Asiakastieto Media

Positiivinen luottotieto ottaa kattavuusloikan: pankit mukaan Asiakastiedon järjestelmään

Tiedote08.11.2018

Positiivinen luottotieto ottaa kattavuusloikan: pankit mukaan Asiakastiedon järjestelmään

Vastuullisen luotonannon näkökulmasta välttämättömän positiivisen luottotiedon kattavuus ottaa Suomessa ison askeleen eteenpäin, kun useat pankit liittyvät Asiakastieto Groupin ylläpitämään kyselyjärjestelmään. Mukana ovat jo Aktia Pankki Oyj, Bonum Pankki Oyj (POP Pankkien keskusluottolaitos) ja lähes 40 kuluttajaluottoja myöntävää yritystä. Järjestelmään ovat liittymässä myös Nordea Rahoitus Suomi Oy, Danske Bank A/S Suomen sivuliike ja Danske Finance Oy.

”Yhteinen tavoitteemme on vahvistaa luotonannon vastuullisuutta, johon kuuluu luotonhakijan maksukyvyn huolellinen selvittäminen. Tulojen ja maksuhäiriötietojen lisäksi on selvitettävä muutkin positiiviset luottotiedot eli mm. hakijan muut lainat. Nämä tiedot ovat jatkossa tarjolla erittäin kattavasti, kun pankitkin tulevat mukaan tietoa vaihtamaan. Järjestelmää on helppo myöhemmin kehittää kattamaan kuluttajaluottojen lisäksi myös asuntolainat”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Ruuska Asiakastieto Groupista.

Positiivisen luottotiedon merkitys kasvaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lähes kaikissa Euroopan maissa käytössä on positiivinen luottotieto – joko keskitetyn rekisterin tai hajautetun tiedonjakamisjärjestelmän avulla ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa luotonmyöntäjille on säädetty velvollisuus testata hakijan maksukyky. Asiakastieto Groupiin kuuluva UC Ab ylläpitää positiiviset tiedot sisältävää rekisteriä Ruotsissa jo vuodesta 1990 saakka ja kokemukset sen käytöstä ovat hyviä. Samaan aikaan, kun Suomessa maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on ollut kasvussa, Ruotsissa kehitys on ollut päinvastainen - häiriöisten henkilöiden määrä on pienentynyt.

”Suomen-markkinoilla hyvin toimivaksi on osoittautunut tiedon reaaliaikaiseen jakamiseen perustuva kyselyjärjestelmä, jonka tavoitteena on tarjota sama tieto kuin muiden maiden rekistereistä on saatavissa. Tämän mallin etuja ovat mm. hajauttamisen myötä vahvempi tietoturvallisuus sekä se, että järjestelmässä vaihdetaan vain siihen erikseen luvan antaneiden henkilöiden tietoja. Tässä on siis vahva omadata-näkökulma”, Jukka Ruuska huomioi.

Lisätietoa: Toimitusjohtaja Jukka Ruuska, puh. 050 1732, jukka.ruuska@asiakastieto.fi

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Mihin tarkoitukseen Asiakastiedon positiivista luottotietoa saa käyttää?
Tietoa saa käyttää ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin kuluttajaluottoa hakiessa. Palvelussa mukana olevat yritykset ovat allekirjoittaneet sopimukset, joissa määritellään tarkasti tietojen käytöstä.

Miksi positiivista tietoa välitetään?
Tietoa välitetään, jotta yritykset voivat välttää luottotappioita eikä kuluttaja ajaudu uusien lainojen myötä maksuvaikeuksiin. On sekä kuluttajan että yrityksen etu, että lainaa nostetaan ainoastaan sen verran kuin on mahdollista maksaa takaisin. Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Mitä tietoa hakijasta välitetään?
• Kuinka paljon henkilöllä on lainaa järjestelmää käyttävistä yrityksistä
• Kuinka monta luottoa henkilöllä on
• Kuinka suureen osaan lainoista kohdistuu yli 60 päivän maksuviive
• Kuinka suuren summan henkilö lyhentää luottojaan kuukaudessa
• Eriteltynä minkä tyyppisiä luotot ovat (vakuudettomia, vakuudellisia, limiittiluottoja)
• Limiittiluottojen luottoraja
• Vuoden aikana myönnettyjen luottojen määrä
• Yhteisvastuullisten luottojen määrä
• Uusimman ja vanhimman luoton alkupäivämäärät
• Hakijan ilmoittamat vuositulot

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804