vastuullinenyritys.fi

Yritys rakentaa parempaa maailmaa

10.10.2017

Yrityksen menestys alkaa siitä, miten se mieltää tehtävänsä maailmassa. Miksi se on olemassa? Onko sen tehtävä vain luoda omistaja-arvoa ja tehdä voittoa – vai onko sillä laajempia tehtäviä? 

Viime vuosikymmeninä on voimakkaasti painotettu Suomessakin omistaja-arvoa. Se on nähty lähes yrityksen ainoana tehtävänä. Tältä pohjalta on kirjoitettu myös osakeyhtiölaki, jossa todetaan, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yksisilmäinen omistaja-arvoajattelu on kovin kapea tapa nähdä yrityksen tehtävä. Omistajat, henkilökunta, asiakkaat ja muut sidosryhmät kaipaavat muutakin. Yritysten pitää palata juurilleen kehittämään uutta sekä luomaan vaurautta ja hyvinvointia, mitä ne ovat tehneet ennenkin. 

Ilman muutoksia suhteessa yhteiskuntaan yritystoiminta menettää kansalaisten silmissä luottamusta, jonka varaan kestävä liiketoiminta vain voi rakentua. Yrityksen tehtävä on paitsi tehdä voittoa myös kantaa vastuuta maailmasta. Tulos on vain yksi – joskin hyvin tärkeä – tapa mitata yrityksen taitavuutta. Se on välietappi tiellä, jolla on muutakin saavutettavaa. Se, miten tulos tehdään, on tärkeämpää kuin ne numerot, joihin vuosineljännes kiteytyy.

Harva yritys on perustettu tuottamaan sijoitetulle pääomalle tuottoa. Taustalla on muuta – tavallisesti yrittäjän idea ja luomisen lumo. Monella rintamalla menestynyt yrittäjä Richard Branson on sanonut, että taloudellinen menestys on pakollinen paha, mutta jonkun ainutlaatuisen luominen on tärkeintä. Tarvitaan uutta arvoajattelua, jaetun arvon luomista. Voitto ja omistaja-arvo eivät riitä. Lyhyen tähtäimen tuloksen optimointi johtaa helposti asiakkaiden tarpeiden ja yrityksen pitkän tähtäimen menestyksen vähättelyyn.

Jaetun arvon luominen on yritysten tehtävän laajempaa ymmärrystä, mikä edistää luovuutta, innovaatioita sekä tuottavuutta ja palvelee myös yhteiskunnan tarpeita. Liiketoiminnan pitää palauttaa yritysten menestyksen ja sosiaalisen edistyksen yhteys. Jaettu arvo on moderni tapa saavuttaa taloudellista menestystä. Se on yritystoiminnan ytimessä.

Parhaissa yrityksissä huomioidaan yhteiskunnalliset arvot. Ne auttavat sidosryhmiään tuottamalla tuotteita ja palveluita, jotka parantavat niiden käyttäjien elämää, tarjoamalla työpaikkoja ja edistämällä siten elämänlaatua, kehittämällä verkostoja, takaamalla työntekijöilleen taloudellisen turvan sekä tarjoamalla voimavaroja kehittämiseen, innovaatioihin sekä tuottoja sijoittajille.

Yritysten syvemmän tehtävän oivaltaminen vaatii uutta ajattelua ja kyvykkyyttä. Se vaatii yhteiskunnan arvostamista, ymmärrystä sosiaalisen pääoman merkityksestä ja taitoa toimia yhdessä mm. järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. 

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

 

 

Lue lisää vastuullisesta yritystoiminnasta ja vastuullisuuden varmistamisesta: www.vastuullinenyritys.fi

Ota yhteyttä myyntiin.

 

Ota yhteyttä

Suomen Asiakastieto Oy

myynti@asiakastieto.fi

Puh. 010 270 7200 (arkisin 9-16)