Asiakastieto Media

Rakastaako myyntisi yrityksesi CRM-järjestelmää?

Blogikirjoitus20.03.2017

Rakastaako myyntisi yrityksesi CRM-järjestelmää?

Asiakkuuden hoito, sen arvon kasvattaminen ja uusien asiakkaiden hankinta kuuluvat myyjän ydintehtäviin. Näitä töitä helpottamaan on kehitetty CRM-järjestelmiä. Ironisesti kyllä, usein CRM ei rasvaa myyjän rattaita, vaan päinvastoin työntää kapuloita niihin.

On päivänselvää, että asiakkaasta tulee olla mahdollisimman kattavat ja totuudenmukaiset tiedot yrityksen järjestelmässä. Kun taustatiedot ovat kunnossa ja kirjattuna, pystytään asiakasta palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojen syöttämiseen kuluu kuitenkin myyjän aikaa ja tietojen oikeellisuus on pitkälti kiinni henkilön motivaatiosta täyttää niitä. Mistä apua?

Myyjän työtä helpottaa huomattavasti, jos asiakasyrityksen perustiedot haetaan automaattisesti, jolloin hänen tulee syöttää vain tapaamiseen liittyvät lisätiedot. Nämä tiedot tulevat varmasti paremmin syötettyä, jos myyjä ei ole sitä ennen joutunut googlamaan vaikkapa postiosoitetta.

Perustietojen oikeellisuus korostuu, kun tieto siirtyy yrityksen markkinointitiimille. Sähköpostiosoitteen on oltava oikein, jotta asiakas tavoitettaisiin. Puhumattakaan henkilöille profiloiduista viesteistä. Vaikka Timo on ihan hyvä nimi, ei sillä kannata Pekkaa puhutella. CRM-järjestelmän tiedot heijastuvat siis koko organisaatioon, sen tehokkuuteen sekä maineeseen.

Tuleva tietosuoja-asetus velvoittaa pitämään asiakasrekisterissä olevat tiedot ajan tasalla. Jatkossa tulee tarkasti tietää, kenelle viesti lähtee ja koskeeko viesti juuri häntä. Tällaisten tietojen ylläpitoon ei riitä, että yksittäinen myyjä päivittelee satunnaisesti tietokantaa. Toki nämä tiedot ovat aina olleet tärkeitä jo senkin takia, että markkinoinnin päämäärää eli myyntiä ylipäätään saataisiin aikaa, mutta nyt asiaa aletaan myös valvoa ja rikkeistä rangaista.

Suomen Asiakastiedon CRM-integraatio tuo yritysten pohjatiedot esimäärittelyjen jälkeen järjestelmään automaattisesti ja pitää tiedot myös ajan tasaisina automaattisesti. Laadukkaasta tiedosta hyötyy koko organisaatio. Kun tuntee asiakkaan paremmin, on arki huolettomampaa ja liiketoiminnan harjoittaminen helpompaa.

Me Asiakastiedossa rakastamme tietoa ja voimme auttaa myyjiäsi, jos ei nyt rakastamaan, niin vähintäänkin vähän ihastumaan CRM-järjestelmääsi.

 

Pasi Kokkonen (kehitysjohtaja) ja Jaakko Nors (myyntipäällikkö)

Suomen Asiakastieto Oy

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi