Asiakastieto Media

Vastuullisuus kiinnostaa myös sijoituskriteerinä

Uutinen12.02.2020

Vastuullisuus kiinnostaa myös sijoituskriteerinä

Asiakkaiden jatkuvasti kasvavat vaatimukset ja omistajien lisääntyvä ymmärrys asioiden oikein tekemisen merkityksestä ohjaavat yrityksiä vastuullisuuteen. Oman vastuullisuuden todistaminen alkaa käytännössä olla ehto myös rahoituksen saamiselle. Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä puuttuu kuitenkin osaamista ja resursseja, joilla tuottaa laajaa, ei-taloudelliseen tietoon pohjautuvaa vastuullisuusraporttia toiminnastaan.

Lainamuotoista joukkorahoitusta yrityksille välittävä Vauraus Suomi Oyj ratkaisi tarpeen ottamalla palvelussaan käyttöön Asiakastiedon automaattisesti muodostaman Vastuullisuusraportin. Se tulee jatkossa osaksi kaikkien Vauraus Suomen ns. markkinapaikalle hyväksymien, rahoitusta hakevien yritysten laajaa esitettä, jossa sijoittajille tarjotaan lisäksi yrityksen perustietoanalyysi ja tilinpäätöstiedot.

”Sijoittaja tekee näiden tietojen perusteella itse luottopäätöksen. Trendi on, että yhä useampi sijoittaja haluaa ajatella lastenlastensa tulevaisuutta ja tekee päätöksiä sillä perusteella. Monet sijoittaja-asiakkaamme ovat meiltä kyselleet, miten rahoitettavien yritysten vastuullisuutta voisi mitata tai miten he voisivat kohdentaa rahansa ainoastaan vastuullisille yrityksille. Nyt se on mahdollista”, kertoo toimitusjohtaja Elisa Saarinen.

”Vastuulliset yritykset tulevat saamaan rahoitusta ja tulevaisuudessa se näkyy myös rahoituksen hinnassa. Niin sen kuuluu ollakin.”

Vauraus Suomi Oyj kaipasi nimenomaan ulkopuolisen toimittajan dataa asiakasyrityksensä vastuullisuuden osoittamiseen, sillä se on lähtökohtaisesti luotettavampaa kuin validoimaton, yrityksen itsensä tuottama raportti.

”Asiakastiedon Vastuullisuusraportti on ilman muuta kustannustehokkain, selkein ja konkreettisin ratkaisu tarpeeseen. Voimme myös luottaa, että se palveluna kehittyy koko ajan. Eihän meilläkään muuten olisi työkaluja, joilla tutkia rahoitettavien yritysten vastuullisuutta monista eri lähteistä”, huomioi liiketoimintajohtaja Ville Urpilainen.

Asiakastiedon Vastuullisuusraportille kerätään tietoa, joka ei vaikuta yritysluokituksissa, mutta kertoo yrityksen liiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä sekä ennakoi taloudellisien riskien realisoitumista. Näitä tietoja ovat mm. rikostuomiot, seuraamusmaksut, kehotukset, uhkasakot ja viranomaismerkinnät. Raportille kerätään myös yritykselle myönnettyjä sertifikaatteja.

Lisätietoa Asiakastiedon Vastuullisuusraportista

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi