lainhuutotiedot eli omistajatiedot
  • kiinteistön rajat ja pinta-ala
  • kiinteistöön liittyvät oikeudet ja rasitteet, kuten tieoikeudet
  • panttaustiedot eli se, kohdistuuko kohteeseen kiinnityksiä
  • mahdolliseen vuokrasopimukseen liittyvät tiedot

 

– Ilman näitä tietoja ei pysty tekemään kiinteistökauppaa, kehitysjohtaja Vesa Arjovuo Asiakastiedosta tiivistää.

Myös rahoituksen myöntävän pankin on selvitettävä näitä tietoja, jotta se voi ottaa myytävän kohteen vakuudeksi.

Perehdy kohteen ympäristöön!

Kiinteistönvälittäjän täytyy perehtyä myös myyntikohteen ympäristöön. Sillä voi olla suuri vaikutus kiinteistön arvoon ja kiinnostavuuteen. Hyvä välitystapa edellyttää selvitystä mm. siitä

  • Sijaitseeko myytävä kohde lentomelualueella?
  • Sijaitseeko myytävä kohde tulvariskialueella?

 

Kun tiedot on hankittu, asunnon voi ilmoittaa myyntiportaaleihin. Valtaosan tarvittavista tiedoista, myös lentomelu- ja tulvariskialuetiedot, saa hankittua Asiakastiedon kiinteistö- ja huoneistotietopalvelusta. Siinä on mm. kiinteistönvälittäjälle räätälöity näkymä, joka kokoaa myynnissä tarvittavat tiedot.

Tunne asiakkaasi

Kiinteistönvälittäjän ja mahdollisen lainan myöntävän pankin on tunnettava asiakas ja hänen taustansa. Tähän velvoittaa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Välitysliikkeen ja pankin on esimerkiksi selvitettävä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai onko hänen lähipiirissään tällainen henkilö. Heitä ovat muun muassa kansanedustajat. Välitysliikkeen on tarkistettava, kuuluuko myyjä millekään pakotelistalle.

Lainan saaminen edellyttää maksukykyä, joten myös asiakkaan luottotiedot tarkistetaan. Nämä kaikki tiedot löytyvät Asiakastiedon palvelusta.

Kiinnostuitko Kiinteistötietopalveluista? Kerromme lisää.

Tai ota suoraan yhteyttä: Päivi Stepanoff, puh. 050 3438610 / paivi.stepanoff@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi