Asiakastieto Media

Tarkennuksia professori Heikki Hiilamon kolumniin

Tiedote06.06.2018

Tarkennuksia professori Heikki Hiilamon kolumniin

Sosiaalipolitiikkaan erikoistunut professori Heikki Hiilamo kirjoittaa 6.6.2018 Ylen kolumnissaan maksuhäiriöistä ja viittaa tekstissään myös Suomen Asiakastieto Oy:n toimintaan. Väittämät antavat osittain virheellisen kuvan toiminnastamme.

Kuten Hiilamo toteaakin, maksuhäiriömerkintöjen perusteet ja tallennusajat on säädetty luottotietolaissa ja olemme samaa mieltä siitä, että merkinnän tulisi mahdollisimman hyvin kuvata kuluttajan maksukykyä. Asiakastieto edistää toiminnallaan ja palveluillaan vastuullista luotonantoa ja pyrkii ehkäisemään ylivelkaantumista. Vastuullisen luotonannon peruspilari on luotonhakijan maksukyvyn huolellinen määrittely, johon olennaisena osana kuuluvat luottotiedot ja muut hakijasta saatavilla olevat tiedot. Kattava positiivisen luottotiedon järjestelmä pienentäisi maksuhäiriömerkinnän merkitystä, mutta niin kauan kuin esimerkiksi luotonhakijan muita taloudellisia vastuita ei pystytä kattavasti varmentamaan, pysyy negatiivisen luottotiedon merkitys suurena. Tilastollinen tutkimus osoittaa, että maksuhäiriömerkintä ennakoi tulevaa maksukäyttäytymistä eli kertoo kasvaneesta riskistä jättää muitakin maksuja maksamatta.

Suomen Asiakastieto Oy:n tulonmuodostukseen maksuhäiriöisten henkilöiden määrällä tai luottotietomerkintöjen tallennusajoilla ei ole vaikutusta. Ennen kuluttajan luottotietojen tarkistamista asiakkaamme eivät tiedä, onko henkilöllä maksuhäiriömerkintöjä eikä maksuhäiriöisyys/häiriöttömyys vaikuta palvelun hintaan. Yli 90 prosentilla suomalaisista ei maksuhäiriömerkintöjä ole ja suurin osa luottotietokyselyistäkin kohdistuu siksi häiriöttömiin henkilöihin.

Suomen Asiakastieto Oy:n myynnistä vain pieni osa syntyy maksuhäiriöisiä henkilöitä koskevasta datasta. Suomen Asiakastieto Oy maksaa julkisista rekistereistä hankkimastaan maksuhäiriödatasta määräperusteisesti eli ei kerää sitä maksutta asiakkailleen myytäväksi. Maksuhäiriöiden väheneminen on siis meille sekä velkaongelmien ehkäisemisen että liiketoiminnan kannattavuuden kannalta toivottavaa.

Jukka Ruuska
Toimitusjohtaja

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi