Asiakastieto Media

Vastuullisuus: Sadoille yrityksille tuomioita ja seuraamusmaksuja

Tiedote18.05.2020

Vastuullisuus: Sadoille yrityksille tuomioita ja seuraamusmaksuja

Suomalaiset yritykset yltävät varsin hyvin vastuullisuuden perustasolle eli noudattavat lakeja ja asetuksia. Joka kahdessadas työnantajayritys narahti viime vuonna vastuullisuuteen liittyvästä rikkomuksesta.

Osalla suomalaisyrityksistä ovat vastuullisuuden perusasiat vielä hukassa. Ainakin, jos mittarina on lakien, asetusten ja viranomaismääräysten noudattaminen. Asiakastieto Group kirjasi viime vuonna Suomessa 372 vastuullisuuteen liittyvää rikkomusta, jossa yritys sai joko tuomion tai sille langetettiin seuraamusmaksu. Tuomioita oli 167 ja seuraamusmaksuja määrättiin 205 kappaletta.

Suomessa on 85 000 työnantajayritystä, joten vilpillisyyteen sortui karkeasti noin joka kahdessadas työnantajayritys. Tiedot selviävät Asiakastieto Groupin Vastuullisuusvuosi 2019 -aineistosta. Asiakastiedon vastuullisuustietokannassa yrityksillä on merkintöjä seuraamusmaksuista vuodesta 2014 lähtien. Automaattinen vastuullisuusraportti on tarjolla kaikista toimivista yrityksistä.

LUE LISÄÄ Vastuullisuusraportista

– Aineistomme keskittyy hyvään hallintotapaan ja yleisesti voi sanoa, että suomalaiset yritykset toimivat lakien ja säädösten mukaisesti. Toistuva vilpillinen toiminta enteilee kuitenkin taloudellisten riskien realisoitumista muun muassa heikentyneen kilpailukyvyn ja suurien seuraamusmaksujen seurauksena. Vastuullisuuteen liittyvien riskien realisoituminen voi pahimmillaan kaataa koko yrityksen, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Mika Nikkilä Asiakastieto Groupista.

Miten taloudellinen riski realisoituu: CASE kantahämäläinen maanrakennusliike

Hän viittaa tilastoista paljastuneisiin yksittäistapauksiin, jotka nostivat seuraamusmaksujen määrän lähes 25 miljoonaan euroon viime vuonna. Viranomaiset voivat määrätä seuraamusmaksun erilaisista vakavista rikkomuksista.

– Trendi on ollut nouseva jo vuodesta 2017 ja kertoo siitä, että entistä isompia rikkomuksia on tullut ilmi. Yleensä paljastuu yksi todella iso juttu vuodessa, Nikkilä vahvistaa.

Annettujen tuomioiden määrä on puolestaan pysynyt 150–170 kappaleen välillä viimeiset kaksi vuotta. Vuosina 2016–2017 tilastoissa oli piikki, kun tuomioita langetettiin jopa yli 250 kappaletta.

Vuonna 2019 tuomioita langetettiin mm. laajasta bussikartellista.

Läpinäkyvyyttä ei pääse pakoon

Lainsäädäntö ja rahoittajat edellyttävät nykyään suurilta pörssiyrityksiltä raportointia hiilidioksidipäästöistä ja vastuullisuudesta. Käytännöt valuvat pikkuhiljaa myös pienempiin yrityksiin. Säännöistä lipsumisen kynnys nousee, kun suuremmat yritykset vaativat alihankkijoiltaan läpinäkyvyyttä koko toimitusketjussa. Samalla asiakkaat ja rahoittajat pystyvät tarkastamaan, minkälaisilla yrityksillä on tulevaisuuden edellytykset menestyä. Esimerkiksi korkeat hiilidioksidipäästöt vaikuttavat suoraan yrityksen kannattavuuteen.

– Rakentamisen toimiala on ollut perinteisesti murheenkryyni. Siellä on ollut kova kiusaus rikkoa lakia, kuten kuljettaa rakennusjätettä metsään tai syyllistytty muihin ympäristörikoksiin. Yritykset ovat kuitenkin alkaneet jo suhtautua ympäristörikoksiin aiempaa vakavammin, Nikkilä sanoo.

Sen sijaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaanastuminen voi jatkossa näkyä tilastoissa kohoavina seuraamusmaksuina. Tietosuoja-asetuksen voimaanastumisesta tulee toukokuun lopussa kuluneeksi kaksi vuotta.

– Ulkomailla on tullut jo tuomioita ja sakkoja on jaettu jopa ronskisti. Suomessa räikeitä väärinkäytöksiä ei ole vielä ollut, Nikkilä kertoo.

Lue lisää yritysten vastuullisuusdatasta: www.vastuullinenyritys.fi

Teksti: Kimmo Koivikko

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi