Asiakastieto Media

Yrityssopimusten läpimenoon vauhtia: Signature Check -palvelu taklaa väärät allekirjoittajat

Uutinen20.04.2022

Yrityssopimusten läpimenoon vauhtia: Signature Check -palvelu taklaa väärät allekirjoittajat

Automatisoitu nimenkirjoitusoikeuden tarkistus vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Palvelu kertoo, tarvitaanko useita allekirjoittajia.

Asiakastiedon Signature Check -palvelu tuo lisää tarkkuutta yritysten välisten sopimusten allekirjoituksiin.

Allekirjoitukset ovat kriittinen osa yrityssopimusta, jossa on sovittu osapuolten välisistä vastuista ja velvollisuuksista. Samalla nimenkirjoitusoikeuden tarkastaminen on riskienhallinnan kannalta tärkeää, sillä kaikki eivät voi allekirjoittaa yrityksen nimissä sopimuksia.

Kenellä on oikeus allekirjoittaa sopimuksia yritysten puolesta? Lue lisää.

Automatisoitu, nimenkirjoitusoikeuden tarkistukseen kehitetty palvelu Signature Check kattaa lähtökohtaisesti kaikki yhtiöt, joilla on suomalaisia vastuuhenkilöitä kaupparekisterissä. Näitä ovat muun muassa osakeyhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, yhdistykset, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, osuuskunnat, pankit ja vakuutusyhtiöt.

Asiakastiedon asiantuntijat kertovat seuraavassa, miten Signature Check toimii ja mitä haasteita palvelun avulla voidaan ratkaista.

Mitkä ovat suurimmat haasteet, jotka Signature Check ratkaisee?

Yrityssopimusten läpimenoaika lyhenee, kun Signature Check -palvelu listaa automaattisesti henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa sopimuksia. Yritys- ja vastuuhenkilötieto perustuu patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteritietoon. Palvelu tarkistaa ja tunnistaa myös erilaiset allekirjoituskombinaatiot eli tilanteet, joissa yrityssopimuksen allekirjoittajiksi tarvitaan useita eri henkilöitä.

Samalla inhimillisten virheiden määrä vähenee ja yrityksen henkilöstöresurssit voidaan ohjata tehokkaampaan käyttöön, kun nimenkirjoitusoikeuden tarkistus ei ole enää yksittäisten ihmisten muistin varassa.

Lisäksi palvelun avulla estetään väärinkäytökset ja petosyritykset, jotka johtavat pahimmillaan luottotappioihin.

Miten palvelu käytännössä toimii?

Signature Check on lähtökohtaisesti yhteensopiva kaikkien sähköisten allekirjoituspalvelujen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa palvelu auttaa ohjaamaan yrityssopimukset oikeille henkilöille, joilla on oikeus allekirjoittaa yritystä koskevia sopimuksia ja sitoumuksia. 

Varsinainen nimenkirjoitustarkistus tapahtuu allekirjoituksien jälkeen. Signature Check kertoo, voidaanko allekirjoituksien virallinen pätevyys vahvistaa lain ja yrityksen yhtiöjärjestyksen mukaan.

Signature Check voi olla myös osa Asiakastiedon Yrityssopimusten avauspalvelua. Kyseessä on avaimet käteen -ratkaisu yrityssopimusten tekemiseen. Sen avulla yritys pystyy avaamaan asiakkailleen yritystilin tai nopeuttamaan rahoitus- ja luottokäsittelyjä.

Jätä yhteydenottopyyntö. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä ja kertoo tarkemmin Signature Check -palvelusta.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi